Namn: Lösen:

JK lägger Estonia på is...

(Läst 1 045 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Pressmeddelande:

02-05 JK lägger ner utredning om Estoniadykningar


Justitiekanslern ser ingen anledning att rikta kritik mot Försvarsmakten i frågan om eventuella dykningar till Estonia.

Det var efter en skrivelse från miljöpartiets Lars Ångström som Justitiekanslern, JK, inledde en granskning av påstådda hemliga dykningar till den förlista Estonia.

Försvarsmakten har i två yttranden till JK förklarat att Försvarsmakten inte genomfört eller låtit genomföra dykningar till vraket, och att myndigheten inte heller haft kunskap om huruvida någon annan genomfört dykningar på platsen, men att inget framkommit som tyder på detta.

Efter det andra yttrandet väljer nu JK att avsluta ärendet utan att vidta några ytterligare åtgärder. Det har "inte framkommit något som kan föranleda kritik mot Försvarsmakten" skriver JK i beslutet.

Lars Ångström har också angett namn på personer skulle kunna ha kunskaper om de dykningar Ångström hävdat att Försvarsmakten känt till. Men JK väljer att i nuläget inte höra dessa personer.

Detta eftersom regeringen givit Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, i uppdrag att analysera filmmaterial från Estonia. Delar av materialet är filmsekvenser från dagarna omedelbart efter förlisningen, och granskningen skulle kunna ge svar på om det skett förändringar på vrakplatsen som skulle kunna ha orsakats av mänsklig påverkan.

"Mot den bakgrunden saknas det anledning för mig att nu gå vidare i saken" meddelar JK Göran Lambertz.


===========================================
mvh /nils
Foto saknas

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: