Namn: Lösen:

GF, förenklat eller för enkelt?

(Läst 1 438 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Har gjort en kortfattad (nåja) och förenklad beskrivning av gradientfaktorer eftersom det saknas i såväl "LEXIKON" som Dykopedia.
Fråga: Blev det för enkelt/dumt eller rentav fel - eller blev det användbart?

============================================

Bakgrund
Buhlmann antog 16 olika typvävnader som modell för hur olika snabbt gas tas upp i respektive lämnar olika typer av kroppsvävnader och därmed representerar kroppen som helhet under dykning. Han antog också att varje enskild vävnadstyp har ett maximalt tillåtet övertryck (M-värde) av upptagen gas innan den börjar lämna ifrån sig så mycket gas att dykaren drabbas av dykarsjuka. Detta blev modell Buhlmann 16-A.
Detta är ju en teoretisk modell som beskriver själva förloppet men som inte direkt kan tillämpas genom att man hela tiden under dekompression håller sig på det djup där någon av vävnadrna uppnår 100% av sitt M-värde. Det finns helt enkelt för många osäkerheter och indviduella variabler för att det skulle vara lämpligt. Buhlmann tog därför med hjälp av empiriska försök på offshoredykare fram en modell Buhlmann 16-B. Genom att sen lägga till ytterligare säkerhetsmarginaler tog han fram modellen Buhlmann 16-C vilken återfinns i ett oerhört stort antal dykdatorer.
Det som är viktigt för en dykare att förstå är dock att det finns inget helt säkert ”tak” utan det är mer fråga om en gråzon som blir mörkare och mörkare ju närmare man kommer 100% av en vävnads M-värde.

Gradientfaktorer
Gradientfaktorer har tillkommit för att på ett enkelt sätt beskriva hur vi förhåller oss till gråzonen under M-värdet.
Gradientfaktorn 1,0 (100%) innebär alltså att vi befinner oss precis på Buhlmanns M-värde, så detta är alltså inte ett värde vi vill överskrida. Gradientfaktorn 0,0 (0%) innebär följaktligen att gastrycket i vävnaderna är lika stort som omgivningstrycket och ingen gastransport sker. Om vi befinner oss på land så innebär GF 0,0 alltså detsamma som att vi är helt ”urvädrade”.
För att erhålla tex en 20% säkerhetsmarginal och därmed lägga sig i den kanske lite ljusare delen av gråzonen finns det därför på en del dykdatorer och i en del dykplaneringsprogram en möjlighet att ställa in värdet på GF. Ställer vi alltså GF på 80 (dvs 20% i marginal) så kommer vi att få framräknat hur högt vi kan stiga innan omgivningstrycket sjunkit så mycket att vi har uppnått 80% av M-värdet på den vävnadstyp som ligger högst i M-värde.

Eric Baker
Eftersom Eric Baker ogillade tanken på att direkt stiga till ett djup som ger kanske GF 80 eller 90 och sen hålla sig där tills man nådde ytan så införde han tanken att man först skulle stiga till ett djup som gav GF 20 eller 30. Därefter skulle man gradvis förflytta sig från det lägre till det högre GF. På så sätt skulle utgasningen komma igång på ett mer skonsamt sätt för kroppen.
I enlighet med detta tankesätt har dessa dykdatorer och dykplaneringsprogram möjligheten att ställa in två olika GF tex 30/80.

Tekniken
Om vi alltså antar att vi i vår dykdator knappat in GF 30/80 så kommer datorns program att generera en kurva från det djup där vi under vår uppstigning först uppnår GF 30 och sen vidare till ytan där vi uppnår GF 80. Datorn kommer då hela tiden att förse oss med information så att vi kan hålla oss på den kurvan under uppstigningen. En del datorer uppdaterar djupet kontinuerligt, andra har fasta djup som tex 3, 6, 9 meter etc. Generar man en uppstigningstabell i ett dykplaneringsprogram blir det också frågan om förbestämda djup.
Vill man ha första stoppen djupare, sk ”djupa stopp”, så knappar man alltså in tex 10/80 istället för 30/80. Vill man komma upp snabbare så kanske man knappar in en mer aggressiv profil på 30/95.

Poängen
Det fina med datorer och program som tillämpar GF är att vi själva kan påverka vilka marginaler vi vill ha i vår dykning. Därmed kan vi på ett bättre sätt skapa egna marginaler som tar hänsyn till våra inviduella skillnader som tex ålder, fysisk status, vätska, trötthet mm. Vi kan ha en profil för dykning med flera dyk om dagen flera dagar i rad och en annan för enstaka dyk. Vi kan också sätta profil med hänsyn till dykets djup och längd. Vi kan också, efterhand, ta med vår erfarenhet från tidigare dyk. Den cyniskt lagde dykaren kan också ta med avståndet till närmaste rekompressionskammren i sin beräkning.
Men viktigast av allt är att det blir den enskilde dykarens ansvar att sätta sina GF efter sina egna utgångsvärden.

===========================================

mvh /nils
Foto saknas

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg GF, förenklat eller för enkelt? Nils Möllerström 2007-09-05 10:18
svara Sv: GF, förenklat eller för enkelt?Mikael Andersson2007-09-05 12:44
svara Sv: GF, förenklat eller för enkelt?Peter Steinhoff2007-09-05 13:24

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: