Namn: Lösen:

Landsort Oleg Koshevoi (ryssen)


Län: Stockholms län
Fler dykplatser i Stockholm
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 26
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning:

Denna plats finns i Fornsök.
Sjöhistoriska

Vägbeskrivning

Ligger aldeles utanför östra lotsutkiken vid landsort. Smidigaste sättet är att ta sig ut med båt.

Dykbeskrivning

Ett 92 meter långt ryskt lastfartyg som förliste i dåligt väder och pga. problem med styrmaskin i februari 1946.

Vraket har börjat falla sönder, men håller ihop någorlunda ännu. Fören ligger en bit från resten av vraket.
Då min farsa dök här på 60-talet var det närmast helt intakt med inredning och allt.
Sikten kan variera, men är oftast OK.


Fakta
Namn Oleg Koshevoi
Byggd 1943-09-30
Varv Chrichton-Vulcan Åbo
Längd: 92,10 meter
Bredd: 13,40 meter
Djupgående: 5,0 meter
Dräktighet i bruttoton: 2286.52
Dräktighet i nettoton: 1429.88
Avgångsort: Stockholm
Destinationsort: Stettin
Last: Barlast
Förlist: 1946-02-20
Väder: Sydostlig storm, snöbyar


Protokoll fört vid Dalarö lotsplats den 23 februari 1946. Över undersökning rörande haveriolyckan med ryska m/T Oleg Koshevoi, vid Landsort den 20 februari 1946 med lots ombord.

Närvarande: Lotsförman G.I.Engström, som förde protokollet samt ledde undersökningen. Mästerlotsen U.A.A.Nyström och ex.l. K.W.Sjöblom samtliga vid Dalarö lotsplats.
Den 19 februari 1946 kl: 23.15 ombordsattes vid Dalarö mästerlotsen U.A.A.Nyström i ryska m.t. Oleg Koshevoi, hemmahörande i Leningrad och på resa från Stockholm till Stettin, för att lotsa detta fartyg till Landsort. Vid tillfället rådde laber SO-lig vind med glesa lätta snöbyar, dock var sikten tämligen god.

Lotsningen ut genom farleden försigick utan anmärkning. Nyström berättar: Att sedan lotsningen fortsatt till mellan L;a Rotholmen och Söderhälls fyrar kom en något tätare snöby som emellertid snart gick över. Vinden ökade också något efter hand med lättare snöbyar emellanåt, men utgjorde dessa ej något hinder för navigeringen.

Vid passerandet öster om SÖ Vikstens fyr sattes lotssignal för avhämtning vid Landsort. Landsorts fyr kunde då iaktagas likaså skenet från Vikstens och Skrapans fyrar. För att hålla fartyget upp i lovart vid avlämnandet av lotsen vid Landsort, sattes efter passerandet av Viksten kurs mot Bredgrundets lysboj.

På grund av sjö och vind på babordssidan hade fartyget någon avdrift åt styrbord, men kunde jag tydligt observera detsamma, då jag såg skenet från Viksten och Landsorts fyrar, samt även ljusen från lotsvaktrummet och senare även hela Landsortslandet.

På cirka 0,8 dist.avstånd tvärs Östra lotshamnen vid Landsort varskoddes att styrmaskinen på bryggan ej fungerade, den var som fastlåst och kunde ej drejas varken styrbord eller babord. Maskin stoppades därför, då Befälhavaren genmälde att felet med styrmaskinen straxt skulle vara avhjälpt. Enär det emellertid syntes dröja och fartyget började driva, varskodde jag om ankring.

Back slogs i maskin för att försöka bringa fartyget närmare Bränmarskösen, där fartyg brukar uppankra. Efter pejlingar kunde jag så småningom konstatera att fartyget var i närheten av ovannämnda ankarkättning varvid babords ankare fälldes med 45 famnars ankarkätting. Ankaret tog fast och svingade fartyget vindrätt.

Straxt därefter släpptes ytterligare 45 famnar kätting ut till 90 famnar. Klockan var då cirka 03,15. Frampå morgonen tilltog sjöhävningen och ökade vindstyrkan efterhand till omkring 23 sekundmeter kl: 11,00. Som ej styrinrättningen var klar Kl: 07,30 stacks mera kätting ut, cirka 112 famnar i vattnet.

Som vindstyrkan emellertid vid den tiden var i kraftigt ökande föreslog befälhavaren straxt därefter att ankaret skulle hyvas upp, och fartyget med hjälp av handstyrningen akterut navigeras in i skärgården till Ö. Röko fyr, för reparation av styrinrättningen, samt för inväntande av bättre väder. Ankaret hyvades därför upp. Under upphyvningen av ankaret som gick tämligen fort gick maskinen delvis sakta eller halv framåt för att försöka hålla fartyget upp mot vinden och sjön så mycket som möjligt.

När ankaret var lätt slogs omedelbart fullt framåt och drejades ratten akterut hårt åt babord. Fartyget förmådde emellertid ej komma upp tillräckligt mot vinden och sjön utan avanserade med mycken avdrift parrallelt med strandlinien, trots att rodret låg hårt babord hela tiden och maskinen arbetade för full forsering framåt.

Ett par gånger tycktes fartyget skära ut litet babord, men på grund av den hårda vinden och sjön på babordssidan samt fartygets ringa djupgående förut endast 5 fot, bringades stäven undan för sjön igen.
Fartyget hade efter hand kommit så nära land att ankring för att rädda fartyget ansågs omöjlig.
Vid passerandet av östra lotshamnen tycktes fartyget som då var mycket nära land, börja gira babord hän upp mot vinden, men slogs akterskeppet då nedåt av sjön varvid bottenkänning akterut förmärktes.

Så snart fartyget fått bottenkänning akterut bringades stäven ochså ned och lade sig fartget omedelbart längs med land och fastnade. Då fara för besättningens liv var överhängande vidtogs räddningen av dessa omedelbart med hjälp av befolkningen på Landsort. Senare på dagen sjönk fartyget med akterskeppet under vattenytan.

Som intet vidare anfördes avslutades undersökningen.
Dalarö lotsplats som ovan

Uppläst och vidkänt av K.W. Sjöblom
G.I. Engström U.A.A. Nyström

För ytterligare beskrivning, se Fornsök!

Att tänka på

Eftersom bordläggning och plåtar börjar lossna så är det risk för ras så man bör undvika penetrering numera.

Uppgifterna upplagda av
Torbjörn Gylleus, Göran Nilsson, kompletterad av Urban Mattsson, Sjöhistoriska museet

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2019-06-10 Södra In-Vinga inkl "Ryssen", Göteborg : Mårten Waern   Foto2-5m
2017-09-10 Ryssen, Landsort, Sverige : Patrick Kall  10m16°
2017-07-12 Ryssen, Södra In-Vinga, Dora : Axel Nicklasson  
2017-07-12 Södra In-Vinga "Ryssen" : Simon Albinsson  
2017-06-15 Södra In-Vinga inkl "Ryssen", Göteborg : Mårten Waern   Foto2-4m
2016-05-14 Oleg Koshevoi (Ryssen), Landsort : Ludek Hendrych   Foto8m
2015-10-18 S In-vinga, Nieman, "Ryssen" : Sami Heiskanen  2-4m12°
2015-10-18 Södra In-Vinga inkl "Ryssen", Göteborg : Mårten Waern   Foto4m11°
2015-08-10 Södra In-Vinga inkl "Ryssen", Göteborg : Mårten Waern   Foto2-4m12°
2015-08-10 S In-vinga, Nieman, "Ryssen" : Sami Heiskanen  2-4m13°

Senaste fotoalbumen från platsen *
 2009-07-05 Nynäshamn, Öja "Ryssen" & "Hansa" (14) Peter Jegbert
 Ryssen och Hansa 20080614 (9) Andreas Brodow
 Ryssen (4) Micael Björk
 Ryssen 7/10-07 (14) Anders Branelius
 Ryssen och Margareta med Manne 11/8 - 07 (4) Martin Kardell
 Utfärd till Ryssen med Fantasea och Moby Dick (7) Thomas Andersson
 Ryssen o Nicke 14/4 (7) Fredrik Svärd
 Ryssen och Nicke 070422 (20) Johan Sandberg
 Ryssen (1) Peter Herber
 Ryssen & Snapp Nov 2006 (14) Torbjörn Gylleus
 Visa fler foton

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Kommentarer

sida 1 av 1.      Totalt 4 kommentarer.

Klicka för förstoring 2012-03-25
Betyg: Betyg: 8

Vi var 4 som dök här 24 mars 2012. Olga är ganska sliten men det stora dykområdet gör det till ett ganska roligt dyk. Vi hade mycket bra sikt, typ 20-40 meter. Man såg vattenytan på 26 meters djup. se youtub klipp:


Skrivet av: Andre Gerlitz


Klicka för förstoring 2006-10-23
Betyg: Betyg: 8

Bra sikt och ett läckert dyk. Väl värt att återkomma till.

Skrivet av: Christian Svärd


Klicka för förstoring 2006-06-19
Mycker maffigt vrak trotts att de är så sönderfallet...de vore bra om man inte bojjade henne i fören så att denna intakta del kunde förbli intakt ett tag till...

Skrivet av: Lasse Enfjord


Klicka för förstoring 2004-06-04
Betyg: Betyg: 9

otroligt fint vrak

Skrivet av: Håkan Eriksson1


Kommentera dykplats