Namn: Lösen:

Hjortkvarns Kalkbrott


Län: Örebro län
Dyktyp: GROTTA / GRUVA / BROTT
Båt krävs: Nej
Maxdjup: 14
Svårighetsgrad: LÄTT

Vägbeskrivning

Ta väg 51/Norrköpingsvägen till Hjortkvarn.

Väl i Hjortkvarn sväng västerut in på grytvägen (Från Örebro hållet, högersväng i fyrvägskorsningen ca 200meter innan Hjortkvarns glass).

Ni kommer längs vägen passera bilvägen till brottet men låst vägbom blockerar direkt i anslutning till vägen. Följ vägen till Gryts bruk och fortsätt norrut. Till slut kommer ni till en öppning i terrängen lämplig att parkera bilar och borde se stängslet till kalkbrottet på höger sida om vägen. Parkera här och följ stigen längs brottets södra sida till kalkbrottet. Ca 300m behöver utrustningen bäras.

Dykbeskrivning

Kalkbrottet har två stycken naturliga igång/uppgångsplatser längs östra kanten som badarna använder som stränder.

Vattnet är i regel väldigt klart med utmärkt sikt och bebos av kräftor och Abborrar.

Mycket enkel dykplats, blir djupt relativt omgående. Längs brottets kanter finns stundvis ansamlingar av stora klippor/stenar men inga direkta platåer så väldigt enkelt att orientera sig runt brottet. Längs kanterna finns fördjupningar där du når maxdjupet. Mitten/majoriteten av brottet håller sig på ca 11-12meters djup och består av jämn sandbotten.

Botten är väldigt fin utan dy och siltar därmed nästan inte alls. Svårt att förstöra sikten här. Utmärkt nybörjarställe.

Att tänka på

Soliga varma dagar är platsen välbesökt av badare och då kan parkeringsmöjligheterna vara obefintliga. Åk hit tidigt för att garantera parkeringsplats. Tänk också på att du måste bära din utrustning en bit genom skogen.

På brottet södra kant på botten finns en liten grotta man kan kika in i men är alldeles för trång för att ta sig in i. Bör inte försöka ta sig in där då risken att fastna bedöms som stor.

Uppgifterna upplagda av
Niklas Sjödahl

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2021-07-13 Hjortkvarns Kalkbrott : Niklas Sjödahl  10m13°
* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.

Kommentarer om dykplatsensida 1 av 1.      Totalt 2 kommentarer.

Foto saknas
Betyg: Betyg: 8
Bra plats för att bedriva avrostning, och sannolikt kursdyk av Grundform (tex Padi Open Water), kan vara lite omständligt att ta sig till istigningsplatsen men ingen större ansträngning.Finns en bom som om man har tillgång gör att man kan köra in på grusplanen dom är i direkt anslutning till istigningsplatsen.
2 bra istigningsplatsen den första på västra sidan som går rakt ner till 10 meter och en på syd västra delen som sluttar ner till 4 metersplatå
Som upprättaren skriver 14 meter som djupast, med centrum och Norra,Östra och Södra delen på c:a 10-12 meter.

Botten består att huvudsakligen grus och berggrund vilket medför att de är låg till liten risk för att riva upp botten och paja sikt, vid senaste dyktillfället uppgick sikten till 10m+

2021-07-14
Skrivet av: Tim Östlin-Nilsson

Foto saknas
Betyg: Betyg: 7
Mycket givande och lätt dyk. Utmärkt sikt, varm/jämn temperatur i vattnet även på botten.2021-07-14
Skrivet av: Niklas Sjödahl

Kommentera dykplats