Namn: Lösen:

Bokrecension: "DIVER DOWN"

(Läst 5 232 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Diver Down – Real-World Scuba Accidents And How To Avoid Them"

Författare: Michael R. Ange, 2006

Fakta: 210 sidor, 152x227x10 mm, ISBN 0-07-144572-2.

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/original/220060319123249.jpg

https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=105410


Allmänt:
Jag hittade boken av en slump genom Amazon’s boktipsfunktion – så rykande färsk att den inte var äldre än en månad. Efter att ha läst recensionerna och beskrivningen så var det för mig ingen tvekan, boken beställdes direkt.
När boken väl damp ner i brevlådan, så blev det inte en besvikelse – den motsvarade ganska väl mina förväntningar, men kunde dock gärna fått vara mer omfattande.

Författaren har en vid erfarenhet från dykbranschen, både som dykare, instruktör, skribent och företagare. Hans erfarenheter inkluderar bland annat trimix, återandningsapparater, grottdykning, certifiering av över 3.000 dykare, utbildning av instruktörer, över 5.000 egna dyk, kommersiellt arbete med både Waterproof och Dräger, ett stort engagemang inom både Scuba Divers International (SDI), Technical Diving International (TDI) och Professional Scuba Association International, samt är i övrigt jurist med intresse för marina ärenden. Han har tidigare skrivit flertalet artiklar för Scuba Diving Magazine, men även samarbetat med Skin Diver.

Boken är skriven i syfte att belysa riskerna med dykning genom att basera de olika delarna på verkliga olyckor, som både slutat lyckligt och olyckligt, där man tittar på bidragande faktorer och hur man skall bemöta dem som dykare.

Innehållet:
Frånsett de inledande kapitlen som allmänt handlar om säkerhet och själva boken, så består boken av fallstudier av verkliga olycksfall och incidenter, en del med lycklig utgång, andra med dödsfall.
Alla dess fallstudier inleds med en kort inledning, där man återger dramat i avsnitt ur den drabbades synvinkel, därefter så tittar man på händelseförloppet med vilka faktorer som ledde fram till händelsen, vilka som var inblandade, och hur det slutade, man har dessutom lagt in faktarutor (”special topics”) som förklarar närliggande faktorer för avsnittet (exempelvis hur en återandningsapparat, rebreather, fungerar i ett avsnitt där sådan förekommer), samt att varje kapitel avslutas med att punkta vilka faktorer som bidrog till händelsen, hur de kunde ha undvikits, och vad man gjorde (eller borde ha gjort) för att få god utgång.

De olika fallstudierna täcker upp olika områden och är av mycket varierande karaktär, allt från hur dykare på ett grunt dyk kommer bort från dykflagga i områden med tät båttrafik, till hur tekniska dykare hamnar i problem. Miljöerna är också varierande, så som kalkbrott, insjöar, öppet hav, vrak och korallrev. Kort sagt, så finns det fall som berör alla dykare i boken.


Ingående kapitel:
Special Topics Contents (förteckning över faktarutor, se lista nedan)
Preface: Dive Safety and This Book (allmänt om dyksäkerhet och boken)
Acknowledgements (vilka som bidragit till boken)
Introduction: Scuba 101 (om utbildning, regler och utrustning)
The “Rescuer” (ett så kallat oförtjänat fall av dekompressionssjuka)
The Sailors’ Cold and Lonely Night (att komma bort från båten)
Dying for Maintenance (problem orsakade av bristande underhåll)
A Killer Wreck Dive (risker med vrakpenetrering)
Good Intentions (om att låta någon olämplig dyka)
The Public Safety Diver (behovet av relevant utbildning för yrkesdykning)
The Inexperienced Professional and an Ego (risken med nonchalans)
The “Trust-Me” Dive (oerfaren dykare får trubbel grottdyk med vänner)
Killer Arrogance (en grottdykare tullar på säkerhetsregler)
A Killer Shortcut (en UV-fotograf får hypoxi med återandningsapparat)
Hazards of Navigation (vikten av dykflaggan vid båttrafik)
A Simple Commercial Dive (sportdykare och undervattens arbete)
Dive Plan Failure: Narcosis Is For Everyone (risken med djupberusning)
A Snug-Fitting Suit (vikten av att känna sin utrustning)
The Little Details That Get You (om att inte lyssnar på dykgenomgången)
The Expedient Gear Technician (kompetensbehov vid reparationer)
Practicing What You Preach (om att dyk som du lär)
The Folly of Youth (risken med att tävla i dyksammanhang)
You Can’t Buy Common Sense (om att sjövett ej ingår i båtköpet)
The “Top Guns” (tekniskt certifierad är inte detsamma som kvalificerad)
About the Author (om författaren)
Index (register över relevanta sökord i boken)

Special Topics (faktarutor):
The evolution of Advanced Training
Dive Specialties
Trimix Instructor Training
“SCUBA” versus “scuba”
Hyperbaric Injury
Rescue Skills for the Real World
Ocean Currents
Regulators
Recreational Charter Boats
Wreck Diving
Decompression Stops
Entry-level Training
Hyperbaric Chambers
Public Safety Diving
Divemasters
Ascending for Life
Cave Diving
Bridging the Gap
Cave Diving Rules to Live By
Rebreathers
Sharing the Water with Boats
Commercial Diving
Mates Versus Divemasters
DCS and Nitrogen Narcosis
Drysuits
Dive Briefings
BCD Inflator Mechanisms
Diving and Pregnancy
The Panic Circle
Skills Maintenance
Dangerous Depths
Unattended Boats
Trimix Dives
Lift Bags

Smakprov ut boken:
För att ge smakprov på boken så citeras här inledningen från kapitlen “The Rescuer” och därefter ” A Simple Commercial Dive” :

Thunk. Garrett is sure he counted right. That was the last weight belt hitting the bottom of the boat. Any moment now the crew will realize that he’s lying helpless and paralysed on the surface. The anxiety is overpowering; seconds seem like hours. Finally, he hears the divers on board call out. He tries once again to respond, but nothing seems to work. Although aware of everything going on around him, Garrett is unable to move, unable to speak, and unable to respond in any way. He senses, more than feels, the boat’s divemaster reach him. Then he realizes his worst nightmare is unfolding as the divemaster removes his regulator and unknowingly pushes his head below the surface. He is aware of the seawater filling his airway, but he lacks all power to respond.

Jason clings tightly to the propeller shaft. Once again the hull comes up out of the water, slamming back down on top of him. His mask is dislodged. Choking back water, he clears it again. He struggles to cut away more of the monofilament line, but the line is simply not cutting. Securing his knife, he tries to unwind the line from around the prop. The building seas pitch the boat from the water again, slamming it back down. Jason’s body is numb from the impact. Breathing hard now, he struggles to unwind the line, puzzling over why it is so hard to cut. In frustration, he pulls down hard, never seeing the large barbed hook until after it has already penetrated all the way through his hand. The pain is intense, easily piercing through the numbness caused by the beating his body has taken for the last several minutes. Then fear strikes. He has no way to cut the wire. The barded hook will not push back through his hand easily. He knows he must be low on air.

Kommentarer:
Boken är ganska lättläst och allt är uppdelat i korta avsnitt som kan läsas fristående, varför boken exempelvis lämpar sig som reselitteratur. Boken borde i övrigt vara ett bra komplement till vanligt dykutbildningslitteratur eftersom man ofta inte diskuterar riskerna på samma sätt som görs i denna bok. Dock skulle jag starkt avråda från att låta någon anhörig läsa boken – då risken nog är allt för stor att man skulle väcka oro hos vederbörande.
En viss kritik kan dock riktas mot att man i vissa fall försöker återskapa den förolyckades tankar och handlingar, trots att denne uppenbart inte har kunnat delge dem till omvärlden.

Söker man efter underhållande läsning, så är boken inte den rätta. Även om det kan finnas en viss spänning i de händelser som redovisas, så har ingen större möda lagts på att lägga upp berättelserna för att ge bästa underhållning- och/eller spänningseffekt. Utan berättelserna är mer skrivna som kronologiska redovisningar av vad som hände, varför den läsarupplevelse som ges i en del andra böcker där olyckor redovisas (som exempelvis ”Fatal Depth” av Joe Haberstroh) till stora delar uteblir. Boken bör nog därför främst läsas med syftet att hämta in kunskap, och inte som underhållning.

Det är lätt att söka och hitta uppgifter i boken då den har ett register och alla faktarutor (”special topics”) dessutom är listade speciellt.
Som vanligt med amerikanska böcker, så använder boken inte det metriska systemet, varför det underlättar lite om läsaren är bekant med de amerikanska måttenheterna.

Betyg: fyra av fem, för att den är en lättläst och bra bok med ett så viktigt ämne som säkerhet vid dykning, samtidigt som den på ett tydligt sätt belyser riskerna så att alla kan ta dem till sig.

Relaterade länkar:
Amazon´s sida om boken:
http://www.amazon.com/gp/product/0071445722
Dive New Wire´s sida om boken och författaren:
http://www.divenewswire.com/NewsITems.aspx?newsID=7724
SEAduction Dive Services, ett företag grundat av författaren:
http://www.seaduction.com
SEAduction’s sida om boken:
http://www.seaduction.com/content/shop/book/default.html
Sub-Aquatic Survivor presenterar sin personal, bland annat författaren:
http://www.diversurvivor.com/instructors.asp
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-03-17 06:44:03
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bokrecension: "DIVER DOWN" Pär Ahlgren 2006-03-17 06:44
svara Sv: Bokrecension: "DIVER DOWN"Linda Normark2006-03-17 07:08
svara Sv: Bokrecension: "DIVER DOWN"Andrej Hoffmann2006-03-17 07:40
svara Svenska leverantörer av "DIVER DOWN"Pär Ahlgren2006-03-17 08:03
svara Sv: Svenska leverantörer av "DIVER DOWN"Lena Svensson2006-03-17 09:21
svara Sv: Sv: Svenska leverantörer av "DIVER DOWN"Brus-Per Högstedt2006-04-10 22:44
svara Sv: Sv: Sv: Svenska leverantörer av "DIVER DOWN"Lena Svensson2006-04-10 22:49

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: