Namn: Lösen:

Landsort - Stångskär Heimdal av Göteborg


Län: Stockholms län
Fler dykplatser i Stockholm
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 12
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning: -

Denna plats finns i Fornsök.
Sjöhistoriska


Vägbeskrivning

Nås endast med båt,
Latitud: 174408
Longitud: 125206

Strax Söder om landsort och Stångskär.

Dykbeskrivning

OBS! Skrotbärgat och inte mycket kvar att se.

Om vraket:
Heimdal av Göteborg är ett Lastångfartyg av stål.
Förliste: 1957 pga hård vind.

Sakredogörelse:
Ångfartyget Heimdal av Göteborg avgick den 28 februari 1957 från Newcastle-on-Tyne för att gå till Södertälje med last av 60 ton styckegods, 50 traktorer samt 135 bilar. 67 bilar utgjorde däckslast. Utom lasten innehade fartyget 484 ton vattenbarlast, 330 ton eldningsolja samt 169 ton färskvatten. Djupgåendet var F=6`6 och A=13`3. Den 3 mars på eftermiddagen, då Heimdal befann sig i mellersta Östersjön, beställdes per radiotelefon lots vid Landsort till mellan kl 05.00 och 06.00 nästa morgon.

Se Fornsök för ytterligare beskrivning!Den 4 mars kl 03.50 kom befälhavaren upp på bryggan. Såväl Landsorts fyr som angöringsbojen var då synliga. Kurs sattes mot angöringsbojen som befann sig något om styrbord. Kl 04.00 halades loggen in. Det var då sydlig vind med styrka 5 och snöfall. Signal efter lots avgavs, först med vanlig morselampa och därefter med dagmorse lampa.

Kl 04.10 slogs stand by på maskintelegrafen.
Kl 04.25 slogs sakta fram med förnyade lots signaler avgavs, vilka besvarades av lotsbåten.
Kl 04.55 slogs stopp för ombordtagning av lotsen, vilken kom ombord kl 05.00. Fartyget befann sig då enligt befälhavaren utanför Bredgrunds lysboj i Landsorts fyrs vita sektor. Avståndet till fyren bestämdes med hjälp av radar till ca 1n.m. Medan lotsen var på väg upp till bryggan satte befälhavaren kurs 320 grader mot bojen, Tilljandersknallt, vilken dock ej syntes på grund av snöfallet. Enligt lotsen var Heimdal, då han kom ombord, ca 2,5 kabellängder sv eller vsv Bredgrunds lysboj, och strax innan han gick ombord observerade han, att fartyget befann sig i Landsorts bifyrs gröna sektor.

Lotsen fick av befälhavaren veta att fartyget låg på kurs 320 grader och beordrade kl 05.02 sakta fram. Befälhavaren påpekade för lotsen att fartyget var mycket lätt lastat och drev mycket i den hårda vinden, som ökat till 15 a 18 m/s. Lotsen , som då tillfälligt kunde se skenet från Landsorts fyr.
Slog kl 05.05 halv fart. Snöfallet ökade dock igen och allt försvann. Befälhavaren ifrågasatte om ej fartyget skulle gira babord med full fart men lotsen, som ansåg detta vara för stor risk med hänsyn till grunden, beordrade istället

kl 05.08 full back, vilket han ansåg innebära minsta risken för fartyget. I den ökade vinden drev dock Heimdal mot Landsorts Stångskär, som kunde skönjas mellan snöbyarna, och kl 05.10 grundstötte fartyget på Landsorts Stångskärs södra udde. De första stötarna tog vid nr 3 lucka och vid eldrummet. Vattnet strömmade hastigt in i eldrummet och maskinrummet. Assistans begärdes genom Stavsnäs radio. Kl 05.25 stoppades huvudmaskineriet och lysmaskinen genom att på panntoppen avstänga ångan. Fartyget högg våldsamt mot grundet och lastrum 1,2 och 3 samt maskin- och pannrum vattenfylldes snabbt.

Kl 06.55 kom lotsbåten längs sidan och ilandförde på befälhavarens begäran en del.. Bärgningsarbete igångsattes, men den 18 mars bröts fartyget itu och de båda skrovhalvorna skildes åt. Fartyget blev totalt vrak.

Två master.
Barlast: vatten.
Hemort: Göteborg
Bemanning: 29 man.
Besättningen togs iland och lasten bärgades av Thetis & Atlas.


Uppgifterna upplagda av
Daniel Fröberg, kompletterad av Urban Mattsson, Sjöhistoriska museet

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Kommentarer

sida 1 av 1.      Totalt 1 kommentarer.

Klicka för förstoring 2004-02-04
Betyg: Betyg: 3

Åk inte dit! Heimdal skrotbärgades och är idag i stort sett borta. Nån enstaka plåtbit här och där kan man se, men inget som liknar ett fartyg!
Hade det funnits så hade jag kört utfärder dit! Men det är ett fint naturdyk!

Skrivet av: Anders Thulin1


Kommentera dykplats