Namn: Lösen:

Bokrecension: "SERVICE AV DYKMATERIAL"

(Läst 6 794 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Service Av Dykmaterial – SSDF Specialkurs Elevhäfte"

Författare: Jan Ekström (SSDF), 2005

Fakta: 56 sidor, 211x298x4 mm, ISBN saknas.

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/original/220060414181546.jpg

https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=108218

Allmänt:

Som framgår av den fullständiga titeln så är detta kurslitteratur för SSDF kurs i materielkunskap. Namnet är dock en aning missvisande – främst för att den mer handlar om materielkunskap än service (även om service är en stor del), samt att den faktiskt behandlar dykmateriel (utrustning, tillbehör) och inte dykmaterial (råämne, materia).

Jag sprang på boken av en slump i SSDF's monter under DykExpo 2005 och köpte den full av förväntan, blev dock ganska besviken då mina förväntningar var ganska höga efter att ha sett SSDF's nya lärobok för grundkursen som var mycket välbearbetat, och trodde att även denna bok skulle hålla samma höga standard. Denna bok är, trots att den innehåller mycket matnyttigt för de flesta dykare, långt ifrån lika välbearbetat.

Ingående kapitel:

1 – Verktyg och övrigt serviceutrustning
(Förslag på verktyg, lim, rengöringsutrustning och reservdelar)
2 – Dykdräkt
(Olika dräkttyper, några vanliga material, lagnings- och hanteringstips)
3 – Rengöring, inspektion och infettning
(Allmänna vårdtips för de vanligaste utrustningdelarna)
4 – Dykvästar
(Konstruktion, material, inflator, ventiler och lagningstips)
5 – Dykregulatorer
(Funktionsprinciper, manometer, felsöknings- och skötseltips)
6 – Terminologi för olika tillverkare av regulatorer
(Sju förkortningsförklaringar för ScubaPro och Mares)
7 – Dykflaskor
(Flasktyper, märkning och kranar)
8 – Övrig dykutrustning
(Mask, snorkel, fenor, djupmätare)
9 – Skillnader mellan neopren och silikon
(Kort jämförelse mellan materialen neopren- och silikongummi)
10 – Lampor, batterier och knivar
(Reflektorer, grepp, batterier, ljuskälla, begrepp, samt olika knivar)
11 – Test och CE-märkning
(Kort om US Navy's regulatortest, samt innebörd av CE-märkning)
12 – O-ringar
(Kort om funktion och material)

Innehållet:

Boken innehåller mycket begreppsförklaringar och många funktionsskisser, dock är textinnehållet ojämnt genom att man ibland fördjupar sig i materielkunskap, men ibland missar hela området (exempelvis när man tar upp olika material för dräkter och skiljer på "belagd väv" och "TLS", men inte nämner komprimerad neopren, utan bara skummad neopren och krossad neopren).
Ibland känns de genomgångna områdena direkt ytliga, trots att det finns mer att säga – framförallt gäller det servicebiten, men även materiel- och materialkunskapsbiten. Exempel härpå kan vara avsnittet om kranar, där man nämner reservkran utan att visa bild på den, visar bild på manifold utan att förklarad vad det är, samt total avsaknad av begrepp så som K-, J-, Y-, T- och H-kran.

Tyvärr känns boken en aning rörig. Detta beroende på att det slarvas kapitelplacering, rubrikstruktur, rubrikanvändning och att viss information bryts upp och sprids ut i boken. Exempelvis så ligger avsnittet "Rengöring, inspektion och infettning" som ett eget kapitel mitt emellan "2 – Dykdräkt" och "4 – Dykvästar", trots att det innehåller tips rörande senare kapitel, istället för att lägga de olika tipsen under respektive kapitel, eller lägga nuvarande kapitel 3 sist.
Oredan blir ju inte bättre av att boken saknas register, och har en klart bristfällig innehållsförteckning, och att vissa utrustningsdetaljer kan uppfattas som att de ligger under fel kapitel (varför ligger exempelvis knivar i kapitlet för dyklampor och batterier, istället för under "Övrig utrustning"?).

Boken är rik på illustrationer, men kunde många gånger kompletteras – men framförallt kunde bildkvalitén i många fall förbättras (framförallt på de bilder som är lånade från exempelvis tillverkare). Medan vissa bilder är både bra och pedagogiska, är andra rent ut sagt kassa.

Under avsnittet regulatorer, så har man uppenbart haft ett nära samarbete med Poseidon, till fördel för alla som äger en Poseidon Cyklon eller Poseidon Jetstream – tyvärr på bekostnad av information om andra märken och modeller.

Den som förväntar sig en bok där man steg för steg med bilder och text visar hur man lagar och servar utrustning kommer att bli djupt besviken.
Avseende service, så kunde boken ha fått mer illustrationer och fler detaljtips rörande just vård, underhåll och lagning (som exempel kan nämnas att dykdator knappt nämns, och tips som att exempelvis göra rent dykdatorns kontaktytor med radergummi inte ens finns med).
Boken kunde avseende materielkunskap mycket väl ha kompletterats med fler diagram och tabeller för att visa fakta som kan vara intressant för läsare som vill fördjupa sig på olika områden, samt att man kunde ha tagit med mer av "teknisk" dykutrustning (exempelvis linrulle, isolatorkran, kanisterlampa och ytboj).

Kommentarer:

Rent allmänt verkar det som att man haft bråttom att färdigställa boken, och därför inte hunnit söka efter alla missar i framställningen.
Vidare så saknar boken vanlig sidnumrering, utan har endast en numrering i form av kapitelnummer följt av sidnumret inom kapitlet (exempelvis 12:1 för första sidan i tolfte kapitlet).
Boken saknar registerförteckning, men har innehållsförteckning, dock utan sidhänvisning (endast kapitelhänvisning). Saker som gör det svårare att söka efter specifik information.
Till bokens klara fördelar är att den är på svenska, har mycket faktainformation och en del riktigt bra illustrationer.
Till bokens klara nackdelar hör att den är dåligt genomarbetat (exempelvis dåligt strukturerad), i allt för liten utsträckning lever upp till titeln (service), det saknas information på vissa områden, dålig bildkvalité och ojämn i sin detaljnivå.

Betyg: tre av fem, trots att den har en mycket matnyttigt och därför kan rekommenderas till alla dykare, så dras dock bedömningen ner av bokens egenskaper som litterärt verk, delvis bristfälliga innehåll och missvisande titel (handlar mer om materielkunskap än materielservice).

Relaterade länkar:
SSDF’s kansli, varifrån man kan beställa boken:
http://www.ssdf.se/t2.asp?p=42216
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2006-04-13 08:21:52
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Bokrecension: "SERVICE AV DYKMATERIAL" Pär Ahlgren 2006-04-13 08:21
svara Sv: Bokrecension: "SERVICE AV DYKMATERIAL"Andrej Hoffmann2006-04-14 10:20
svara Sv: Bokrecension: "SERVICE AV DYKMATERIAL"Jan Ekström2006-04-18 15:49
svara Sv: Bokrecension: "SERVICE AV DYKMATERIAL"Emil Östlund2009-10-20 17:06
svara Andra böcker om service av dykutrustningPär Ahlgren2009-10-20 23:51

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: