Namn: Lösen:

Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skatt

(Läst 1 683 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Vrouw Maria

I anknytning till artikeln på huvudsidan vill jag anmärka följande:

Med stöd av Finlands fornminneslag är över 100 år gamla vrak på finskt territorialvatten (inklusive last) fornlämningar som tillfaller finska staten. Saken har varit upp i högsta rättsinstans och kan inte överklagas. Det handlar inte bara om ägorätt utan även om ett ansvar att på bästa sätt förvalta vårt gemensamma kulturarv.

Finland och Ryssland är eniga om Vrouw Marias ägoförhållande. Enligt finsk lag kan inte Finland sälja eller skänka bort fornlämningar. Finland äger även i fortsättningen Vrouw Maria, vilket inte utesluter eventuell bärgning och utställningsverksamhet med hjälp av rysk finansiering.

Angående konstskatterna så är det ingen som med säkerhet vet vad som finns ombord på fartyget, inte heller vet man om eventuella målningar kan ha klarat sig.

Som källa har jag använt bland annat följande utredning från 2007 av finska museiverket (inkluderar svensk resumé):
http://www.nba.fi/tiedostot/f688cff6.pdf
Pontus Blomqvist
Pontus Blomqvist 2008-12-08 21:33:41
226 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skatt Pontus Blomqvist 2008-12-08 21:33
svara Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattAndreas Glimhester2008-12-08 22:00
svara Sv: Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattPontus Blomqvist2008-12-08 22:19
svara Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattMaciej Kwintkiewicz2008-12-09 02:32
svara Sv: Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattMaciej Kwintkiewicz2008-12-09 03:56
svara Sv: Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattPontus Blomqvist2008-12-09 20:23
svara Bistra finnar i uniform har denna:Tomas Asp2008-12-10 19:17
svara Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattKarin Henriksson2008-12-09 21:05
svara Sv: Sv: Finskt-ryskt-holländskt bråk om hittad skattMikael Furberg2008-12-10 17:12

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: