Namn: Lösen:

Tvistigheter mellan upphittare och myndighet.

(Läst 862 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Så varför ska det vara ett fall för P2? :-)

Jag har tidigare dykt vraket ”Akerendam”, en holländskt ostindiskt farare som förliste ön Runde strax nedanför Ålesund. Det var två svenska samt en norsk sportdykare som fann vraket den 16 juli 1972. Skeppet hade med sig 20 kistor med innehållande guld och silvermynt. Man bärgade upp totalt 135 kg mynt. Efter att mynten blev registrerad hos det norska myntkabinettet så fick upphittarna 67,6 % av mynten, 25,4 % till norska staten och till sist holländska staten fick 7 % av mynten.

I den svenska kulturminneslagen 1988:950 16 § Vid inlösen av fornfynd som enligt 4 § är hembudspliktigt skall ersättning utgå med ett belopp som är skäligt med hänsyn till fyndets beskaffenhet, för föremål av ädelmetall dock minst motsvarande metallvärdet efter vikt, uppräknat med en åttondel.

Vidare så står det i lagen att man ska (snarast) anmäla om man hittar fornfynd till Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseum eller polismyndighet. Fornfynd som hör till skeppsvrak kan anmälas även till kustbevakningen.
Upphittaren är skyldig att på begäran lämna ut fornfyndet mot kvitto samt uppge var, när och hur fornfyndet påträffades.

Som ett exempel så har vrak som nyligen påträffats i Vänern, norr om Märrholmens fyr är anmält som ”fornfynd” hos Värmlands länsmuseum.

Nu vet jag inte vad som ligger bakom varför dykfartyget ”Odyssey Explorer” håller hemligt på vrakets position och vrakets namn (fast dom har gett vraket ett kodnamn Svarta svanen). Eller det kan ligga en tvist med spanska myndigheter (även engelska myndigheter har också anspråk till fynden, om det visar sig att vrakets namn är HMS Sussex) om fördelningen på värdefulla skatter just på vraket.

//Anders
Anders Ståhl
Anders Ståhl 2007-10-16 22:08:55
1 974 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Ett fall för P2 Björn Carlsson 2007-10-16 19:45
svara Tvistigheter mellan upphittare och myndighet.Anders Ståhl2007-10-16 22:08

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: