Namn: Lösen:

Hårsfjärden Jagaren HMS Göteborg


Län: Blekinge län
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 45
Svårighetsgrad: MYCKET AVANCERAD
Luftfyllning: KarlskronaVägbeskrivning

Ca 15 distansminuter rakt söder ut från Ronneby.
N 55˚ 55,84'
E 15˚ 18,50'

Dykbeskrivning

(Ur Marinhistoria av Ronny Lindsjö)

"Under andra världskriget inträffade ett antal olyckshändelser som inte alltid var lätta att klargöra om det var sabotageverksamhet som varit orsaken. Den 17 september 1941 inträffade den svenska flottans största förlust under beredskapsåren. Delar av Kustflottan befanns sig på Hårsfjärden varav pansarskeppen Sverige, Drottning Victoria och Tapperheten låg till ankars. En grupp flygplan från F2 utförde anfallsövningar mot dessa fartyg. Anfallen insattes på låg höjd österifrån över ön Märsgarn, där jagarna Klas Uggla, Klas Horn och Göteborg låg förtöjda. Den fjärde jagaren i divisionen, Stockholm befann sig under gång på Mysingen med avsikt att förtöja utanpå Göteborg, där man höll på med utbildning vid de aktra torpedtuberna.

Plötsligt inträffade en kraftig explosion akterut på Göteborg, omedelbart följd av en likadan på Klas Horn som låg närmast. Det var med all säkerhet de stridsladdade torpederna som exploderat. En häftig brand utbröt och brinnande olja rann ut på vattnet, vilket gjorde det omöjligt att bogsera undan de skadade fartygen för att rädda Klas Uggla som låg innerst. De två skadade fartygen bröts itu och sjönk inom en kvart. De osäkrade sjunkbomberna trasade sönder akterskeppen. Även Klas Uggla sjönk efter en timme som en följd av den brinnande oljan. Vid olyckan omkom 33 man. Jagarna Göteborg och Klas Horn bärgades och reparerades och var åter i tjänst hösten 1943. Klas Uggla bärgades men utrangerades på grund av alltför stora skador."

HMS Göteborg reparerades och fick ett nytt akterskepp på Oskarshamnsvarvet och sattes åter i tjänst september 1943. Hon togs ur tjänst 15 juli 1958 och den 14 augusti 1962 bokserades hon ut i Hanöbukten för att agera övningsmål för den 11:e jagardivisionen.

Uppgifterna upplagda av
Daniel Fröberg

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Kommentarer

Det finns inga kommentarer till denna dykplats!


Kommentera dykplats