Namn: Lösen:

Bokrecension: "TECHNICAL DIVING" (Rob Palmer)

(Läst 5 240 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "An Introduction to Technical Diving"

Författare: Rob Palmer 1995, tredje och reviderade utgåvan 1997.

Bild på omslaget: https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=80941

Fakta: 119 sidor, 184x240x9 mm, ISBN 0-946020-23-X

En bok som kan ifrågasättas – köpte boken på postorder utan att ha sett den innan. Frågan är om jag skulle ha köpt den om jag hade tittat på den i hyllan på vanlig bokhandel – jag vet faktiskt inte. En av nycklarna i den frågeställningen hittar man i titeln, nämligen den lilla texten som står ovanför "Technical Diving", den som läser "An Introduction To", samma ledtråd hittar man i bokens format – ungefär häften så tjock som min gamla PADI Open Water Diver Manual. Kort sagt, boken är inte så grundlig, som man nog kan anta att någon intresserad av teknisk dykning vill att en bok om teknisk dykning skall vara. Går man dessutom igenom innehållet i boken, så finner man att vrakpenetrering får en halv sidas uppmärksamhet i boken medan helmask får två och en halv sida och i tillbudsdelen får ganska triviala ämnet "stick och bett" en sida, vilket är lika mycket som avsnittet det mycket viktiga avsnittet om borttappad dykare – fördelningar som i alla fall jag känner kanske inte är vad jag hade förväntat mig av en bok om teknisk dykning. Boken är alltså verkligen bara en introduktionsbok där det beskrivs vissa ytliga aspekter inom teknisk dykning, med plötsliga utfall av djupare information (som exempelvis tabellen på sidan 94 för rekompression i vatten, som substitut för tryckkammarbehandling vid behandling av dykarsjuka).

Boken författare, Rob Palmer, var en av de stora namnen inom teknisk dykning på 90-talet och en av Storbritanniens pionjärer inom teknisk dykning, och vida känd över världen både som teknisk dykare och grottdykare. Under sin karriär så skrev han flera böcker och satte flera grottrekord, men allt fick ett abrupt slut våren 1997 då han avled under ett dyk i Röda Havet.

Bokens innehåll:

Inledning
Boken inleds med en introduktion där författaren Rob lyfter fram olika aspekter i sin syn på säkerheten inom dykning. Bland annat så jämför han dykning med andra sporter som kajakpaddling och klättring, och hävdar att dykning inte är farligare – något som jag personligen inte håller med om, då man lägger in den tidsbegränsning som vårt luftförråd ger, i kombination med det "tak" (ej kunna gå direkt upp vid problem) som dekompressions- och penetrationsdykning ger. Vidare så visar han på de fördelar och nackdelar som han ur en säkerhetsaspekt ser med dagens stora utbildningsorganisationer. Och avslutar inledningen med orden:
"This book was written to try and make people think about advanced diving practices, about the inevitability of and the neccesity for change. About the need for a reappraisal of who sets the boundaries, or indeed whether they need to be set at all. How we react to the changes will influence how we teach people to dive."
(Fritt översatt av mig: "Denna bok är skriven i ett försök att få människor att fundera kring avancerade dykrutiner, på det oundvikliga i och behovet av förändring. På behovet av att ombedöma vilka som sätter gränserna, och om de verkligen behöver sättas över huvud taget. Hur vi reagerar på förändring kommer påverka hur vi lär andra dykare.")
Själv är jag inte helt övertygad om att den förklaringen svarade på vad syftet med boken är, eller vilken målgruppen är, och jag är inte heller övertygad om att det finns ett utstuderat motiv till innehållet i boken.
Kapitel 1 – "What is technical diving?"
Författaren gör en kort reflektion over den tekniska dykningens ursprung och dess inverkan på sportdykningen, vad som krävs av en person för att bli tekniska dykare och en längre utläggning om stress som en av de farligaste faktorerna vid dykning.
Kapitel 2 – "The physical environment"
Inte helt rättvisande titel på kapitlet, då avsnittet handlar om värmeförlust, och över halva kapitlet handlar om torrdräkten som utrustning. Det är enligt min uppfattning mycket som saknas, och en hel del som inte hör hemma i kapitlet.
Kapitel 3 – "Equipment"
Inleds med ett resonemang om att vara självförsörjande, och fortsätter med tekniska allmänna beskrivningar av regulatorer, riggning av cylindrar, färgkodning av regulatorer, avvägningsblåsa, stage-flaskor, slutna system och kort om "övrig utrustning". Kapitlet kan i Sverige ses som lite kontroversiellt då författaren förefaller ha en förekärlek till dubbla oberoende luftpaket (alltså inte manifold), och bland annat visar en skiss på en rigg med fyra stycken singelflaskor för ryggmontage (trimix+reg+konsol, reservrimix+reg, nitrox+2reg+konsol, syrgas+reg).
Kapitel 4 – "Deep diving"
Kapitlets första del tar upp de faktorer som skiljer djupa dyk från grunda, kväveberusning, syrgasförgiftning, koldioxidförgiftning, dekompression, avvägning och temperatur – och kommer därvid in på saker som NOAA's begränsningar för syreexponering, urinering, gaskonsumtion, dykreflexen, olika dyktabeller och vilka datorer som använder vilka tabeller.
Den andra del av kapitlet tar upp planering för djupa dyk, riggning av dekompressionslinor, och dekompressionstekniker.
Ett begrepp jag aldrig sett någon annanstans är "post-dive-syndrome", som man kort kan läsa om på sidan 54.
Kapitel 5 – "Gas mixtures other than air"
Här avhandlas främst nitrox, men även trimix, ren syrgas och heliox får kortare avsnitt, och i förbifarten nämns även neox, hydrox, hydreliox. Man kommenterar även skillnaden mellan den ideella gaslagen och verkligheten.
Kapitlet innehåller de två formlerna för beräkning av ekvivalent luftdjup och relationen mellan partialtryck/fraktion/tryck. Beräknar som trevligt nog var gjorda i metriska enheter, men som jag ändå personligen tyckte var lite rörigt framställt.
Kapitel 6 – "Overhead environments"
Författaren beskriver delar av lindragning, som bland annat utmärkning av riktning med linpilar, tejppilar och färgmärkning, och tar upp "snoopy-loops" – dock utan att vidare gå in på hur linans fästes eller andra lindragningsregler. Utrustning för penetration diskuteras i form av linrullar och lampor, och man går in på luftplanering för isdykning, vrak- och grottpenetration. Man kommenterar tredjedelsregeln och visar formler för att beräkna erforderlig gasvolym utan att härvid ta hänsyn till de avvikelser från ideella gaslagen som tas upp i kapitel 5, eller hur man räknar ut sin egen luftförbrukning.
Kapitel 7 – "Emergencies"
Kapitlet omfattar risker, så som fysisk kroppsskada, stick och bett, intrassling i lina, slut på gas, borttappad dykare, syrgasförgiftning och kväveberusning, men fokus ligger på tryckfallssjuka.
Kapitel 8 – "Technology"
Författar avhandlar här helmasker, scootrar, datorstödd (PC) dekompressionsplanering, mobila tryckkammare och dekompressions habitat.
Slutord
Författaren avslutar med att uppmana till att reflektera till varför man vill hålla på med teknisk dykning, och tar upp en liten minnesramsa – AKTEE (Attitude, Knowledge, Training, Equipment, Experience) – att beakta vid teknisk dykning.

Bokens stora nackdel är dess ytliga översikt över ämnet teknisk dykning, medan de punktvisa djupdykningarna är det som gör att det faktiskt finns saker av värde i boken. Till bokens stora behållning är helt klart avsnittet om tryckfallssjuka (bland annat med checklista för att kontrollera symptom för att försöka avgöra om någon drabbats), och för vissa kan säkert avsnittet om utrustning vara av intresse (såvida man inte är fundamentalistisk DIR-anhängare) då den i många avseenden är kontroversiell och full av karbinkrokar, hjälmmonterade lampor, scootermonterade stageflaskor, dubbla vingar, med mera.
Ett plus skall boken ha för att de grafiska illustrationerna och bilderna är bra och tydliga för det som de skall visa.
En del av problemet med boken är att innehållet till grunden är över tio år gammal, revideringen är nu (2005) är åtta år gammal och utvecklingen inom det tekniska området har utvecklats en del sedan dess.

Betyg: 2 av 5, kanske hade boken fått en trea som orienterade introduktionsbok om den varit nyare och därmed mera uppdaterad med de senaste rönen.

Relaterade länkar:
Tidningens Diver's webbshop-sida för boken:
http://www.divernet.com/newshop/intecdiv.shtml
En artikel i Diver 1999 om Rob Palmer:
http://www.divernet.com/profs/palmer399.htm
En artikel om författaren Rob Palmer av Michael Lim:
http://www.tdive.com/tdivestyle/tekdiving/robpalmer.html
Kommentarer efter författarens död av bland annat Martyn Farr:
http://www.divernet.com/profs/palm797.htm
En annan bok av författaren – Deep into Blue Holes:
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/0044403801/026-2030033-4789212
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2005-07-15 07:32:11
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: