Namn: Lösen:

Dykbåten Gerda, haverirapport klar

(Läst 1 753 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Citat med sammanfattning från Sjöfartsinspektionens sida:

==================================================================
Sammanfattning
Efter att förgäves ha försökt att tända gasolspisen gav befälhavaren upp försöken. Under den följande natten inträffade en kraftig explosion och befälhavaren, som övernattade ensam ombord, skadades allvarligt.

Utredningen finner att den troliga orsaken var att gasol läckt och antänts av en gnista från t.ex. det elektriska kylskåpet. Anledningen till läckaget bedöms vara bristande installation, dåligt underhåll och bristfällig tillsyn.

Båten låg förtöjd vid kaj då händelsen inträffade. En stund efter explosionen sjönk båten och 500 l diesel läckte ut, varav den största mängden kunde omhändertas av räddningstjänsten. Båten bärgades senare.

Gasolbrukare rekommenderas att se över sina anläggningar samt att installera gasolvarnare och fjärravstängningsventil.

==================================================================

Hela rapporten: http://www.sjofartsverket.se/upload/Listade-dokument/Haverirapporter/Rapportmall%20Gerda%20-%20kopia%205%20dec.pdf


mvh /nils
Foto saknas

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Dykbåten Gerda, haverirapport klar Nils Möllerström 2007-12-19 12:24
svara Sv: Dykbåten Gerda, haverirapport klarHenrik L Jonsson2007-12-19 13:06
svara Sv: Sv: Dykbåten Gerda, haverirapport klarBjörn Carlsson2007-12-19 13:27
svara Under YtanAndreas Brodow2007-12-19 13:36

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: