Namn: Lösen:

Bokrec: "TECHNICAL DIVING From the Bottom Up"

(Läst 5 304 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Technical Diving From the Bottom Up – A Guide To Advanced Diving Techniques"

Författare: Kevin Gurr, 2002, utgåva 1

Fakta: 252 sidor, 209x294x15 mm, ISBN 1904381200 (för andra utgåvan, då första utgåvan saknas ISBN-nummer)

Bild på omslag:

https://www.dykarna.nu/photos/original/220060217123914.jpg

https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=103043


Allmänt:

Hittade boken i tidningen DYK som även sålde boken på postorder – jag blev nyfiken och beställde full av förväntan. Efter en lång väntan så damp den ner i brevlådan.

Kevin Gurr är en rutinerad teknisk dykare, och var en av pionjärerna för teknisk dykning i Storbritannien. Han var bland annat med och organiserade dykningarna på Brittanic 1997 (Titanic’s systerfartyg), varit medförfattare till delar av dykorganisationens IANTD’s utbildningsböcker, är IANTD's högste ansvarige i Storbritannien, har en yrkesmässig bakgrund inom marin elektronik och varit med i utvecklingen av VR-3 dykdatorn för trimix och Poseidons X-streamregulator, samt har erfarenheter från dykning med både trimix, hel-/halvslutna återandningssystem och i grottor. I boken kommer dock en av hans svagare sidor till känna – nämligen att han är sannolikt bättre på dykning är på att göra pedagogiska böcker.

Ingående kapitel:

- Diving Pioneers
- Psychology
- Equipment Philosophies
- Setting Up Equipment
- Gas Properties
- Maths
- Gas Mixing and Handling
- Blending Maths
- Skills & Drills
- Communications
- Basic Physiology
- Diving First Aid
- Decompression Theory and Techniques
- Dehydration
- Thermal Considerations
- Diving Disorders
- Safety Divers
- Decompressions Systems
- Divers Propulsion System
- Operational Safety
- Rebreathers
- A Standard Operational Procedure
- Britannic Project 1997

Innehållet:

Ambitionen är mycket stor med boken, nämligen att beskriva den tekniska dykningen i alla avseenden från grunden, och utgöra en nästintill komplett bok på ämnet – förvisso en ren omöjlighet, men en seriös och lovande inställning. Kevin håller sig exempelvis inte endast till de rent tekniska aspekterna av dykningen, utan går även in på saker som kroppens biologi och mentala förberedelser. Han redovisar även öppet sin egen inställning, sina egna val och metoder, samtidigt som han på ett fördomsfritt sätt redovisar andras sätt att göra samma saker. Allt gås igenom mycket grundligt, och han förklarar även varför han själv anser vissa saker, och vad argumenten för andra lösningar är.

Det som säkert kommer att skapa mest diskussion, och antagligen skulle kunna få en fundamentalistisk och fanatisk anhängare av DIR-filosofin (Doing It Right) att antingen skratta eller gråta, är avsnittet om utrustningskonfiguration. Kevin tar här upp många olika åsikter, varav många förespråkas som ”fel” när man lyssnar på den rådande debatten i Sverige. Som exempel kan nämnas att författaren själv på bild använder dubbla vingar (och torrdräkt), dator istället för bottomtimer, decoflaska i stål hängandes på höger sida, reservandrasteg som kommer från vänster axel, snabbspänne i plast på remställets axelrem, reservlampa monterad på axeln, vinge med gummiband och den långa slangen till primärregulatorn instoppad under gummibanden, metall-metall infästning för upphängningsanordningen till dekoflaskan och de två linrullarna upphängda i nyckelringar fästa i respektive nedre hörn av ryggplattan – den som är lite insatt i diskussionerna kring utrustningskonfigurationer förstår att inte alla dykare delar hans uppfattning om hur utrustningen bör vara konfigurerad. Själv uppskattade jag denna öppna och ärliga attityd där man visar hur andra gör, men även vad man själv anser trots att man vet att många andra har en annan uppfattning. Kevins inställning är uppenbart inte att påhylva någon hans egen uppfattning, utan att läsaren själv skall bedöma och göra sitt eget val.

Den som gillar att få reda på bakomliggande matematik kommer antagligen att få sin hunger mättad i denna bok, då det överallt redovisas matematiska formler och exempel – till och med Ohms lag (ellära om relationen mellan effekt, spänning och strömstyrka) har kommit med på ett hörn.
För den som inte gillar att räkna eller sätta sig in i bakomliggande teori, så finns det gott med färdigräknade tabeller, samt beräkningsuppställning som är klar för att bara fylla i med sina egna värden.

För den som vill veta mer om kroppen och dykning, så lägger han stor möda på att förklara kroppens funktioner, samt betydelsen av hälsa, kost och träning. Tyvärr upplevde inte jag att han gjorde alla återkopplingar till detta på andra ställen i boken, varför jag upplevde att det finns lösa trådar som han inte knöt ihop så bra som han hade kunnat göra.

För den som intresserar sig för slutna och halvslutna system, så finns det en hel del i boken. Jag saknar förvisso större insikt i slutna och halvslutna system och kan inte bedöma innehållet, men det är bokens längsta kapitel och berör historiken, konstruktionsprinciper, matematiska formler, skötselråd, och checklistor. Kapitlet är till och med humoristiskt illustrerad med en bild på en dykare som har med sig sin utrustning i sängen för att påtala vikten av vård och omtanke när man använder slutna system.

I det sista kapitlet så ger Kevin en granska grundlig redogörelse för förberedelserna och arbetet kring dykningarna på HMHS Britannic 1997, som var en expedition med uppgift att videodokumentera Titanics systerfartyg som ligger på 120 meters djup utanför Grekland. I expeditionen ingick bland andra svenskarna Ulf Eriksson, Richard Lundgren och Ingmar Lundgren. Här får man bland annat ta del av säkerhetsmässiga, praktiska, juridiska, logistiska och tekniska problem som man var tvungna att hantera under expeditionen.

Kommentarer:

En av bokens fördelar är att den använder det metriska måttsystemet, vilket gör den mer lättillgänglig för oss svenskar, trots att den i övrigt är skriven på engelska. Vidare så är den grundlig i sina förklaringar, och Kevin har försökt skriva så att alla skall förstå – tyvärr så tycker dock inte jag att han skriver på ett sätt som är allt för intressant eller alla gånger ens pedagogiskt.
När han till det skall vara så grundlig och få plats med allt på 251 sidor, så måste texten bli liten, och tillsammans så kan det periodvis göra boken ganska tungläst – även för en pärm-till-pärm-läsare med sjukligt intresse för dykning som jag själv.
Till bokens stora brister är dess illustrationer, som tyvärr ofta är dåligt valda (tycker själv inte ens att de alltid var relevanta i sammanhangen) och ibland känns det dessutom som att det borde ha varit med några fler bilder för att komplettera texten, samt även att de är dåliga rent bildmässigt (ofta svårt att se det som man vill visa, beroende på bildkomponering, upplösning, och ljus).
Kort sammanfattat, så är boken rent innehållsmässigt bra, men tappar mycket på själva utförandet. En reviderad version skulle nog kunna ha betydligt större framgång och säkerligen kunna göra stor nytta för dem som vill lära sig mer om teknisk dykning.

Förvånande nog så innehåller boken reklam, faktiskt sju helsidesannonser som finns allra sist i boken. Kanske var det nödvändigt för att finansiera boken, men högst ovanligt i alla fall.

Boken har kommit ut i en andra utgåva februari 2004 med 274 sidor, där dock sakinnehållet är detsamma med undantag för att den har kompletterats med några projektbilder.
En tredje reviderad utgåva är under arbete och kan eventuellt komma ut på hyllorna senare i år – i den ska innehållet bland annat kompletteras med mer om mättnadsdykning, fler projekthistorier, senaste medicinska rönen, uppdateringar rörande slutna system och utrustnings konfiguration, samt en del "rätt & fel".

Betyg: fyra av fem, för att den har bra faktainnehåll och är väldigt ambitiös, men för att den kunde varit bättre illustrerad och med pedagogisk.

Relaterade länkar:
Amazon's sida om boken
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/1904381200
Om boken och författaren på DiverNet
http://www.divernet.com/books/0702books.htm
Kort om författaren på KTH DK’s hemsida
http://kthdk.for.ths.kth.se/arkiv/tech-diving2000/gurr.shtml
Bland annat lite kort om boken på Manta Divers
http://www.mantadivers.org.uk/Library.htm
En artikel av författaren på IANTD UK
http://www.iantd.com/articles/95-2gurr.html
Om Britannic 98 projektet, där Kevin Gurr var en av huvudmännen bakom projektet
http://www.divernet.com/wrecks/brit298.htm
Phoenix Divers, Kevin Gurr & Phill Short driver en utbildningsverksamhet
http://www.phoenixdivers.com/
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-02-17 08:00:39
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bokrec: "TECHNICAL DIVING From the Bottom Up" Pär Ahlgren 2006-02-17 08:00
svara Sv: Bokrec: "TECHNICAL DIVING From the Bottom Up"Mats Lillnor2006-02-17 08:52
svara Din middag kommer nog bli lidandePär Ahlgren2006-02-17 11:05
svara Sv: Bokrec: "TECHNICAL DIVING From the Bottom Up"Peter Hagert2006-02-17 09:23
svara Sv: Bokrec: "TECHNICAL DIVING From the Bottom Up"Andrej Hoffmann2006-02-19 14:00

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: