Namn: Lösen:

Sandhamn Gudrun


Län: Stockholms län
Fler dykplatser i Stockholm
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 20
Svårighetsgrad: LÄTT

Denna plats finns i Fornsök.
Sjöhistoriska
Sandhamn Gudrun dykplats
Sandhamn Gudrun dykplats
Sandhamn Gudrun dykplats
WGS84 (DDM): N59°15.046' E19°2.9633' Öppna sjökort

Dykbeskrivning

Fartygslämning, 87,4x12,6 m (N-S). Bestående av fartyget Gudrun

Händelseförlopp
Gudrun stoppades av isen i farleden SW om sydöstra udden av Sandön, och inväntade där tillsammans med två mindre fartyg assistans av isbrytaren S:t Erik, som hade lots ombord. O,7 n.m norr om Revengegrundets fyr upphörde assistansen och S:t Erik vände. Gudrun kom strax därefter ur anvisad kurs, grundstötte under kurskorrigeringen och sprang läck. Besättningen överfördes med lotsbåten till St:Erik i två omgångar. Sedan avgick S:t Erik till Sandhamn, där besättningen inkvarterades på Sandhamns hotell. 1963-03-26 gled Gudrun av grundet och sjönk delvis. Hon vilade då med 90' slagsida just under vattenytan.
Låg kvar på grundet i två veckor då man lastade av ca 1000 ton av lasten. Is och dåligt väder försvårade arbetet.

Bärgningar
Neptunbolaget försökte under februari täta läckorna i bottentankarna, lastrummen och maskinrummet för flottagning, men tvingades p.g.a. vädret avbryta arbetet. Fram till den 25 februari, då vädret förhindrade fortsatta aktiviteter på platsen, bärgade Neptunbolaget ca 1000 ton av massalasten, som i sitt blöta tillstånd hotade att spränga fartyget.

Då Gudrun sjunkit köptes vraket av en kvinnlig tandläkare, som emellertid inte lyckades få igång någon bärgning. Bärgningsrätten såldes senare till Carl. W. Christensen i Örnsköldsvik. Eventuellt var det han som 1978-09-19 började spränga vraket och bärga skrot, då hans fartyg observerades i farvattnen. 1970-10-24 anlände en dansk bogserbåt till vraket för att spränga på uppdrag av en svensk skrotfirma i Norrland. Tullen uppmärksammade situationen.

I augusti 1968 ansökte en person om att få bärga propellern, förutsatt att han fick äganderätten.

Hösten 1969 började olja läcka ut från vrakets sönderrostade tankar. Länsstyrelsen gjorde ett försök till en bärgningsaktion.
Slutligen lät kustbevakningen spränga vraket för att med länsar kunna ta hand om den utläckande oljan.

1975-07-31 ansökte två sportdykare om att få bärga vad som antogs vara svartek, som påträffats på Gudruns vrakplats. Detta beviljades av RAÄ:s och SSHM, med villkoret att SSHM skulle få fotodokumentera de förmodade vrakdelarna. Det är osäkert om dessa svarteksbitar tillhör Gudrun.

Status
Vraket ligger helt omkull. Propellern och reservpropellern är kvar (status 1967).

Vraket ligger upp och ned (status 1968), ca 7 m hög

Vraket är sprängt i två halvor. Förskeppet ligger med botten upp. N om stäven finns ett område med svartek (status 1975).

Position
Från vraket är det bäring 150 grader till sydpricken söder om vrakplatsen

Uppgifterna upplagda av
Micke Tilja

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2007-08-25 I närheten av Gudrun, Sandhamn : Peter Nyström  8m11°
2007-08-25 Sandhamn, vraket Gudrun : Andreas Brodow  7m12°
2007-08-23 Gudrun Gisladottir : Sarah Jarnald  20m12°
2006-09-23 Gudrun : Joakim Wiklander  
2006-08-26 Vraket Gudrun, Sandhamn : Mikael Dahlgren  
2005-09-01 M/S Gudrun - Abelsnes (Norge) : Håkan Magnusson  
2005-08-28 Gudrun, Sandhamn : Tomas Gardell  Incident klass 1 
2005-06-19 Sandhamn Gudrun : Joakim Wiklander  
2003-07-20 Gudrun, Sandhamn : Mats Valli  
2003-07-20 Gudrun, Sandhamn : Mats Valli  
Senaste fotoalbumen från platsen *
 Sandhamn Gudrun (15) Joakim Wiklander
 Gudrun Gisladottir (5) Robert Hanke

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.

Kommentarer om dykplatsenDet finns inga kommentarer till denna dykplats!


Kommentera dykplats