Namn: Lösen:

Flaskval, vikt, gasvolym, jämförelse, etc

(Läst 15 409 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Jag har kommit så långt att jag förstår att det finns många olika storlekar på flaskorna. Allt från 4-18 och säkert några pereferistorlekar också. 8, 10 och 12 verkar vara vanligast.

2x4L (300 bar), 2x6L (300 bar), 8L (300 bar), 10L (300 bar), 12L (200 bar) & 15L (200 bar) är de vanligaste.

Sen kan man tydligen fylla med 200 och/eller 300 bar. Logiken säger mig att det finns en avgörande faktor i form av tjocklek på flaskan som gör att den ev. tål högre tryck? Stämmer det?

Självklart så klarar en 300 bars flaska högre tryck, tjockleken är också tjockare om båda är gjorda i stål. 200 bars flaskor kan dock tillverkas i aluminium, mindre vanligt i Sverige (om man frånser de extraflaskor som används in så kallad teknisk dykning), men då blir godset tjockare än på en stålflaska.
Det finns även 232 bars flaskor, en relativt ny standard.
En fördel med en 300 bars flaska är att den är tyngre i vattnet för samma gasvolym, vilket gör att man kan minska mängden bly på viktbältet och få den bättre placerad på ryggen i form av flaskan. En nackdel med 300 bars flaskor, är att man inte kan fylla dem på alla ställen, eftersom det förekommer fyllningsställen som endast fyller 200 bar.

Sen läste jag mig till en enkel formel i form av 8 liter x 300bar = ca2400 liter. Och 12 liter x 200 bar borde också bli ca 2400 liter.

Rätt, flaskvolym gånger aktuellt tryck ger total fri gasvolym. Dock är förhållandet helt linjärt, utan varierar med trycket (och aktuell gas), för luft avtar möjligheten att komprimera luften med en ganska markant avvikelse efter ~230 bar, så för en full 300 bars flaska brukar man räkna av 10% av full teoretisk volym enligt ovan nämnda former (alltså 300 bar i 10L flaska ger 3.000L, minus avdrag på 10% ger totalt 2.700L).
För 200 bars flaskor brukar man inte ta med någon avvikelse eftersom den är så liten för luft vid 200 bar.

Vad är det i vardagssammanhangen som avgör om man väljer en 8 liter/300 eller 12 liter/200? Storlek? Vikt? Pris? Säkerhet?

Enligt grundformeln ger båda 2.400L, men efter det 10%-iga avdraget för 300 barsflaskan blir volymen i 8L flaskan bara 2.160L. Man kan alltså inte se flaskorna om likvärdiga avseende gasvolymen, så de kan väljas enbart baserade på pris och vikt.
Frånser man dock den faktiska gasskillnaden, så kan storlek och vikt vara avgörande för val av flaska, en liten person kan exempelvis välja den mindre 8L flaskan, även någon som vill flytta över vikt från viktbältet till ryggen.
För nya dykare är det nog oftast utbudet på försäljningsstället som avgör, eftersom det ofta är så att skolor antingen har 200 bars flaskor eller 300 bars flaskor i sitt grundutbud (som skolutrustning och i grundpaketen).
Skall påpekas att det dessutom finns två olika 12:or, den så kallade knubbtolvan, och långtolvan – samma volym, men olika form för olika önskemål.

I min ringa erfarenhet har jag hittills bara stött på runt 200bar, och det är vad som stått på min nanometer innan påbörjat dyk (mellan 200-220). Det betyder gissar jag att jag haft 200 bars flaskor, men jag vet inte storleken på dem.

Ja, mest sannolikt innebär det att det är 200 bars flaskor, eftersom de som har 300 bars flaskor som regel också fyller dessa till högre tryck än 220 bar (dock sällan till 300 bar, eftersom flaskan blir varm vid fyllningen, vilket medför en tryckökning, som sedan går tillbaka när flaskan svalnat, med resultatet att trycket efter fyllning brukar sluta på mellan 250-290 bar).
Det kan dock också varit så att det var 232 bars flaskor du använde. Trycket på 220 bar kan tyda på det, annars borde det nog vanligast varit ~180 bar i flaskorna efter fyllning (när trycket sjunkit efter att flaskan svalnat efter fyllning).
Vill man efter fyllning ha det maximalt tillåtna fyllningstrycket (200, 232 eller 300 bar), så måste man fylla mycket långsamt, fylla i ett vattenbad, överfylla, eller efterfylla för att kompensera för den tryckökning som värmeökningen medför. I praktiken övertrycks 200 bars flaskor så att de går ner till ~200 bar när de svalnat, medan 300 bars flaskor måste fyllas i vattenbad eller efterfyllas när de svalnat för att man skall få upp dem i 300 bar (eller näst intill 300 bar).

Låt säga att det har varit 8 liter. 8x200 = 1600 liter. I en hypotes, hur mycket mer dyk skulle man kunna generalisera det till att bli om jag hade haft en 12 litersflaska istället. 12x200 = 2400 liter. Hur mycket mer gör 800 liter i tid på ett medeldjup av 10 meter?

Hur lång tid är svårt att säga eftersom vi inte känner din luftförbrukning, en förbrukning som för övrigt varierar grovt beroende på vad man gör under dyket (mer arbete eller ökad kyla medför ökad förbrukning).
Men om du använder formeln ovan, så kan du göra en jämförelse mellan tillgänglig gasvolym och se hur länge du kan dyka med respektive flaska i relation till varandra (jämför man en flaska med 2.700L med en flaska med 2.400L, så har man 12,5% mer gas, dvs 12.5% längre dyktid). Dock så skall man ju inte dra flaskan tom när man dyker (vanligtvis säger man ju att man skall komma upp med 50 bar kvar i flaskan), och då skall man dra av den reserv man skall ha kvar när man jämför hur länge man kan dyka, och då spelar ursprunglig flaskvolym in om man endast använder trycket som referens (dvs alltid exempelvis 50 bar som gräns).
Om man skall ha kvar 50 bar i flaskan när man kommer upp så blir exempelvis en jämförelse enligt följande:
10L 300 bar, ger 250 bar x 10 L, dessutom –10% enligt ovan => 2.250 L fri gasvolym
12L 200 bar, ger 150 bar x 12 L => 1.800 L fri gasvolym
Detta medför att 10L flaskan ger 25% (2.250/1.800 = 1,25) längre dyktid, dels eftersom den innehållet mer gas, men även har mindre flaskvolym (och därmed ger mindre gasreserv med 50 barsregeln).

Semiryska sarkasmer undanbedes.

Vad menas med semiryska sarkasmer?

För att se mer om jämförelser av flaskvolym, så kan du titta på mitt gamla inlägg
https://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=103186&main_Id=103126&catId=0
tyvärr så har nedre delan av inlägget klippts bort i någon uppdatering av server på dykarna.nu, men du ser en del som kanske är intressant i alla fall.

Dyk Väl!
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-09-08 09:50:20
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Antal liter, antal bar.. Rikke Lind 2006-09-08 00:10
svara Sv: Antal liter, antal bar..Magnus L2006-09-08 00:22
svara Sv: Sv: Antal liter, antal bar..Tomas Nilsson2006-09-08 01:35
svara hahahaCalle Lundin2006-09-08 08:50
svara Sv: hahahaAmin Hermansson2006-09-09 11:52
svara För att förtydliga liteAnders Puranen2006-09-08 03:07
svara Ingen besvarade frågan om...Malte Forsberg2006-09-08 09:05
svara Sv: Ingen besvarade frågan om...Frederick Grönvall2006-09-08 09:24
svara Sv: Sv: Ingen besvarade frågan om...Rikke Lind2006-09-08 09:41
svara Flaskval, vikt, gasvolym, jämförelse, etcPär Ahlgren2006-09-08 09:50
svara Sv: Antal liter, antal bar..Erik Karlsson2006-09-08 11:41
svara Sv: Sv: Antal liter, antal bar..Linda Normark2006-09-09 00:36
svara Sv: Sv: Sv: Antal liter, antal bar..Erik Karlsson2006-09-11 17:34

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: