Namn: Lösen:

Vrakseminarium på Sjöhistoriska Muséet i Stockholm

Publicerad den 30 november 2003 

Det hela började för mer än två år sedan när jag tog kontakt med Björn Varenius på Sjöhistoriska Muséet i Stockholm efter en artikel i tidningen om misstänkt vrakplundring på Älvsnabben. Under min och Micke Tiljas intervju med Björn framkom en del idéer om hur vi tillsammans skulle kunna hjälpa till att skydda vraken runt kusten från medveten och omedveten åverkan från sportdykare. En idé var tex att ha sponsrade bojar vi de mest välbesökta vraken.

Det visade sig att många av idéerna var svåra att genomföra pga juridiska frågor, försäkringsfrågor etcetera. Det som vi däremot har kunnat göra har varit att skapa debatt i forumet på dykarna.nu för att få upp ögonen på sportdykarvärlden för vad som faktiskt händer på våra vrak idag. Utvecklingen inom sportdykning har avancerat drastiskt bara de senaste fem åren och möjliggör idag att dykare når djup och vrakplatser som tidigare varit relativt obesökta. Att skapa debatt har vi definitivt lyckats med men hur kan vi fortsätta att tillsammans verka för bevarande av vraken som finns i Sveriges skärgård?

Nu i höst hade jag och Daniel ett möte med bland andra Björn Varenius och Bert Westenberg efter historien med den stulna bronskanonen. Resultatet av det mötet blev det vrakseminarium som hölls i lördags på Sjöhistoriska Muséet i Stockholm.

Det kom cirka hundra personer till vrakseminariet på lördagseftermiddagen. Björn Varenuis inledde seminariet i filmsalen med att bland annat tala om vilka föreställningar som finns om marinarkeologi, hur vi kan skapa en mer givande relation mellan sportdykare och de avdelningar som handhar vrakregistrering och vrakdokumentation. Vidare beskrev han pågående projekt och vad som döljer sig bakom begrepp som RUTILUS och BUCH. Därefter följde ett föredrag av Göran Ekberg som lite mer i detalj berättade hur arbetet med vrakdokumentationen går till.

Carl Douglas gästade också med ett intressant föredrag om DC 3:an. Vi fick höra om uppstarten, historien bakom besättningen på flygplanet samt de många fruktlösa avsökningarna innan projektgruppen äntligen fick kontakt i med planet på Östersjöns botten i juni i år. En del av den film som gjorts i samband med detta projekt kommer att visas på SVTs Nova den 8 december i år.

Olle Olsson från PADI var där och talade om vad han tror utbildningsorganisationerna kan göra för att öka medvetenheten och kunskapen om vrak och vrakdykning. Vidares manade han till ett öppnare sammarbete och informationsutbyte mellan dykorganisationerna och Sjöhistoriska Muséet. Anders Vikdahl från SSDF fortsatte på samma tema och talade om kortare och lättare kurser i ämnet för att på så sätt göra marinarkeologin mer lättåtkomlig för de som vill prova på.

Bert Westenberg informerade om den kommande uppdatering av Sjöhistoriska Muséets hemsida där det bland annat kommer att finnas ett vrakforum och en FAQ för de vanligast frågorna kring vrak och marinarkeologi.

Avslutningsvis informerade Mattias Paulsson från P2 om vad de ådstakommit under det senaste året. Bland annat tittar de på en lösning för att i framtiden kunna boja vrak och därmed undvika ofrivillig skadegörelse vid ankring och även underlätta för dykarna som ska gå ner på vraket. P2´s hemsida, www.vrakskydd.nu, har utvecklats. Där kommer det finnas information om P2 arbete, vrakdykning och även en del filmer utlovades.

Vad blev då resultatet av detta vrakseminarium? Det vi kan säga med säkerhet är att flera kontakter knöts som vi hoppas kunna se resultatet av inom en inte alltför avlägsen framtid.

Vi vill passa på att tacka alla inblandade och vi kan lova att det kommer bli fler vrakseminarier i framtiden.Taggar:  Sjöhistoriska Museet
Björn Kihlberg
Björn Kihlberg

Kontakta


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Tidigare nyheter
2003-11-28
Ny tryckkammare på karolinska
Byggandet av en ny tryckkammare vid Karolinska sjukhuset inleds redan 2004, istället för år 2005. Det är ett av resultaten av de protester som följt på ..»
2003-11-19
Klockrent fynd på Åland
Under ett träningsdyk i fredags gjorde Ville Lundqvist och kollegan Christian Husell ett fynd av det ovanligare slaget. En bit från vraket "Plus" ..»
2003-11-09
Karolinska sjukhuset stänger tryckkammare
Vid månadsskiftet slutade Karolinska sjukhuset i Stockholm att ta emot medvetslösa patienter till sin tryckkammare. Nu rekommenderar fackförbundet Byggnads ..»
2003-11-06
Driftstörning
Vi på dykarna.nu ber om ursäkt för det ohyggligt långa avbrottet som vi har upplevt. Tyvärr så är vi och Sajthotellet inte riktigt överens om vad service ..»

Fler nyheter »    Tipsa oss »