Namn: Lösen:

Elever dör på dykutbildning (Del 2)

(Läst 2 857 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Med anledning på tidigare diskussioner på dykolyckor i samband med att elever dör i utbildningar så vill jag upplysa debattörer att det finns rapport från konsumentverket.

Konsumentverket ansvarar för tillsynen av säkerheten vid fritidsdykning.

Vet inte om rapporterna har postat tidigare på dykarna.nu och på forumet?

Med rapporten från 2012:6 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2012/2012_6_uppfoljning_av%20sakerheten_vid_fritidsdykning.pdf så är det en uppföljning från tidigare rapport 2010:20 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/rapporter/2010/2010_20_sammanstallningsrapport_fritidsdykning_.pdfTyvärr så visar den senaste rapporten att det inte har skett förbättring alls på säkerheten på dykutbildningar. Tvärtom så visar rapporten en skrämmande läsning på hur det ser ut på dykutbildningar, i rapporten framkommer att det saknas riskanalys inför kommande kurser, för många elever, det saknas dessutom rutiner att informera inhyrda dykinstruktörer om säkerhetsregler inom dykskola/center/klubb.

I rapporten 2012:6 på 34 sidor så framkommer det följande…

Konsumentverket har gjort under 2011 tillsynsbesök hos 11 st leverantörer av dyktjänster av dessa var 3 st dykklubbar, anslutna till svenska sportdykarförbundet och 8 st kommersiella dykföretag. Samtliga 11 har fått information och kontaktas i förväg för tidsbokning av tillsynsbesöket.

Vid besöken har de 11 leverantörer informerats om de krav som finns i produktsäkerhetslagen och om konsumentverkets rekommendationer för säkra dyktjänster. Konsumentverket har även informerat om Arbetsmiljö-verkets föreskrift gällande dykeriarbete. Arbetsmiljöverkets föreskrift syftar till en säker arbetsmiljö för de som i sitt yrke genomför dykeriarbete och innefattar även instruktörer inom fritidsdykning.

Vidare så konstaterar att konsumentverket har i samband med tillsynsbesöken bedömt att fyra av de elva besökta tjänsteleverantörerna inte uppfyllde konsumentverket rekommendationer för säker övervakning av elever.

Enligt konsumentverket rekommendationer ska det vid träningsdyk utomhus alltid finnas övervakning vid ytan bestående av en person som snabbt ska kunna bistå och vid behov larma. Dessutom ska antalet elever begränsas så att dykinstruktören eller dykassistenten inte har fler elever än att de vid varje givet ögonblick kan greppa tag i eleverna. Det ska därför enligt konsumentverkets rekommendationer finnas minst en instruktör och en dykassistent i vattnet vid övervakning av fler än två elever under en grundkurs.

1.Fem leverantörer hade skriftliga säkerhetsdokument där det framgick kontaktuppgifter till en utsedd säkerhetsansvarig.
2. Endast fyra stycken hade en dokumenterad riskanalys och framtagna skriftliga rutiner för att förebygga riskerna.
3. Sju av tjänsteleverantörerna saknade tydliga rutiner för hur personal och inhyrd personal får kännedom om interna säkerhetsregler.
4. Åtta stycken hade rutiner för att följa upp och utvärdera allvarliga incidenter och olyckor.


Vidare i Konsumentverkets rekommendationer för säkra dyktjänster…

Dykutbildning Grundkurs

Vid dykutbildning grundkurs, enligt SS-EN 14153-1 och SS-EN 14153-2, ska antalet elever begränsas så att dykinstruktören eller dykassistenten inte har övervakning av fler elever än att de vid varje givet ögonblick kan greppa tag i eleverna. Det bör alltid finnas minst en instruktör och en dykassistent i vattnet oavsett antalet elever och det ska alltid finnas en instruktör och en dykassistent i vattnet vid övervakning av fler än två elever. För att undvika separation av dykparen ska eleverna noggrant tränas att dyka nära varandra med goda pardykningsrutiner.

Svenska sportdykarförbundet SSDF har skrivit avtal 2012-03-16 (med undantag för tekniskt dykning) med Konsumentverket om säkerhet i fritidsdykning i samband med dyktjänster.
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%C3%A4lla%20och%20ladda%20ner/Bransch%C3%B6verenskommelser/kov_Protokoll_B%C3%96_2012_06_Svenska_Sportdykarf%C3%B6rbundet.pdf

När skall övriga dykorganisationer skriva på avtal med konsumentverket?


//Anders
Anders Ståhl
Anders Ståhl 2013-02-21 13:33:40
1 974 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Elever dör på dykutbildning (Del 2) Anders Ståhl 2013-02-21 13:33
svara Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)David Andersson2013-02-21 13:48
svara Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Fredrik Oldefors2013-02-22 11:24
svara Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)David Andersson2013-02-22 11:32
svara Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Oskar Sander2013-02-21 16:28
svara Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Håkan Karlsson2013-02-24 18:40
svara Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Ulf Meyer2013-02-24 18:59
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Henrik Kjellberg2013-02-25 09:45
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Ulf Meyer2013-02-25 22:53
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Pelle Macs2013-02-25 11:18
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Ulf Meyer2013-02-26 01:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Tomas Persson2013-02-26 09:07
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Ulf Meyer2013-02-26 20:07
svara Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Ulf Meyer2013-02-21 23:19
svara Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Jesper Engberg2013-02-25 14:04
svara Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Emanuel Öllgaard2013-02-26 00:34
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Elever dör på dykutbildning (Del 2)Pelle Macs2013-02-26 10:10
svara PADI standards vs StandardsbrottNiklas Adielson2013-02-22 08:22

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: