Namn: Lösen:

Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"

(Läst 6 789 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Fitness For Divers"

Författare: Cameron L. Martz, 2005 första utgåvan

Fakta: 198 sidor, 215x275x12 mm, ISBN 0-9770719-0-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=122614

https://www.dykarna.nu/photos/original/499420060818084346.jpgAllmänt:

Boken är en mix av två kunskapsområden: dykning och fysisk träning. En ovanlig mix i litteraturen som borde vara intressant för alla dykare.

Innehållet är skriven för seriöst träningsintresserade dykare, men kan vara till nytta även för dykare som bara söker större teoretiska kunskaper inom exempelvis kopplingen mellan kroppens fysik och dekompressionsteori, eller för någon träningsintresserad som inte dyker. Men den är självklart den helt rätta boken för en dykare som bestämt för att komma i form och är beredd att lägga tid och möda både i löpspåret och på gymmet.

Boken är inte enbart en träningsguide, utan den försöker även förklara varför träning är viktigt, och vill man som icketränande dykare inte få dåligt samvete för sin slapphet, så bör man nog inte läsa denna bok – det framgår med allt för stor tydlighet varför man borde träna aktivt som dykare.

Författaren amerikanen Cameron L. Martz arbetar med träning och är utbildad träningsinstruktör och flerfaldig triathlondeltagare, och även tidigare skrivit träningsartiklar rent inriktade för dykare.


Innehållet:

Boken är uppdelad i sju större sektioner (kallades ”units”) vilka samlar de kapitel som rör ett gemensamt större område (se kapitellistan nedan), exempelvis så samlar unit 5 de delar som berör hur man skall bete sig dykdagen, så som avseende träning före, under och efter dyket, hantering av tung utrustning, risk för vätskebrist, näringsintag, mm.

Stor del av boken är självklart träningstips med bilder och förklarande text. Det finns övningar och tips för att öka flexibiliteten (exempelvis lättare för att komma åt att stänga kranarna), förbättra kondition, undvika skador, undvika kramp, förbättra utvädringen, mm.
Allt är dock inte bara övningar, utan boken innehåller också mycket teori, framförallt för att förklara bakgrunden till olika övningar eller kroppens funktion. Dessa delar kan mycket väl vara skäl för någon att köpa boken även om man inte avser att starta med ett träningsprogram. Framförallt så är det delar som berör dekompressionsteori som kan vara intressanta för den som inte är intresserad av själva träningsaspekten.

För den som på allvar avser ta tag i sin egen träning, så innehåller boken ett förslag på träningsupplägg, dag för dag, för hur man skall bygga upp ett träningspass från nybörjare till en relativt avancerad nivå under sex månader. Perfekt för den som inte vill lägga upp ett eget schema, men det finns även tips för den som vill göra ett eget schema på motsvarande sätt.

En av bokens guldkorn är faktiskt appendix, där appendix C (”Summary of Exercise and DCS Research”) innehåller kortfattade summeringar av olika undersökning inom relevanta områden, med ibland motsägelsefulla resultat. Ett avsnitt som nog kan få de flesta att dels fundera över sin dykning/dykplanering och samtidigt väldigt tydligt visar att dekompressionsteori är just en teori som man ännu inte till fullo förstår.


Ingående kapitel:

Nedanstående är en lista över ingående kapitel och sektioner (”units”), förvillande nog så har vissa i olika grad avvikande benämningar använts i bokens innehållsförteckning mot vad som står som rubrik i själva kapitlet. I listan nedan så används de rubriker som används i respektive kapitel, de som avviker (aningen eller grovt) är markerade med ”*” och finns kommenterade under listan.

Unit 1 – Introduction
1 – About This Guide
2 – Principles of Physical Conditioning
3 – Age, Fitness and Diving
4 – Warming Up
Unit 2 - Cardiovascular Conditioning
5 – Cardiovascular Conditioning and Dive Safety
6 – Methods of Cardiovascular Training
7 – Rating of Perceived Exertion
8 – Training by Heart Rate
9 – Zone Training
Unit 3 - Strength Training
10 – Strength Training for Diving
11 – Equipment Options
12 – The Exercises
Unit 4 – Stretching
13 – Principles of Stretching
14 – Preventing Foot and Calf Cramps
15 – Knees to Neck: More Stretches for Diver Flexibility *
16 – Reaching Your Valves: Five Stretches for Shoulder Mobility *
Unit 5 – Dive Day
17 – Exercise on Dive Day
18 – Dealing with Heavy Gear
19 – Dive Day Nutrition
20 – Nutritional Supplements and Diving
Unit 6 – The Programs
21 – Program Design
22 – Physical Assessment
23 – The Beginner Program *
24 – The Intermediate Program *
25 – The Advanced Program *
Unit 7 – Appendices
Appendix A – PAR Q & You *
Appendix B – Passing the Open Water Swim Test
Appendix C – Summary of Exercise and DCS Research *
Appendix D – Daily Plot of Resting Heart Rate
Appendix E – Workout Log

Not: Avvikande beteckning som används i innehållsförteckningen:
Kapitel 15 “Knees to Neck”
Kapitel 16 “Reaching Your Valves”
Kapitel 23 “Beginner Program”
Kapitel 24 “Intermediate Program”
Kapitel 25 “Advanced Program”
Appendix A “Physical Activity Readiness Questionnaire”
Appendix C “Summary of Research Regarding Exercise and Diving”Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 5 (“Cardiovascular Conditioning and Dive Safety”), avsnitt ” Opening the Oxygen Window” om det som på svenska kallas oxygenfönstret:
Technical divers performing in-water decompression schedules should make themselves familiar with the concept of the oxygen window. In effect, the oxygen window exists as a consequence of oxygen metabolism and results in a reduced gas tension in blood compared with tissues in the body. This reduced gas tension speed off-gassing and reduces the potential for bubble formation during decompression.

Cardiovascular conditioning widens the oxygen window through several mechanisms:
- The increased concentration of capillaries in skeletal muscles brings the blood “closer” to metabolizing tissues, allowing a great number of cells access to blood oxygen for a given cardiac output.
- The increased concentration of aerobic enzymes increases the removal of oxygen from a given volume of blood for each cell.

These two results act in synergy to significantly increase the difference in arterial and venous blood oxygen concentration compared to untrained individuals. It is this training effect on the oxygen window that is arguably the most fundamental benefit cardiovascular conditioning has on decompression and dive safety.


Utdrag från kapitel 12 (“The Exercises”), förklarande instruktion till en viss sorts sit-ups, ” Straight Crunch” (som i boken är kompletterad med en bilder):
Muscles Worked: Abdominals
At Risk: Lower back, neck
Equipment Required: Mat
1. Lie on back with knees bent and feet flat to the floor. Place hands at sides of head.
2. Curl shoulders off floor without puling on head. Keep your chin off your chest to reduce tension in your neck. Stop and pause when only your lower back remains flat on floor.
3. Slowly lower your shoulders until they touch floor without resting.


Utdrag från kapitel 13 (“Principles of Stretching”), avsnitt ur “How to Stretch”, sida 97:
Passive stretching involves gradually easing into a stretch and holding the position for 20-30 seconds. Holding a passive stretch for additional time has not been shown to increase flexibility. However, additional repetitions of a stretch separated by a short recovery period can be performed for especially tight muscles.

Utdrag från kapitel 17 (“Exercise on Dive Day”), sida 114:
Our current understanding of decompression suggests that off-gassing is largely perfusion limited. That is to say that a tissue’s ability to decompress is directly correlated to the amount of circulation it receives.

One surefire way to increase perfusion is to increase muscular activity. Working muscles require more oxygen and produce a greater amount of carbon dioxide. This triggers an increase in blood flow through the opening of capillaries throughout the tissue. The additional buildup of carbon dioxide results in an increase in blood flow to the lungs, which increases gas exchange between our blood and the gas we breathe.


Utdrag från Appendix C (”Summary of Exercise and DCS Research”), sida 190:
Flook discusses modeling that demonstrates exercise at depth (equivalent to normal finning) followed by rest during decompression increases the volume of gas in muscles by 93% and in pulmonary artery blood by 40%. This model suggests that activity at depth should be continued throughout decompression to reduce risk of DCS.


Kommentarer:

Språket i boken är inte allt för svårt, dock så innehåller den en hel del facktermer på engelska (framförallt kopplat till kroppens funktioner) som kan göra det lite svårt att hänga med, eftersom man dessutom kanske inte ens vet vad det svenska ordet innebär.

Boken är ganska väl illustrerad, dock alltid i svart-vita bilder.

För den som är intresserad av källreferenser, så är boken full av dem, och de ligger alltid i slutet av aktuellt kapitel. Referenserna utgörs av både böcker, medicinska rapporter och webblänkar.

Kvalitén på boken, avseende den trycka produkten, är tyvärr inte den bästa. Den är gjord i så kallad ”paperback”, och pappret är inte av bästa kvalité. Kvalitén är nog så dålig att den inte skulle överleva någon längre tid i ett lånebibliotek.

Boken kan även köpas i digitalt format (ISBN 0-9770719-1-X) via författarens webbsida, för den som hellre har den på sin dator än i sin bokhylla.


Betyg: fyra av fem, för att det är en mycket ambitiös och bra bok på ett ämne med få alternativa titlar, men som ändå berör alla dykare – dock med ett litet minus för att den kan vara svårläst med alla sina facktermer, för den dåliga kvalitén som tryckt produkt, samt att den knappast kan betecknas som särskilt underhållande läsning.


Relaterade länkar:
Författarens egen sida:
http://www.divefitness.com
Pdf-utdrag från kapitel 2 – Principles of Physical Conditioning
http://www.divefitness.com/html/articles/article_pdfs/chapter_2e.pdf
Pdf-utdrag från kapitel 14 – Preventing Foot and Calf Cramps
http://www.divefitness.com/html/articles/article_pdfs/foot_calf.pdf
Kommentarer om boken på GUE’s webbutik:
https://secure.gue.com/catalog/order
En liten mini-recension och kommentarer på Divester:
http://www.divester.com/2005/08/17/fitness-for-divers
En presentation av författaren:
http://www.formfitness.com/html/cameron_trainer.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-08-18 08:58:06
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS" Pär Ahlgren 2006-08-18 08:58
svara Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Martin Nordin2006-08-18 10:58
svara Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Andrej Hoffmann2006-08-19 10:29
svara Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Ola Johansson2006-09-01 23:19
svara Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Johan Magnusson2006-08-19 11:48
svara Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Carl Wern2006-08-30 08:57
svara Sv: Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Martin Törnsten2007-08-29 18:14
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Johan Magnusson2007-08-29 18:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Bokrecension: "FITNESS FOR DIVERS"Martin Törnsten2007-08-31 09:26

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: