Namn: Lösen:

Bärga INTE skulle jag säga

(Läst 466 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Ditt inlägg känns lite grann som ett ganska löst grundat utbrott. Du har ju självklart till rätt till din åsikt, men jag ställer mig tveksam till din argumentation.

Totalförstöring av vrak kontra bärgning av enstaka föremål
Som det är nu verkar det som man får förstöra vrak hur som helst. Tex sätta vindkraftsparker mitt i Kattegatts bästa vrakområde, bärga hela vrak för skrotprisets skull mm. Men tar en dykare upp en mässingspryl blir det ramaskri.
änn värre injutet i ett betongfundament till ett vindkraftverk eller att hela vraket bärgas för skroten.
En av de större bärgningsdebatterna på forumet i år (som annars varit ganska på lugnt i frågan), var nog faktiskt en om skotbärgning:
http://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=10423&photoId=104248
http://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=182091&main_Id=182015&catId=0
http://www.dykarna.nu/forum/response.asp?id=182555&main_Id=182555&catId=0
Att ställa ett mångmiljonsprojekt som ett vindkraftverk på ett instabilt underlag som vrak ställer jag mig högst tveksam till, du kan nog vara helt lugn för att de undersöker botten och med glädje undviker eventuella vrak.

Nedbrytning kontra souvenirbärgning
Jag anser att det bör vara ok att på vrak som förfaller (som alla vrak i bla Kattegatt gör) vara tillåtet att plocka upp saker som kan bevaras.
Alla vrak förfaller, bara med olika hastighet, så enligt ditt resonemang måste man fastställa en vad som i så fall är en nedbrytningshastighet som man finner hög nog för att motivera fri bärgning, nästa fråga är vem som avgör det och hur det skall övervakas (se vidare två avsnitt lägre ner).
Enligt min åsikt, så försöker du åter igen använda fokusering på föremålens bevarande, och blunda för att det faktiskt innebär ökad förstörelse på vraket som helhelt, dels genom mekanisk åverkan som ibland förekommer vid bärgning, dels genom att nya ytor frigörs för skeppsmask och rostangrepp när sediment, beväxning och föremål avlägsnas, även om man frånser den rena förstörelsen i form av att föremål successivt försvinner i form av bärgning.
En högst privat reflektion är att jag inte kan förstå hur någon kan tycka att man skall göra vraken på ens egen ”bakgård” öppna för fri bärgning, eftersom en ditströmning av bärgande dykare från resten av landet skulle kunna rensa vraken ganska snabbt (bara att se på de välbesökta vraken i runt Stockholm för att få en uppfattning av hur rentskrapat ett vrak kan vara).

Lagen och vrak som är över 100 år
Även ifrån vrak som är över 100 år gamla.
Din åsikt kan mycket väl vara att man borde ha rätt att plocka upp föremål som är över 100 år gamla, men som det är nu säger lagen att det är olagligt. Du får väl i så fall arbeta för att få lagen ändrad. För din kännedom (om du inte vet det) så finns det bland annat marinarkeologer som förespråkar en sänkning till 50 år (och andra lagskärpningar) just på grund av den verksamhet som du förespråkar.
Man kan förvisso göra som Tobias skriver i ett av svaren (http://www.dykarna.nu/forum/response.asp?response=yes&id=195281&main_Id=195261&catId=0 ) och spela på god tro och tänka att det är OK eftersom man inte vet att vraket är äldre än hundra, och polisen inte kommer kunna bevisa det, så kan man lämna in det som sjöfynd – men faktum är att lagen säger att vraket är skyddat redan vid misstanke om att det kan ha varit vrak i över hundra år.

Nedbrytning av vrak
De som dykt på vrak på Västkusten, vet att träet på ett vrak är så gott som helt förintat efter ca 50 år och järnvraken faller isär.
Visst har skeppsmask, saltvatten, stormar, strömmar och annat en nedbrytande effekt på vrak, men effekten är olika beroende på olika förutsättning, så som djup, läge, bottenegenskaper, vrakets material, och inte minst besöksfrekvens av dykare.
Du nämner ju endast trä och stål, vilka förvisso är de två vanligaste, men det finns fler material som man byggt båtar av: betong, plast, glasfiber, aluminium och faktiskt även titan. Deras nedbrytning ser ju helt annorlunda ut, och deras användning kommer säkert att öka i framtiden. Det känns som att du utelämnat dessa, vilket jag inte tycker att man kan göra om man vill diskutera att motivera bärgning på grund av havets nedbrytande effekt.

Lösa föremåle på botten
Vad gör då klockor, ventiler, block mm för nytta nersjunket i botten på en position ingen kan hitta?
Skall vi ifrågasätta nyttan de gör på havsbotten, så kan vi välja också ifrågasätta nyttan de gör i en bokhylla (eller i en kartong i garaget eller på soptippen – för långt ifrån allt som bärgas hamnar i en utställning, eller ens tas om hand på enklaste sätt).
Med dagens teknik så kan vi hitta alla positioner vi vill, och det är ju knappast bli svårare.
Under våran livstid så kommer vi det finnas kvar så mycket av de stora vraken som är under 100 år att man kommer kunna se något av dem hela tiden (undantag för exempelvis en storm täcker hela vraket med sand). Att de sedan inte kommer vara i samma status i framtiden som de är just nu, är självklart – men jag ser inget skäl till att påskynda nedbrytningen genom bärgning.
Alla havsbottnar är inte lös dy utan det förekommer även ofta sten-, klipp- och sandbottnar där saker inte sjunker ner lika lätt, samt att saker inte automatiskt måste sjunka ner och bli osynliga för all framtid ens om det är dybotten.

Bärgning av föremål från vrak och lagen
Du skriver vidare i ett av dina egna svar i tråden följande:
när jag dyker på ett nyfunnet vrak hittar en ventil sen förmodligen inte dyker på detta vrak igen ska jag då åka hem söka bärgningsrätt vänta ett år för att kanske få det och sen får inte andra dykare plocka upp något på ett år för jag anser mig ha ensamrätt på vraket ett år och kanse bara gör ett dyk där
Det du främst skall göra, är att säkerställa vrakets ålder så att det inte kan vara äldre än hundra år, är den det så får du hålla fingrarna borta, är den yngre och dessutom saknar känd ägare, så kan du bärga med stöd om lagen för sjöfynd och lämna in det till polisen för handläggning och möjlig rätt att få föremålet i senare skede – har den ägare så kontaktar du ägaren och frågar om du får plocka föremål.
Inte det förfarande jag förstår att du vill ha, men det är så lagen föreskriver, precis som det inte är tillåtet att plocka delar från din bil när du fått motorstopp och tvingats lämna bilen vid vägkanten när du fått gå med reservdunken till macken för att handla mer soppa (tyvärr så är det ju inte alla som respekterar lagen i det fallet heller).

Bevarande av föremålen
I ett annat av svaren skriver du även:
Jag anser att det bör vara ok att på vrak som förfaller (som alla vrak i bla Kattegatt gör) vara tillåtet att plocka upp saker som kan bevaras
Intressant att du nämner ”…som kan bevaras” eftersom det är så få saker som tas upp som kan bevaras. I praktiken så skulle det innebära att exempelvis alla stål, trä, läder, och naturfiber direkt utesluts eftersom de knappast kan bevaras av någon privatperson eftersom till och med yrkesarkeologerna har svårt med det.
De flesta föremål som legat en längre tid i saltvatten förstörs snabbt när de kommer upp, exempelvis trä spricker och järnföremål smulas sönder när de torkar – därför så är det ofta så att saker som legat i havet ofta klarar sig längre om de får ligga kvar.

Min uppfattning om ditt inlägg är att det endast är ett försök att väcka stöd för ditt eget agerande genom att välja ut några lösryckta argument. Det är enligt min uppfattning tydligt att du prioriterar att få souvenirer ”i bokhyllan” och inte finner vraket lika intressant utan nog gärna accepterar bieffekten att påskyndar vrakens nedbrytning för att nå ditt souvenirmål.

Dyk Väl & Bärga Mindre!
Pär Ahlgren - P2-medlem (så slipper du undra) http://www.vrakskydd.nu

PS
Du skrev även i ett inlägg ”… det e yterst få som vet om alla vrak pos där. för det e ju så med pos att ingen vill ju släppa dem” . Man kan ju fundera över varför ingen vill släppa på positioner de sitter på. Ett alternativ kan ju vara att man inte vill ha andra dykare i vattnet när man dyker, en annan kan vara ekonomiska intressen i utfärder, personligen tror jag det vanligaste är att man inte vill att andra skall plocka saker där (oavsett om man själv plockar eller inte) – men det är ju bara min åsikt.


Pär Ahlgren
Pär Ahlgren
2006-08-07 11:58:06
2 606 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bärga eller inte Johan Larsson 2006-08-04 09:26
svara Sv: Bärga eller inteAndreas Berglund2006-08-04 09:45
svara Sv: Sv: Bärga eller inteHenry Blom2006-08-04 09:50
svara Sv: Sv: Sv: Bärga eller inteCalle Lundin2006-08-04 11:18
svara Sv: Sv: Bärga eller inteJohan Larsson2006-08-04 09:59
svara Sv: Sv: Sv: Bärga eller inteTomas Nilsson2006-08-04 11:23
svara Bärga! ...eller låt bli...Tobias Åberg2006-08-04 11:33
svara Sv: Bärga! ...eller låt bli...Staffan von Arbin2006-08-06 13:24
svara Svårt att tro...Tobias Åberg2006-08-06 22:46
svara Sv: Svårt att tro...Staffan von Arbin2006-08-17 11:18
svara Sv: Sv: Svårt att tro...Henrik L Jonsson2006-08-17 20:19
svara Eller inteMichael Linde2006-08-04 09:55
svara Sv: Eller inteJohan Larsson2006-08-04 10:04
svara Sv: Sv: Eller inteMichael Linde2006-08-04 10:20
svara Sv: Sv: Sv: Eller inteJohan Larsson2006-08-04 10:26
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Eller inteMichael Linde2006-08-04 10:33
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Eller inteJohan Larsson2006-08-04 11:11
svara SÅ KLART INTE!Calle Lundin2006-08-04 11:24
svara Sv: SÅ KLART INTE!Kristoffer Andersson2006-08-04 11:52
svara Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Fredrik Astlid2006-08-04 14:43
svara Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Peter Hagert2006-08-04 16:46
svara Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Calle Lundin2006-08-04 15:12
svara Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Kristoffer Andersson2006-08-04 15:38
svara Sv: Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Calle Lundin2006-08-04 16:55
svara Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Martin Quensel2006-08-04 16:15
svara Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Kristoffer Andersson2006-08-04 16:43
svara Sv: Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Staffan von Arbin2006-08-06 13:31
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: SÅ KLART INTE!Johan Larsson2006-08-07 08:16
svara Bärga INTE skulle jag sägaPär Ahlgren2006-08-07 11:58
svara Sv: Bärga INTE skulle jag sägaKristoffer Andersson2006-08-07 23:20
svara Sv: Sv: Bärga INTE skulle jag sägaCalle Lundin2006-08-08 09:55
svara Sv: Sv: Sv: Bärga INTE skulle jag sägaLars Carlsson2006-08-08 10:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Bärga INTE skulle jag sägaKristoffer Andersson2006-08-08 22:05
svara Sv: Bärga eller inteMathias Johannesson2006-08-07 23:55
svara Sv: Vrak I KattegattAnders Näsman2006-08-09 10:07
svara Sv: Sv: Vrak I KattegattJohan Larsson2006-08-09 17:40
svara Sv: Sv: Sv: Vrak I KattegattNiklas Sjöberg2006-08-17 11:24

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: