Namn: Lösen:

Dykförsäkring är komplextDu måste vara inloggad för att skicka mail!

Det är ett omfattande och svårt arbete att skapa en specialförsäkring. Här är lite adderande information.

Den försäkring som finns hos PADI Nordic är framtagen för att tillfredsställa en basnivå som kombineras med de befintliga försäkringar som de flesta har någon eller några av, samt att det går att komplettera för att uppnå ett önskat försäkringsskydd som dykare. Dess omfattning är vald för att minimera dubbelförsäkring och för att ej bli för dyr

Försäkringen är utvecklad av PADI tillsammmans med dykande försäkringsmäklare och försäkringstjänstemän. Den presumtiva kundomfattningen är tiotusentals dykare.

PADIs försäkring gäller inom Norden vad gäller bl a olycksfallsersättningar medan dödsfall och invaliditet omfattar hela världen. För att försäkringen ska gälla ska man följa PADIs säkerhetsregler (eller jämförbart, ex vis CMAS och NAUI), varför i princip alla dykare i Sverige kan använda sig av den. Skaderegleringar sker i Sverige.

De flesta i Norden är anslutna till försäkringskassan vilket omfattar sjukvårdsbehandling i ex vis tryckkammare. Där behövs normalt ingen mer försäkring för att bli behandlad. Ska man resa utomlands för att dyka behövs en olycksfallsförsäkring för sjukvårdsbehandling, hemresa etc. Den kan omfattas av hemförsäkringen, eller komplettras till hemförsäkringen, eller nytecknas hos ex vis Europeiska som har dykkunskap.

Ska man vara utomlands under längre tid och dyka kan DAN:s försäkring vara fördelaktig, den kostar dock en hel del. För att få en prisvärd försäkring måste man jämföra DAN med andra lösningar. Man ska också vara klar över att all skadereglering för DAN Europe sker i Italien.

Ett av problemen är definitionen av tryckfallssjuka. Försäkringsbranschens gemensamma hållning är att dykning är en planerad aktivitet och att tryckfallssjuka som uppstår under utövandet inte är en plötslig utifrån kommande händelse. De flesta försäkringsbolag ersätter därför inte tryckfallssjuka som olycksfall, det måste kollas enskilt av varje försäkringstagare som har en olyckfallsförsäkring. I PADIs försäkring finns det särskilt angivet att den täcker tryckfallssjuka.

Beroende av vilka försäkringar man har tidigare, hemförsäkring, sjuk- och olycksfall, livförsäkring etc blir försäkringsbehovet som dykare mycket individuellt. Dessutom blir det ju så att ju fler moment man lägger till (förlorad arbetsförtjänst, stöld, dränkta kameror etc) desto större blir komplexiteten för varje individ.

Som framgår ovan är det komplicerat att hitta fram till en försäkring som uppfyller kravet den enskilda dykaren vill ha, dessutom ska den ju vara så billig som möjligt.
Foto saknas
Tommy Johansson 2001-12-18 14:26:00
2 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Dykförsäkring är komplext Tommy Johansson 2001-12-18 14:26
svara SVAR: Dykförsäkring är komplextKattarina Andrewsson2001-12-19 20:59
svara SVAR: SVAR: Dykförsäkring är komplextTommy Johansson2001-12-20 11:09

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: