Namn: Lösen:

Frånvaron av bestämmelser om radering av inläggDu måste vara inloggad för att skicka mail!

Under "info" på siten står man när man registrerar sig går man med på följande;

Jag åtar mig att följa svensk lag. All form av pornografi, rasism, brott mot upphovslagen mm är förbjuden och kommer vid extrema fall att polisanmälas. Dykarna.nu får ej brukas som distributionskanal eller kontaktbas för kommersiella budskap. Epostadresser och namn på sidan får ej utnyttjas i kommersiella syften. Vi tillåter ej felaktiga epostadresser eller namn, konton med falska eller saknade uppgifter kommer att raderas. Dykarna.nu har rätt att visa mitt namn och epostadress på sidan. Dykarna.nu har rätt att säga upp ditt medlemskap utan förvarning. Dykarna.nu tar inget ansvar för förlorad information. All information som läggs upp på sidan bör betraktas som offentlig. Ansvariga administratörer har full insyn i personlig information.

Värt att notera i ovanstående är att det inte nämns någonting om censur i inlägg på forumet. Företrädarna för sidan har dock i inlägg på forumet sagt att de raderar sådant som de inte tycker är seriöst. I det läget måste man naturligtvis fråga sig vad som inte är seriöst och kommer då ofrånkomligen fram till att det är en högt subjektiv bedömning. Utöver vad som står under "info" finns inga uttalade bestämmelser om vad som får anges på siten/forumet. När sidan startades var dess spridning så begränsad att frånvaron av klara regler säkert inte var något problem. Nu är läget dock ett annat och det krävs därför enligt min mening klart uttalade regler om vad som gäller. Hur de reglerna skall se ut är naturligtvis upp till innehavarna av sidan men om de är så seriösa som de utger sig för att vara borde de vara lyhörda för vad besökarna på sidan anser. Om innehavarna kommer att fortsätta att radera inlägg utifrån deras egna åsikter om vad som är lämpligt är jag övertygad om att sidan på sikt kommer att börja förlora besökare. Godtycklig radering av vissa inlägg borde också innebära att de som varit med ett tag till slut inte har något mer att hämta där eftersom mer okontroversiella inlägg kommer att/riskerar att raderas. Jag anser definitivt att de som startade siten har kommit med ett bra initiativ, det är berömvärt att de lägger ned så mycket tid på den och det är onekligen ett bra sätt att lära känna andra med samma intresse. De kan också känna sig stolta över att siten uppskattas av så många dykare. I och med sitens stora spridning har den dock gått från att vara skaparnas "egen" sida till att vara ett allmänt forum där hänsyn måste tas till besökarna. Visst tycker jag att vissa inlägg borde kunna raderas från forumet. Jag har sett kommentarer om diverse - i och för sig dykrelaterade - frågor där som bättre hade platsat i någons gästbok. Vill man säga en särskild person något är forumet inte rätt ställe om det man har att säga inte har något allmänintresse. Visserligen tycker jag att sidan största förtjänst är möjligheten att träffa andra dykare men just på forumet borde man kunna hålla sig ifrån alltför personliga kommentarer. Sådan kommentarer accepterar jag att man raderar men först när det blir väldigt tydligt att det är fråga om ett "privat" meningsutbyte eller flagranta personliga påhopp. Däremot kan man inte komma ifrån att även en sådan radering borde ha stöd i någon slags allmän bestämmelse om vad som skall gälla för censur. Själv har jag ju inte varit särskilt aktiv på forumet därför att jag inte känner mig så engagerad i vad som skrivs där dels för att det ofta handlar om samma saker, dels för att det oftast saknar mer seriösa inlägg om vad dykning går ut på. Korta frågor om en viss utrustningsdetalj eller vilken utbildningsorganisation som är den bästa är till slut inte lika intressanta längre. Därför kan jag ju inte tycka annat än att Tenos historia del 1 och 2 tillför ett djup i diskussionen vilket det inte verkar att jag är den enda som tycker. Kort sagt - för att hålla den klass på sidan som tydligen eftersträvas krävs klara regler om vad som gäller beträffande censur. Sedan är det upp till besökarna om de därefter finner något värde i att besöka sidan.

Avlslutningsvis skulle jag vilja säga att jag ser fram emot att läsa upplösningen på Tenos historia. Oavsett sanningshalten i den uppmärksammas säkerhetsfrågorna som trots allt måste vara nära förknippad med all dykning. Att Teno enligt min mening dessutom har förmågan att skriva på ett för läsaren engagerande och humoristiskt sätt gör ju inte saken sämre.
Linda Broström Cabrera

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Frånvaron av bestämmelser om radering av inlägg Linda Broström Cabrera 2001-11-23 14:47
svara reglerna för "medlemskap"Ulf Nyberg2001-11-23 17:10
svara SVAR: Frånvaron av bestämmelser om radering av inläggMattias Ala2001-11-23 17:53
svara Glömde att tillägga...Mattias Ala2001-11-23 18:24
svara Motivering av avstängningMattias Ala2001-11-23 20:39
svara SVAR: Frånvaron av bestämmelser om radering av inläggTeno Cabrera Rodríguez2001-11-24 01:11
svara SVAR: Frånvaron av bestämmelser om radering av inläggTorbjörn Karlsson2001-11-24 01:40
svara SVAR: Frånvaron av bestämmelser om radering av inläggStefan Karlsson2001-11-30 09:19

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: