Namn: Lösen:

 Rosalind


Län: Stockholms län
Fler dykplatser i Stockholm
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 62
Svårighetsgrad: MYCKET AVANCERAD
Luftfyllning: Vrakdykarpensionatet

Denna plats finns i Fornsök.
Sjöhistoriska
 Rosalind dykplats
WGS84 (DDM): N59°5.175' E18°54.944' Öppna sjökort

Vägbeskrivning

Positionen ej bekräftad

Dykbeskrivning

Historik: Fartyget byggdes för rederifirman C. F. Jackson & Coi, Newcastle. I dopet fick hon namnet Rosalind, vilket hon kom att behålla genom alla ägarbyten. 1885 såldes hon till A. P. Harrison & Co, Newcastle. 1905 övertogs hon av Austin, Elliott & Co, Newcastle. 1907 inköptes Rosalind till Sverige för 3200 £ av ett partrederi i Helsingborg med skeppsredare N. P. Swensson som huvudredare. 1915 förvärvades hon för 130000 kr av rederi AB Vala (Otto Hillerström) i Helsingborg.

Händelseförlopp: Resan från Köpenhamn genom södra Östersjön förflöt under gynnsamma omständigheter. Man var på väg mot Stugsund, där man skulle lasta pappersmassa för transport till Frankrike. Vad man inte visst var att man var på väg in i ett under våren utlagt tyskt minfält, om vilket befälhavaren inte hade någon kännedom om. Ingen lots fanns heller ombord för att upplysa om situationen. När man befann sig ca 5 M SO om Långviksskär i Stockholms skärgård observerade 2:e styrmannen en flytmina på ett avstånd av 3-400 hundra meter om styrbord. Befälhavaren varskoddes omedelbart, och sedan maskinen stoppats försökte han med gevärsskott få minan att explodera. Han hade emellertid inte avlossat mer än 2 skott, förrän en häftig explosion från en icke observerad förankrad mina inträffade under tvåans lucka. Ångaren lyftes först upp av explosionen, men började sedan hastigt sjunka med förskeppet. Besättningen beordrades genast till livbåtarna, som hängde utsvängda och omedelbart kunde sättas i sjön. 3 minuter efter explosionen gick ångaren till botten. Livbåtarna hann precis stöta ifrån för att klara sig undan virveln. Klockan 7, efter att man nästan kolliderat med ytterligare en mina, anlände livbåtarna till Långviksskär, varifrån besättningen kunde fortsätta in mot Stockholm

Att tänka på

Extremt väderutsatt

Uppgifterna upplagda av
Micke Tilja

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2021-09-11 Rosalind : Magnus Määttä  
2018-06-16 Rosalind : Fredrik Christiansson  3-4m
2018-06-16 Rosalind : Jonas Erikson  4m
2017-06-17 Rosalind : Jonas Erikson  10m
2006-08-19 "Rosalind" : Tommy Hallberg  
* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.

Kommentarer om dykplatsenDet finns inga kommentarer till denna dykplats!


Kommentera dykplats