Namn: Lösen:

Bokrec.: "Hyperbar Fysiologi & Dykerimedicin"

(Läst 5 958 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Hyperbar Fysiologi och Dykerimedicin"

Författare: Av Hans Örnhagen (dykläkare), 3:e upplagan 1998

Fakta: 202 sidor, 166x242x14 mm, ISBN 91-630-0007-5

Bild på omslaget:

https://www.dykarna.nu/photos/original/499420051118094604.jpg


Allmänt:
Bokens författare är pensionerad dykläkare och förbundsläkare inom Svenska Sportdykarförbundet (SSDF). Han är även känd som en av initiativ tagarna till föreningen Svensk Dykerihistorisk.
Boken tar, precis som titeln anger, upp både fysiologi och medicin relaterat till dykning och annan vistelse i övertrycksmiljö. Den tar upp de flesta delar inom dykfysiologin och dess påverkan på den mänskliga kroppen. Att den är skriven på svenska gör självklart att den blir mer lättillgänglig för oss lekmän, och vi kan här hitta de flesta svar på våra frågor och farhågor. Den utgör en bra referensbok att läsa när man har frågor rörande dykerimedicin. Boken är inte avsedd att vara en lärobok enligt författaren själv, men han har sedan första upplagan 1987 utökat boken med flera kapitel och även försökt göra omskrivningar för att förenkla för icke medicinskt kunniga läsare.

Ingående kapitlen:
- Inledning
- Fysik
- Olika typer av dykning
- Vistelse i vattnet
- Dysbarism
- Fridykning
- Koloxid
- Oxygen
- Narkos och HPNS
- Inertgastransport
- Dekompressionssjuka
- Att arbeta i övertryck
- Kvinnan som dykare
- Läkemedel, sjukdom och dykning
- Hälsoundersökning och friskintyg
- Ubåtsmedicin
- Referenser/vidareläsningslitteratur

Innehållet:
Tyvärr måste jag säga att jag personligen skulle ha uppskattat ytterligare ett kapitel, nämligen något i stil med ”Medicinska grunder”. Jag tror att det är fler än jag som kommer önska att man hade lagt mer av biologiutbildningen i skolan på minnet när man läser boken. Ibland måste man tyvärr läsa meningen två gånger innan man förstått den, exempel: ”Det som talar för att en kemisk reaktion och att någon metabolit är inkopplad i oxygentoxiciteten är det faktum att i korscirkulationsexperiment där normoxiska råttor fått mottaga blod från hyperoxiska djur, utvecklar även dessa EEG-förändringar som är typiska för hyperoxi.” (vad innebar meningen du just läste?). Detta gör att man kanske inte skall försöka läsa boken när man skall lägga sig på kvällen, utan det gäller att vara lite alert när man läser vissa kapitel.

Det finns i boken många fakta som inte är så vanligt förekommande i andra böcker, varför den är ett bra komplement till många andra böcker. Dessutom så förklaras ofta bakomliggande uppgifter (som exempelvis genomförda tester), och inte bara de färdiga slutsatserna.

För att underlätta med alla medicinska termer och förkortningar för läsaren finns det en förkortningslista, samt en förklaring över medicinska termer där man kan söka efter de ord/förkortningar som man inte förstod. Tyvärr har detta inte blivit helt bra, dels för att det finns förkortningar som inte finns med i listan (ex "rtg" som jag antar står för röntgen), sammansatta förkortningar (så att man måste kolla två separata förklaringar för att förstå vad som menas), samt att det finns medicinska ord som inte finns förklarade (de kanske anses som självklara, bara att jag inte förståd). Det mesta finns dock med, men det finns utrymme för en del förbättringar till upplaga 4.

För de som inte vill ta del av bokens innehåll genom att sträckläsa den, så orsakar registret en del problem då man söker specifika fakta, då det inte är så heltäckande som man skulle kunna önska. Det hänvisar helt enkelt bara till avsnitten, och inte som i en del andra böcker, till alla sidor där det sökord man letar efter finns. Detta gör att det kan vara svårt att hitta informationen man söker, om man i övrigt inte är bekant med boken. I en bok med det omfånget och detta ämne så borde det nog finnas fler ord att söka på än de 184 som finns i registret. Dessutom så känns det ibland som att man bör sträckläsa den för att förstå senare avsnitt, eftersom vissa kapitel delvis bygger på förklaringar i tidigare kapitel.

Till bokens nackdelar hör så klart att den börjar bli lite gammal (1998), och framstegen inom dykmedicinen sker kontinuerligt, varför det mycket väl kan finnas nyare rön som inte finns med i boken, samt att dess grafiska framställning lämnar mycket att önska för att göra innehållet säljande när man bläddrar igenom den.

Låt nu inte de negativa punkterna ovan avskräcka. Boken är i huvudsak MYCKET bra, och relativt lättförstålig. För att förklara texten så finns det ofta diagram och illustrationer för att förtydliga. Jag hoppas dock att det kommer en upplaga fyra där man gjort innehållet ännu mer lättillgänglig för oss som inte är medicinskt utbildade, och gjort förbättringar bland förklaringar och förkortningar.

Målgrupp för boken:
Boken borde vara intressant för de flesta dykare som känner ett stort intresse för sin hobby (så som exempelvis tekniska dykare eller de som på något sätt arbetar med dykning, men även för de som bara har ett stort intresse för sin hobby och vill lära sig mer), men är likvärd även avsedd för rent medicinsk personal.

Kommentarer:
Om man funderar på att köpa Örnhagens andra böcker: ”Oxygen vid Dykeriolycksfall” (ISBN 91-630-4682-2) och ”Kompendium i Hyperbar Medicin” (ISBN 91-630-2170-6), så ersätter den här boken inte ”Oxygen vid Dykeriolycksfall”, men ur en sportdykarens synvinkel (såvida man inte väldigt intresserad av tryckkammarbehandling) så ersätter den i relevanta avseenden gott och väl ”Kompendium i Hyperbar Medicin”.

Betyg: Fyra av fem, för att den har ett mycket bra och omfattande innehåll som berör alla dykare, men inte är helt lättillgänglig för oss medicinska lekmän.

Relaterade länkar:
Författarens sida:
http://hem.passagen.se/dykmed/
Om boken:
http://hem.passagen.se/dykmed/dyk.htm
En åsikt på dykarna.nu https://www.dykarna.nu/forum/tips-om-en-bra-dykbok-14824/
Exempel på fråga på dykarna.nu som delvis kan besvaras av boken https://www.dykarna.nu/forum/annu-en-skum-fraga-som-dykt-upp-45907/
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2005-11-18 10:05:07
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bokrec.: "Hyperbar Fysiologi & Dykerimedicin" Pär Ahlgren 2005-11-18 10:05
svara Sv: Bokrec.: "Hyperbar Fysiologi & Dykerimedicin"Urban Jürgensen2005-11-18 16:17
svara Sv: Sv: Bokrec.: "Hyperbar Fysiologi & Dykerimedicin"Andrej Hoffmann2005-11-19 13:28
svara "svår att begripa för icke medicinsk personal"Mårten Segerström2005-11-20 23:45

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: