Namn: Lösen:

Spårösund Prosper


Län: Kalmar län
Fler dykplatser på Öland
Dyktyp: VRAKDYK
Båt krävs: Nej
Maxdjup: 18
Svårighetsgrad: LÄTT
Luftfyllning: Västervik dykcenter http://dykcenter.com
Foto: Ingemar Lundgren
Foto: Ingemar Lundgren

Vägbeskrivning

WGS 84: N 57° 43.10 - E 16° 43.60
Sjökort: 6231

Det är möjligt att landdyka på vraket men det avrådes.

Dykbeskrivning

Vraket ligger mitt emellan de 2 nordligaste uddarna i Spårösund. Spårösund är en livligt trafikerad farled sommartid, varför vrakdykning här nästan bara är lämpligt på Vår och Höst. (även pga Sikten) Prosper står vänd in mot sundet på botten.

Om Prosper: (info taget från surf.to/wsdk Westerviks sportdykarklubb)

BYGGNADSMATRIAL:Trä
HEMORT:Falsterbo
DESTINATION:Västervik
FÖRLISNINGSDATUM:25 november 1865

POSITION:Norra myningen av Spårösund
N57gr43,10
O16gr43,60
DJUP 11 famnar (15 meter)


ÄGARE:Brukspatronen och riddaren Johan Tillberg
ÖVRIGT:1 man omkom.

UR VESTERVIKS VECKOBLAD

2 DECEMBER

En ganska bedrövlig olycka inträffade sistlidne lördag den 25 november, i Spårösund, då skonerten Prosper förd af skepparen D.Högbom och tillhörig brukspatronen och riddaren Tillberg på Falsterbo. Den gick förlorade och så mycket mera sorgligt som en människas lif därvid spilldes.
Förloppet av denna olyckshändelse förmäles sålunda: Kustserganten Treutiger tillika med kustvakten Thorngren och kustroddaren Jaen Nilsson begåvo sig i en mindre båt ut på Lindödjupet för qtt preja ett inkommande fartyg, förenämnde skonert; Med anledning af hård och ojämn västlig vind och svårigheten för fartyget att dreja bi, kom ingen bevakning ombord, utan åtföljde i båten fartyget på avstånd till Spårösund. Lots var väl i god tid kallad, men hade efter vanligheten icke kommit ut mot fartyget förrän dess biträde af skepparen ansågs oumbärligt, varföre och i anseende till väderleken ej heller lots blev tagen ombord. I annat fall, eller med en förståndig lots ombord hade varje olycka säkerligen uteblivit, ty vid inseglingen under skepparens kommando till Spårösundet omkring kl 10 fm, fördes nu fulla segel så att fartyget, som i den trånga mynningen sundet icke nog hastigt kunde falla undan vinden, med stark fart törnade emot bergväggen mitt för tullbostället och med den beklagliga påföljd att sidan af densamma krossades men seglationen fortsattes det oaktat, och förbi ett närbeläget för påsättning under sådana omständigheter lämpligt ställe, till dess fartyget ytterligare törnade på västra udden av sundets norra mynning. Där upphann bevakningen i tullbåten skyndsamt detsamma för att bistå besättningen, de lade sig i lovart vid sidan af det lutande fartyget, utan att förmoda någon trängande fara vara å färde, eller att fartyget, som emellertid genom vinden i de ännu stående seglen drivit af grund och tvärs i sundet, voro i så hastigt sjunkande tillstånd, och fick ombord fem man af folket men härunder sjönk fartyget ögonblckligen, tullbåten blev af den uppkomna vattenforsen instörtad över relingen och kantrad samt alle man i denna, lika som de tre å fartyget kvarvarande af besättningen, af vattenviveln nerdragne i djupet, men åter uppförda och, efter stora ansträngningar, uppnående bramtoppen eller flytande stycken af inventarier, efter hand af tillkommen hjälp räddade utom ovannämnde kustroddare Nilsson,som icke kunde bemärkas. Efter några timmars förlopp syntes han stående med fasta tag i stängvantet, fyra alnar under vattenytan, han upptogs snarligen och försök gjordes visserligen till hans återfående till livs, men fruktlöst. Nilsson, alltid rask och oförfärad, vågade livet, liksom hans förman och kamrat, för att rädda andras i deras nödställda belägenhet, men den vackra åsikten tillförde honom själv döden, han sörjes nu bittert af en så plötsligen efterlämnad enka, sjuklig, men arbetsam och rättskaffens, med 3:ne barn i ganska torftiga villkor, och förtjänta af allt medlidande till lindring i deras arma, olyckliga belägenhet. Kustserganten Treutiger hann vid sin uppkomst ovan vattenytan med knapp nöd få tag i en hängande tågända, då någon tog fast i hans fötter under vattnet detta var Thorngren, som då af Treutiger blev uppdragen, nästan livlös, och båda voro sålunda nära att jämväl omkomma. Treutigers båt är icke ännu tillrätta kommen. Genomfarten av Spårösund för vanliga fartyg är af det på 11 famnars vatten sjunkna fartygets läge tills vidare i det närmaste stängt.

Att tänka på

Det är långt att gå från Fordonsparkering till dykplats. ~250-300 meter med endast fotstig.

Tack till
Ingemar Lundgren för fotografier. / webmaster.

Uppgifterna upplagda av
Joel Arnryd

Senaste loggarna från platsen *SiktVattentemp
2021-06-12 Prosper Västervik : Joakim Nilsson  3m10°
2021-06-12 Prosper, Västervik : Annika Gripencreutz  3m
2020-03-28 Prosper Västervik : Joakim Nilsson  5m
2019-11-10 Prosper (Västervik) : Jesper Rydström  6m
2019-11-10 Prosper : P-A Andersson  
2019-11-10 Prosper, Östersjön (vrak) : Nicklas Brage  8-10m
2019-09-07 Prosper, östersjön (vrak) : Nicklas Brage  9-11m
2019-08-03 Spårösund, Prosper : Viktor Adolfsson  4m13°
2019-08-03 Spårösund, Prosper : Viktor Adolfsson  5m13°
2018-05-11 Prosper Spårösund : Carina Johansson  7m
Senaste fotoalbumen från platsen *
 Prosper 150307 (10) Egon Karlsson
 Prosper 140322 (11) Egon Karlsson
 Sonarbild på Prosper (1) Fabian Laag
 2008-09-13 Prosper,Västervik (21) Bo Fredriksson
 Prosper 2008-02-09 (7) Fredrik Bergman
 Prosper, Västervik 07-11-04 (16) Niklas Sannelius
 Prosper (13) Paul Artsberg
 Prosper 2007-05-06 (7) Göran Nyqvist
 Västervik, Prosper (54) Niklas Sannelius
 Prosper oktober 2006 (9) Håkan Gustafsson
 Visa fler foton

* Sökningen görs automatiskt och är inte alltid från rätt plats.

Kommentarer om dykplatsenDet finns inga kommentarer till denna dykplats!


Kommentera dykplats