Namn: Lösen:

Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sak

(Läst 111 gånger.)

Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!
Anmäl detta inlägg till våra moderatorer
Det krävs inte något skrivet avtal för att en privatperson kan komma att betraktas som varande arbetsgivare i en situation som denna, dessutom finns ett antal domar som bekräftar just detta. Ett exempel som ofta nämns är om en skogsägare/tomtägare erbjuder någon att få veden som betalning vid trädfällning, eller om någon själv erbjuder sig att göra detta och få veden som betalning. I dessa båda exempel uppstår i lagens mening ett arbetsgivare/arbetstagareförhållande då trädägaren anses dra nytta av upplägget. Detsamma inträder om en tomtägare anlitar en kamrat som erbjuder sig att fälla träd på dennes egendom, och i det fallet finns en prejudicerande dom där den hjälpande kamraten skadades svårt och tomtägaren kom att betraktas som arbetsgivare. Att erbjuda fika, soppapengar e.dyl kan aldrig övertrumfa vad som anges i lagtexten utan kommer obönhörligen betraktas som det svartarbete som det faktiskt blir frågan om.


Anders Vilhelmsson
Anders Vilhelmsson
2020-04-30 21:31:26
1 381 postningar

mail 
Stäng »

Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sak Anna Rossander 2020-04-12 18:01
svara Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakStaffan von Arbin2020-04-14 08:01
svara Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMicke Tilja2020-04-14 08:20
svara Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakStaffan von Arbin2020-04-28 10:02
svara Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMicke Tilja2020-04-28 13:59
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakMarcus Sundberg2020-04-28 22:07
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: hjälp önskas i Göteborg att ta upp tappad sakAnders Vilhelmsson2020-04-30 21:31
svara AFS 2010:16Micke Tilja2020-05-01 11:36
svara Sv: AFS 2010:16Anders Vilhelmsson2020-05-01 19:34
svara hjälp önskas - det har löst sig!Anna Rossander2020-04-14 12:16
svara Mitt bidrag till den principiella frågeställningenClaude Zacharias2020-05-04 15:52

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: