Namn: Lösen:

 Snapp


Län: Stockholms län
Fler dykplatser i Stockholm
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Ja
Maxdjup: 20
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning:

Denna plats finns i Fornsök.
Sjöhistoriska

Vägbeskrivning

WGS 84: N 58° 47.253 - E 17° 52.212
Sjökort: 6171

Dykbeskrivning

3 master. Tonnage 56 brutto. Lyxjakt ifrån 1920-1930 talet. Gick av på mitten. Fören ligger längs med botten, aktern ligger lodrätt mot ett grund.

På resa: Hall-Nynäshamn.
Byggd av: ek & furu.
Reg nr. 5831. Hemort: Stockholm. Tontal: 56.
Befälhavare: E.H. J.
Bemanning: Befälhavaren inberäknad: 2 man.


Kung. Kommerskollegii Stockholm den 23 Januari 1948:
Tiden: 1947, den 16 juli kl 21.45.
Orten: Vid syd västra Rundklubben i närheten av Ölandsten fyr.
Vind & väderlek: Vindstilla med smul sjö. God sikt.

Vidare upplysningar:
Den 16 juli kl 15.00 avgick motorseglaren "Snapp" med last av 90 ton singel från vårdanstalten Halls lastbrygga i närheten av Södertälje destinerad till Nynäshamn. Hela besättningen bestod av skepparen och den sk bästemannen. Sedan fartyget utkommit från bryggan och motorn satts igång, synes maskinpumpen automatiskt ha varit igång för att länsa den skröpliga skutan.

Omkring tre timmar efter avgången säger sig de bägge männen -vilka var ägare till fartyget - ha upptäckt att vatten strömmade in genom en läcka i akterskeppet. Då denna var belägen någonstans i akterskarpen, "i närheten av roderstocken", där det var trångt och svårt att komma åt, hade man ej gjort något försök att täta läckan. I stället satte den man som ej stod till rors i gång handpumpen. Efter omkring fyra timmars pumpade hade fartyget hunnit i det närmaste passera Herrhamraleden norr om Landsort och befann sig i närheten av Ölandstenfyr, då bästemannen förstod att skutans läge blivit prekärt. Vattnet hade nu stigit så högt i maskinrummet att det "stått som en fontän kring balanshjulet". Man beslöt därför sätta skutan på närmaste land, vilket visade sig vara sydväst sidan av holmen Rundklubben.

Sedan det sjunkande fartyget tagit botten på ett undervattensgrund, gick de båda männen ombord i en befintlig eka och rodde till Torö, där de satte sig i förbindelse med det varv, som tidigare haft hand om fartyget.

Orsaken till olyckan:
I den mån den kan med ledning av sjöförklaringens innehåll bedömas: Man kan på mycket goda grunder dra i tvivelsmål, om den över 40 år gamla 3-mast-skonaren varit i sjövärdigt skick vid resans start. Fartyget sägs ha varit oförsäkrat och blev i början av juli inköpt av skepparen och bästemannen, utan andra formaliteter än att mätbrevet bytte ägare. Något sjövärdighetsintyg på skutan efter påstådda haverier under den gamla ägarens tid, fanns icke vid övertagandet och blev ej heller anskaffat före olycksresans påbörjande. Dessutom var det skröpliga fartyget underbemannat, även för en sådan kort resa som mellan Södertälje & Nynäshamn.


-- NY INFORMATION --
Kollade just på Snapp och märkte att det info inte stämmer, hmmmm en otroligt viktig detalj, det är inte alls Snapps akter som ligger mot väggen utan det skall tillhöra en annan båt enligt marinarkeologer som har tagit träprover på den.
Snapps akter ligger troligen under skutan eller nerborrad i dyn.

För mer utförlig beskrivning, se Fornsök!

Uppgifterna upplagda av
dykarna.nu, kompletterad av Urban Mattsson, SMM

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2018-02-18 Midnight snapper run Nabucco : Camilla Ström  20m27°
2018-02-18 Maratua Nabuco) Midningt snapper : Mikael Ström  20m27°
2017-10-01 Snapp, Landsort, Sverige : Patrick Kall  10m13°
2017-06-12 Indonesien, Maratua atollen, Midnight Snapper Run : Dmitri Gorski  30m29°
2017-06-11 Indonesien, Maratua atollen, Midnight Snapper Run : Dmitri Gorski  30m29°
2016-07-07 Midnight Snapper Run, Maratua, Indonesien : Adam Oscarson  
2015-05-14 Snapp Torö : Stefan Karlsson  8m
2013-08-18 Vraket Snapp : Andreas Brodow  8m
2013-08-18 Snapp - Rundklubben : Torbjörn Gylleus  7m6,8°
2013-08-17 Vraket Snapp : Andreas Brodow  3m

Senaste fotoalbumen från platsen *
 Kaj och Snapp (9) Pontus Svanberg
 Snapp & Margareta med Pharma Divers (22) Svante Setterkrans
 MS Snapp (Ej UV) (21) Michel Bergqvist
 Mange Nilsson Snapphanedykare (3) Mange Nilsson
 Snapp, 2006-12-03 (8) Jakob Selbing
 Ryssen & Snapp Nov 2006 (14) Torbjörn Gylleus
 Snapp, 2002-08-24 (8) Carsten Bräutigam

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.
Kommentarer

sida 1 av 1.      Totalt 2 kommentarer.

Klicka för förstoring 2013-08-23
Betyg: Betyg: 7

Vi hade ett antal osäkra positioner, och letade länge. Mycket svårt att se
med sonar/ekolod. Men vi hittade det mer av en slump.
Enklast är att utgå från grundet sso Rundklubben. På dess västra sida hittar
man vraket på ca 18m. Inte så långt ut som vraksymbolen på kortet anger.Skrivet av: Björn Berglöf


Klicka för förstoring 2004-02-12
Betyg: Betyg: 8

Mycket trevligt.
...som vår kapten påpekade: "...men var är resterna av det som satt fast i aktern..."

Skrivet av: Arnold Kopping1


Kommentera dykplats