Namn: Lösen:

Bokrecension: ”Oxygen vid Dykeriolycksfall”

(Läst 5 507 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Författare: Hans Örnhagen (dykläkare), 1996

Bild på omslaget: https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=73359

Fakta: 52 sidor, 164x242x4 mm, ISBN 91-630-4682-2

Kan du ange två skäl till varför det är bra att ge oxygen vid dekompressionssjuka?
När skall du avbryta oxygenbehandlingen?
Normalt skall man inte ge oxygen till andra människor om man inte är medicinskt utbildad, men varför är dykare undantagna?
Vilka tre olika färger förekommer som märkning för oxygen?
Vilken är den bästa kroppsställningen vid oxygenbehandling?
Vad är dykloppor och chokes?

Kan du inte svara på dessa frågor, men har tillgång till oxygen för behandling när du dyker, så kan det vara en bra idé att läsa boken. Självklart kan man ha många andra skäl att läsa denna lilla enkla och lättlästa bok, som är konkret och kortfattat skrivet. Den saknar djupare bakomliggande fysikaliska teorier, och fokuserar istället på oxygenbehandling ur en mer praktisk synvinkel. Att förklara dykmedicinen gör den bara där så är nödvändigt, vilket känns fullständigt tillräckligt när man läser bok i avseende att lära sig mer om oxygenbehandling.
Utöver symptom och åtgärder vid olika tillbud, samt fysiologi, så beskrivs även olika tekniska system för oxygenbehandling.

I boken kan man bland annat läsa om vilka skäl det finns till att ge oxygenbehandling, exempel på symptom, åtgärder vid oxygenbehandling och övriga åtgärder i samband med oxygenbehandling. Det finns också kort beskrivit en del olika typer av oxygenbehandlingsutrustningar: öppna demandsystem, öppna friflödessystem, slutna andningssystem, apparatur där oxygen produceras kemiskt, och apparatur för konstgjord andning. För att förklara den bakomliggande fysiologin, så finns ett avsnitt som förklarar fysiologin för andning, andningshjälp, syresättning och utvädring av kroppens vävnader, samt ren syrgas inverkan på kroppen – ett avsnitt väl illustrerat med tabeller och diagram för att visa på olika fakta för den som är intresserad. Avslutningsvis finns även en kort sammanfattning över lagar och regler från olika myndigheter som inverkar på oxygenbehandlingen, samt några självstudiefrågor där läsaren kan kontrollera sig själv för att se om man har tagit till sig informationen i boken och förslag på litteratur där man kan läsa vidare.

Ingående kapitel:
1 – INLEDNING
2 – INDIKATIONER PÅ OXYGENANDNING
- När skall man ge oxygen i samband med dykolycksfall?
- Dekompressionssjuka
- Lungbristning
- Koldioxid och kolmonoxidförgiftning
- Drunkningstillbud
- Uteblivna dekompressionsstopp
- Kan man ta oxygen som förebyggande medicin?
3 – GENOMFÖRANDE OCH VÅRD
- Behandlingsplats
- Kroppsläge
- Klargöring av oxygenutrustning och behandling
- Konstgjord andning
4 – LÄKARKONTAKT
- Vilka frågor skall Du kunna svara på när Du ringer?
- Larmrutiner i Nordiska länder
- Divers Alert Network, DAN Europe
5 – APPARATUR
- Apparatur där oxygen förvaras under tryck
- Öppna demandsystem
- Öppna friflödessystem
- Slutna andningssystem
- Apparatur där oxygen produceras kemiskt
- Apparatur för konstgjord andning
6 – FYSIOLOGI
- Ämnesomsättning
- Reglering av andning
- Transport av O2 och CO2 i blodet
- Transport av nitrogen i blodet
- Vävnadseffekter vid andning av 100% oxygen
7 – FÖRORDNINGAR OCH REGLER
- Arbetarskyddsstyrelsen
- Läkemedelsverket
- Socialstyrelsen
- Statens Räddningsverk
- Försvaret
- Sportdykarorganisationer
8 – SJÄLVSTUDIEUPPGIFTER
(För en aning mer detaljerad innehållförteckning, se författarens egna sida om boken, länk längst ner)

Boken är liten och billig, och borde enligt min åsikt finnas på alla ställen där det finns tillgång till oxygenbehandlingsutrustning.

Vill man lära sig mer om dykerimedicin, så kan istället Örnhagens bok ”Hyperbar Fysiologi och Dykerimedicin” (3:e upplagan 1998, ISBN 91-630-0007-5) vara att rekommendera – även om den är ganska tungläst med många facktermer. Den boken tar dock inte upp oxygenbehandling på samma sätt som ”Oxygen vid Dykeriolycksfall”, så vill man istället läsa om medicinsk behandling av dykerirelaterade skador kan Örnhagens bok ”Kompendium i Hyperbar Medicin" (2:a upplagan 1996, ISBN 91-630-2170-6) vara intressant, även om den dock inte fokuserar på ren oxygenbehandling, utan mer behandling med övertryck (hyperbar) – och då inte enbart dykerirelaterade skador.
Andra alternativ på engelska kan vara "The Essentials of Deeper Sport Diving" (1992, ISBN 0-9623389-3-1) av John Lippmann om man vill läsa mer om dykfysiologi och dykerimedicin (även om boken inte är en bok endast för fysiologi och medicin, så har den några kapitel som är ganska bra och som mycket väl kan vara mer lättlästa än Örnhagens bok ”Hyperbar Fysiologi och Dykerimedicin” om man har lätt för engelska) eller "DAN Pocket Guide to First Aid for Scuba Diving" (1997, ISBN 193167616X alternativt 1998, ISBN 1886127174) av Dan Orr och Bill Clendenen om man vill ha en ännu kortare bok (eller snarare häfte/checklista) om första hjälpen vid dykeriolyckor som dessutom är anpassad för att tål att vara med i dykutrustningen på ett förträffligt sätt då den är gjord i plast istället för papper.

Boken kan bland annat köpas direkt från författaren eller genom Svenska Sportdykarförbundet (SSDF, som använder den som kurslitteratur).

Betyg: Fem av fem, för att den är kortfattad, konkret, lättförstålig och lättläst.

Relaterad länkar:
Författarens sida: http://www.ornhagen.se
Om boken: http://www.ornhagen.se/oxygen.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2005-04-28 08:49:21
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: