Namn: Lösen:

Sudan – världsklassdykning på "nära" håll.

Publicerad den 28 november 2002 Ofta hör man dykare klaga på att det är för mycket folk i Röda Havet. Då har de aldrig dykt i Sudan. Förutom att det är glest mellan dykbåtarna, så håller dessutom dykningen så hög klass att man får svårt att hitta bättre vart man än vänder sig i världen. Här finns hajar, mantor, vrak, mjukkorall och fiskar i överflöd – Sudan är så nära en "komplett" dykdestination man kan komma. Väger man dessutom in att kostnaden för ett Sudan-safari är mycket lägre jämfört med en resa till Asien, Stilla Havet eller Mikronesien, så blir det svårslaget.


När man pratar med gamla dykarrävar som hunnit med ett par tusen dyk i världens alla tropiska hav, så brukar de få något drömskt i blicken när Sudan kommer på tal. För om det finns helig mark (eller snarare heliga vatten) för sportdykare, så är det den sudanesiska delen av Röda Havet. Hit förlade österrikaren doktor Hans Hass en Röda Havs-expedition redan 1949 och det var utanför sudans kust som den legendariske Jacques Yves Cousteau och hans manskap genomförde Conshelf II-experimentet år 1964, då man byggde och bosatte sig i en undervattenby. En svensk expedition arrangerades också hit i slutet av 50-talet med flera svenska dykprofiler som UV-filmaren Bengt Börjesson och äventyraren Curt Lindblad. Men det är inte enbart historien som gör Sudans vatten intressanta. En rad faktorer samverkar och skapar en optimal undervattensmiljö för dykare: Här hittar man den största artrikedomen i hela Röda Havet; vattnen är mycket djupa och erbjuder fina chanser till haj och annat pelagiskt storvilt; ett underutvecklat och småskaligt fiske ger fiskrikedom; det finns inga industrier eller stora städer längs kusten som smutsar ner; avsaknaden av floder som för ut sediment i havet ger rent vatten med fina koraller och slutligen – mycket få dykturister.

Dykområdet i Sudan

Sudan gränsar till Egypten i norr och Eritrea i söder, kustremsan är cirka 65 mil. Ungefär mitt på ligger Port Sudan, det är härifrån alla dykkryssningar utgår. Det finns enbart liveaboarddykning; en eller två veckor. Hela kusten erbjuder bra dykning, men området längst i söder som gränsar till Eritrea är politiskt känsligt. Detta i kombination med bristen på säkra ankringsplatser som ger skydd mot vågor och vind, gör att merparten av alla turer går norrut från Port Sudan. Här hittar man också de mest kända dykplatserna som vraket s/s Umbrea, Sanganeb och Sha''ab Rumi. Mindre kända men likväl fascinerande är Angarosh med alla sina hajar samt Manta Point i Mesharifa-kanalen där lekande mantor samlas varje höst i stora antal.

Några dykplatser och upplevelser i Sudan

s/s Umbrea – ett av världens finaste vrak för sportdykning

När man tuffar ut från hamnen i Port Sudan kommer man ganska snart till ett stort revsystem som heter Wingate Reefs. Här ligger ett av världens mest berömda dykvrak: s/s Umbrea. Detta är ett italienskt lastfartyg som sänktes av sin egen kapten 10 juni 1940. Det finns olika versioner om vad som egentligen hände, men den mest berättarvänliga är att brittiska trupper bordade henne, fullt medvetna om att en krigförklaring mellan Italien och England var förestående. Planen var att lägga vantarna på lasten som bestod av krigsmaterial. Den italienske kaptenen lyckades dock via ett radiomeddelande få veta vad som var på gång och iscensatte en livräddningsövning; som man som kapten alltid har rätt att göra; med manskap, livbåtar och hela faderullan. Sedan öppnades bottenventilerna så att fartyget tog in vatten. Idag står hon med slagsida, skyddad i lugnt vatten med sin djupaste del på lite mer än 30 meter och den grundaste alldeles i ytan. Fartyget är 155 meter långt och mycket intakt jämfört med t.ex. Thistlegorm i Egypten. Det beror dels på hennes odramatiska "förlisning" och dels på det förhållandevis lilla antal souvenirjägare som härjat på henne samt att hon är skyddad från hård sjö. I ett lastrum ligger bomber staplade i prydliga rader. I ett annat står ett par Fiat-jeepar, som kanske skulle frakta italienska officerare i den afrikanska öknen. Hundratals gamla vinbuteljer ligger utspridda. Möjligheterna till penetration är oändliga och det finns massor att upptäcka. Att hela vraket vimlar av liv i kombination med fantastiska koraller och att hon ligger relativt grunt, gör henne till ett paradis för UV-fotografer.

Sanganeb – en atoll som erbjuder allt från fantastisk mjukkorall till hajar

Om man fortsätter ett par mil ut till havs från Umbrea, så kommer man till en av Röda Havets få atoller – Sanganeb. Revet är cirka fem kilometer långt och har en tilltagen lagun som erbjuder säker ankring över natten. Tidigare var Sanganeb en fara för sjöfarten, men syns nu på stort avstånd tack vare sitt 50,3 meter höga fyrtorn som britterna byggde i början av 1900-talet. De omgivande vattnen är mycket djupa och väggarna stupar brant ner i avgrunden. Man kan dyka lite varstans, men en plats rankas speciellt högt av dykare: Sydvästplatån.

Vi ankrar i lagunen. Snabbgående gummibåtar tar sedan oss dykare till det sydvästra hörnet av revet, bara ett par stenkast från den långa bryggan som leder till fyrtornet. Ett stim delfiner gör oss sällskap till dykplatsen och hoppar glatt runt oss, men försvinner strax innan vi saktar in ovanför platån. På med masken, en extra koll så att kameran är i ordning och så rullar vi i det 27-gradiga vattnet.

Sydvästplatån sträcker sig ut från huvudrevet som en strykbräda. Den är ungefär 150 meter lång och 40-60 meter bred. Vattendjupet över platån varierar från strax över 20 meter invid revväggen, till lite mer än 30 längst ut på spetsen. Vid de tre sidorna stupar väggarna brant ner i avgrunden. Små torn, täckta med otrolig mjukkorall i alla färger och omsvärmade av fisk, sticker upp från platån här och där. På ett ställe finns ett stort sandområde som reflekterar solens ljus och gör att 26 meter känns som 15.

Man kan hitta de flesta av röda havets fiskarter här, men det som verkligen gör Sydvästplatån speciell är alla stora djur. Hajar av flera olika arter förekommer. Vanligast är de grå revhajarna som hela tiden kryssar nervöst över och runt platån. I de djupa vattnen intill håller hammarhajarna till. Vid utflykter i det blå stöter vi på dem vid flera tillfällen, ibland i stim med fler än 20 individer där somliga är längre än tre meter. Oftast är dom skygga, men då och då bryter sig enstaka hajar ur gruppen och kommer närmare för inspektion. Dykarna som har videokamera får spektakulära bilder, men vi som plåtar stillbild har det lite svårare. Man behöver komma så nära som 1-1,5 meter för att bilden ska bli riktigt bra.

Ett stort stim med barrakudor håller vanligtvis till vid Sydvästplatån och "centrifugerar" ibland runt gästande dykare. Stora tonfiskar kommer in från öppet hav för att hitta en lämplig munsbit och jackfish samlas i hundratal till en stor silverglänsande spiral. På ett dyk glider en manta majestätiskt över platån till vår glädje och har man tur, som vi hade, kan man få se delfinerna svepa förbi.

Även nordspetsen på Sanganeb-atollen erbjuder spektakulär dykning. Rykten säger att man där kan se ansamlingar med upp till 60 hammarhajar. Något vi dessvärre inte gjorde. Till skillnad från sydvästplatån är den norra mycket väderutsatt och kan bara dykas vid lugna förhållanden.

Sha''ab Rumi – Jacques Yves Cousteaus favorit i Röda Havet med ett överflöd av marint liv

Fortsätter man lite mer än 20 kilometer norrut från Sanganeb så kommer man till Sha''ab Rumi, eller Romarrevet fritt översatt. Det odödliggjordes av Jacques Yves Cousteau och hans manskap i filmen "Värld Utan Sol" från mitten av 60-talet. Man genomförde då ett omfattande experiment döpt till Conshelf II, vars syfte bl.a. var att utforska hur människan reagerade på en längre tids vistelse under vattnet. En hel liten undervattensby byggdes upp på västra sidan av Sha''ab Rumi. Resterna från experimentet består idag av en futuristisk, lökformad ubåtshangar, några redskapsskjul samt ett par korallöverväxta hajburar och bildar en av de mest kända dykplatserna i Sudan. Här känner man verkligen dykhistoriens vingslag (eller fentag). Ubåtshangaren håller fortfarande tätt till viss del och det är en klassiker att simma in i den och sticka upp huvudet i luftbubblan för att växla några ord med sin dykbuddy. Både fisklivet och koralltillväxten runt Conshelf II är mycket bra med en del sällsamma inslag, t.ex. en nära två meter lång barrakuda som hängde runt oss på våra dyk här. Kanske är han en släkting till barrakudan Jules som var med i Cousteaus film?

Precis som Sanganeb är Sha''ab Rumi ett rev som sträcker sig i nord-sydlig riktning, men dock betydligt mindre. Det finns en lagun som båtar kan ankra i och vattnen runt om revet är bråddjupa. Dessutom finns det platåer både i norr och i syd. Utan att förringa de andra delarna av revet, kan man ändå säga att merparten av dyken bör spenderas på sydplatån. Detta är en dykplats som påminner en hel del om Sanganebs sydvästplatå till utseendet. Fast den är lite smalare, har oftast bättre sikt, och väggarna stupar om möjligt än mer dramatiskt ner i djupet. Mångfalden av arter och antalet fiskar är dessutom ännu större – antagligen så bra det kan bli på ett rev i Röda Havet. Under de första dyken drabbas alla dykarna av "information overload" – vi vet helt enkelt inte var vi ska fästa blicken tack vare överflödet av marint liv som bokstavligen rasar över oss. Vid ett av dyken simmar vi snabbt ner till lite djupare vatten på platåns östra sida. Det dröjer inte länge förrän de första hammarhajarna dyker upp. Sedan kommer en till, två till, fyra till. Jag räknar till minst 30 individer, men det är förmodligen fler än 40.

En annan höjdpunkt var när jag och min dykkompis omringades av ett enormt barrakudastim. Plötsligt dyker en delfinfamilj upp. De unga delfinerna simmar fram till oss och plirar nyfiket med sina intelligenta ögon, fast försvinner snabbt igen när mamma delfin ger dem en åthutning. Här om någonstans gäller devisen "allt är möjligt". Bland de sällsammare upplevelserna på Sha''ab Rumi kan jag nämna "irullning från gummibåt, landandes på manta" samt ung valhajshona som snällt lät sig fotograferas. Den senare får dock bokföras på turkontot eftersom valhaj är en ovanlig gäst i Sudans vatten.

Angarosh & Mesharifa Channel – Hajarnas moder och mantornas lekplats

Angarosh kan översättas med "hajarnas moder". Och visst finns här haj. Själva revet kan bäst beskrivas som en pelare som reser sig upp till ytan från 700 meters djup. På toppen finns en liten sandkulle. Själva revet är inte mycket mer än några hundra meter i diameter och ger således dåligt skydd – det krävs lugna förhållanden för att ta sig hit. Men det är väl värt det. Med rätt förhållanden kan Angarosh lätt bli en Sudan-resas höjdpunkt eftersom chanserna till att se flera olika haj-arter är mycket bra. Ofta ser man den buckelhuvade hammarhajen i stim om 15-30 individer. Grå revhaj patrullerar längs revet och den silverfenade hajen (Carcharhinus Albimarginatus) är en vanlig gäst på Angarosh sydplatå. Vid ett tillfälle har jag också stött på den vitfenade oceanhajen här (Carcharinhus Longimanus). Fast även om man bortser från den väl tilltagna hajpopulationen, så är Angarosh en dykplats av högsta klass. Mjukkorallen är helt fantastisk, fisklivet rikt och varierat och ofta ser man stora fiskar i stora stim, exempelvis barrakudor.

De dagar det blåser för mycket för att besöka Angarosh kan man dyka vid Merlo Reef eller Abington Reef. Båda erbjuder mycket fin dykning och bra chanser till storvilt som silverfenad haj, hammarhaj och silkeshaj.

Längre in mot land ligger Mesharifa-kanalen. Här kan man hitta mantor i stora antal, speciellt under höstmånaderna då man kan se upp till 30 individer under ett enda dyk. Övriga tider på året är chanserna mindre, men vid lugnt väder ändå goda. Om man bortser från mantorna, så är dykningen i Mesharifa-kanalen inte av högre klass och därför hoppar man ofta över detta område utanför "mantasäsongen", såvida förhållandena inte är optimala.

Så nära en "komplett" dykdestination som det går att komma

Det som finns att se i Sudan finns givetvis på andra håll i världen också. Du kan hitta platser som är bättre för haj. Det finns förmodligen destinationer med finare mjukkorall och definitivt med fler vrak. Någonstans är kanske fiskstimmen större, sikten bättre eller mantorna fler. Men på de flesta platser får du göra avkall på det ena eller det andra. Det behöver man inte i Sudan. Här finns allt samlat, dessutom förhållandevis nära för oss européer. Och även om det kostar en hel del att åka på ett dyksafari i Sudan, så får man mycket för pengarna. Grovt räknat är det närmare dubbelt så dyrt om man vill göra samma antal dyk i en avlägsnare del av världen och uppleva lika hög kvalitet på dykningen. Helt enkelt världsklassdykning på nära håll till ett "rimligt" pris.

Christian Karlsson

Fakta

Livet ombord

Det finns tio-tolv båtar i Port Sudan som tar gästande dykare. Dom är av varierande kvalitet och man gör klokt i att ställa många frågor om båtens utrustning och servicenivå innan man bestämmer sig. De flesta är ägda och skeppade av italienare med sudanesisk besättning. Några exempel på båtar är MSY Elegante, Don Questo, Felicidad II, MS Ishtar och Ernesto Leoni. Standarden är inte att jämföra med de lyxigare varianterna som kryssar i Karibien, men oftast fullt godtagbar. Det finns t.ex. inga båtar med luftkonditionering för tillfället. De flesta båtarna har heller ingen water maker, vilket gör att man måste vara sparsam med färskvattnet.

På några av båtarna ingår bara två dyk per dag och ett nattdyk per vecka, medan andra erbjuder tre dyk varje dag och flera nattdyk varje vecka. Maten består oftast av fisk som köps av lokala fiskare, alternativt fångas av den egna besättningen. I vissa fall kan det bli lite enformigt, men många av de sudanesiska kockarna är mästare på att få till en läcker och varierad meny med enkla medel. De italienska influenserna är heller ingen nackdel i köket.

Dyksäsong, dyk- och väderförhållanden

Dykning arrangeras i Sudan från oktober till maj. Sommarmånaderna är för varma för att uthärda, speciellt eftersom båtarna saknar luftkonditionering. Bästa säsong för haj är tidig vår, då vattentemperaturen inte är allt för hög. Bästa säsong för manta är oktober. Vattentemperaturen under dyksäsongen varierar från 24-25 grader i januari, till 29-30 i maj och oktober månad. På land kryper kvicksilvret över 40-strecket under de varmare månaderna, men detta är sällan ett problem till havs eftersom vinden svalkar. Från slutet av november till mitten av mars behöver man oftast en extra tröja på kvällarna. Sikten varierar, men är normalt 20-25 meter. Dykningen sker vid rev i öppet hav vilket kan medföra hård sjö och starka strömmar. Det finns i princip ingen hjälp att få om något går snett, så man bör ha viss dykvana och definitivt ha gjort några liveaboard-resor innan man åker till Sudan.

Hur bokar man en resa till Sudan?

Generellt gäller det att skrapa ihop ett gäng så att man kan chartra en hel båt. Antalet man behöver varierar från 6-12 personer beroende på båtens storlek. Fördelen med detta är att man kan diskutera inom gruppen vad man vill ha ut av resan, presentera detta för båtägare eller dykresearrangörer och sedan sy ihop ett paket och en rutt som passar. Nackdelen kan vara att det är svårt att få ihop så många. Ibland kan man som buddypar eller ensam dykare haka på en annan dykgrupp, men då får man oftast vara beredd på att foga sig efter den större gruppens vilja. Man kan kontakta båtarna direkt, många har hemsidor, eller gå via en dykresebyrå. Några som har stor erfarenhet av Sudan är tyska Spirosub med Klaus Melzer i spetsen, en handfull italienska dykresebyråer samt brittiska Diving World.

http://www.spirosub.com
http://www.divingworld.co.uk
http://www.italiamo.it/sudandiving
http://www.msyelegante.com

Bland de svenska resebyråerna är det Flygfisken Dykresor som kan hjälpa till med att arrangera dykresor till Sudan.

Visum och flyg till Sudan

Att få turistvisum till Sudan i Sverige kan vara en komplicerad process som tar flera månader. Om man bokar via tyska eller italienska dykresebyråer löser man det oftast genom att skicka sitt pass till Berlin eller Rom och få visumet utfärdat där, snabbt och enkelt. Väljer du att söka visum i Sverige måste båtens agent i Port Sudan skicka ett intyg om ditt besök till Sudans ambassad i Stockholm. Det fungerar, men kan dra ut på tiden.

Sedan några år tillbaka finns ett direktflyg från Kairo till Port Sudan som går en gång i veckan, varje lördag. Den normala proceduren är att flyga till Kairo en fredag, övernatta, och sedan fortsätta med Sudan Air till Port Sudan lördag kväll. Man åker direkt till båten från flygplatsen och beger sig sedan ut till havs på söndag morgon. Det ryktas dock om en direktflygning från Rom till Port Sudan som ska komma igång snart. Nyligen invigdes också ett litet mysigt Hilton i Port Sudan, vilket sammantaget borde kunna ge lite större möjligheter till olika upplägg på resor. Sudan Air-flygningen kan inte bokas på egen hand via vanliga resebyråer, utan måste ombesörjas av båtens agent eller dykresebyrån. Att flyga via Sudans huvudstad, Khartoum, är inte att rekommendera p.g.a. opålitliga flygförbindelser vidare till Port Sudan.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett dyksafari varierar något beroende på båt, säsong och antal personer man bokar, men kan generellt sägas ligga på US$ 700-800 per vecka med del i dubbelhytt, dykning och tre mål mat om dagen. Sedan tillkommer kostnader för dricksvatten, läsk, vin och öl; dyktillstånd (US$ 80 per vecka); flyg Kairo-Port Sudan ToR (ca. US$ 400), flyg till Kairo ToR (ca SEK 5000-6000), visum till Egypten och Sudan samt eventuella hotellnätter i Kairo. Utöver detta är det normalt att ge dricks till besättningen, US$ 15-20 per vecka och dykare om man är nöjd.

Landet och dess befolkning

Sudan är ett mycket fattigt land som har härjats av inbördeskrig i 20 år. Som turist berörs man dock inte. Oroligheterna är koncentrerade till inlandets södra delar, långt bort från Port Sudan (Sudan är Afrikas till ytan största land). Fattigdom finns dock överallt. Trots de svåra förhållanden som många lever under, är sudaneserna ett varmt och välkomnande folk med humöret på topp. Och bli inte förvånad om du ser en sudanes stoppa in en prilla! Många använder ett snus som påminner en hel del om den svenska varianten. De flesta pratar bra engelska. Den dominerande religionen är islam och alkohol är strängt förbjudet. Väl ute till havs går det dock oftast att köpa vin eller en kall pilsner på båten. Förutom dykning finns det lite att göra för en turist i Sudan. Man kan åka på en dagsutflykt till den gamla ruinstaden Sawakin eller besöka marknaden i Port Sudan.

Rekommenderad läsning

Manta, 1953, svenska, författare Hans Hass
World Without Sun, 1965, engelska, författare Jacques Cousteau
Expedition Röda Havet, 1958, svenska, författare Curt Lindblad
Red Sea Diving Guide, 1996, Ghisotti / Carletti, engelska, ISBN 1-85310-813-8
The Dive Sites Of The Red Sea 1997, Guy Buckles, engelska, ISBN 1-85368-905-xTaggar:  Dykresor
Christian Karlsson
Christian Karlsson

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2002-11-21
Nytt center i Stockholm för teknisk dykning
I ett brev till sina medlemmar informerar Oceanic att den nuvarande verksamheten på Vanadisplan kommer att flyttas till Södra agnegatan. I de gamla ..»
2002-11-18
Poseidon släpper ny helmask
"Atmosphere" är namnet på Poseidons nya helmask. Nedan följer poseidons pressrelease. Diving in your very own Atmosphere The Poseidon Atmosphere ..»
2002-11-17
Hajarter får internationellt skydd
SANTIAGO. Ett 100-tal växter och djur har förts upp på världslistan över utrotningshotade arter vid det möte som hållits i Santiago inom konventionen ..»
2002-11-05
Naturvårdsverket stoppar sänkning av viggenplan
Arne Samuelsson är marinbiologen från Höganäs som ville skapa ett konstgjort rev för dykare och fiskar genom att sänka uttjänade viggenplan. - Alla vrak ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »