Namn: Lösen:

Kapa ambulansen

(Läst 2 937 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Efter att ha läst Eriks inlägg om att ambulansen vägrar köra DCI fall till närmsta tryckkammare utan kör till något sjukhus som inte kan hjälpa alls har vi fått reda på att samma sak gäller här i Västmanland. Säkerligen så är det samma sak på fler ställen i landet och det är ju rent ut sagt förjävligt. Under påföljande diskussioner kläckte någon ur sig på skämt att i värsta fall får man väl kapa ambulansen.

Om vi bortser från eventuella moraliska problem med det hela, och tänker oss att en hop arga dykare som funderar på att börja kapa ambulanser kanske sätter lite eld i baken på vissa beslutsfattare, så vad skulle egentligen hända?

Ser man till brottsbalken så kan man ju anses ansvarsbefriad om man begår handlingar i nöd för att rädda liv och hälsa. Att få en person till adekvat vård borde ju rimligtvis räknas som nöd och det finns dessutom dokumenterat att vårdkedjan för dykeriolycksfall inte fungerar som den ska.

Brottsbalk (1962:700)
24 kap. Om allmänna grunder för ansvarsfrihet

4 § En gärning som någon, i annat fall än som nämnts tidigare i detta kapitel, begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig.
Nöd föreligger när fara hotar liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse. Lag (1994:458).

5 § Om någon enligt 1--4 §§ detta kapitel eller enligt 10 § polislagen (1984:387) har rätt att begå en annars straffbelagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt. Lag (1994:458).

6 § Om någon i fall där 1--5 §§ detta kapitel eller 10 § polislagen (1984:387) är tillämplig har gjort mer än vad som är medgivet, skall han ändå vara fri från ansvar, om omständigheterna var sådana att han svårligen kunde besinna sig. Lag (1994:458).


Finns det någon lagtekniskt kunnig som vet om en ambulanskapning kan tänkas vara laglig i dessa speciella fall? Eller någon ambulanspersonal som vet om de själva och deras kollegor skulle vara speciellt svårkapade eller ifall de skulle spela med för att rädda liv? Det känns ju rätt taskigt att skrämma folk på jobbet bara för att deras chefer, eller snarare våra politiker, är dumma i huvudet.
Daniel Fernström
Daniel Fernström 2013-07-01 17:54:12
118 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Kapa ambulansen Daniel Fernström 2013-07-01 17:54
svara Sv: Kapa ambulansenTony Björklund2013-07-01 18:27
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenDaniel Fernström2013-07-01 18:46
svara Sv: Kapa ambulansenMichael Zouridis2013-07-01 18:44
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenJonas Pavletic2013-07-02 23:35
svara Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenPeter Blomqvist2013-07-03 23:07
svara Sv: Egen tryckkammare?Sten Meyer2013-07-01 22:18
svara Sv: Sv: Egen tryckkammare?Daniel Fernström2013-07-01 22:48
svara Egen tryckkammare?Johan Ohlberger2013-07-02 10:50
svara Sv: Egen tryckkammare?Peter Blomqvist2013-07-02 21:54
svara Sv: Sv: Egen tryckkammare?Jonas Pavletic2013-07-02 23:30
svara Sv: Sv: Sv: Egen tryckkammare?Peter Blomqvist2013-07-03 17:55
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Egen tryckkammare?Jonas Pavletic2013-07-04 22:23
svara Sv: Egen tryckkammare?Ulf Meyer2013-07-03 02:30
svara Sv: Kapa ambulansenUlf Meyer2013-07-03 00:33
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenRonny Thörn2013-07-03 10:03
svara Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenUlf Meyer2013-07-03 17:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenRonny Thörn2013-07-03 17:37
svara Sv: Kapa ambulansenMartin Quensel2013-07-03 16:44
svara Sv: Kapa ambulansenUlf Meyer2013-07-03 19:48
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenPeter Blomqvist2013-07-03 20:17
svara Sv: Kapa ambulansenJohan Isaksson2013-07-03 20:23
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenUlf Meyer2013-07-03 21:41
svara Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenRonny Thörn2013-07-03 22:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenUlf Meyer2013-07-03 23:39
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenAnton Lundin2013-07-04 00:03
svara Sv: Kapa ambulansenAnneli Almqvist2013-07-04 13:24
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenJonas Pavletic2013-07-04 23:25
svara Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenJohan Isaksson2013-07-05 00:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kapa ambulansenFredrik Christiansson2013-07-06 22:06
svara Sv: Kapa ambulansenDaniel Fernström2013-07-04 15:19
svara Sv: Sv: Kapa ambulansenJyri Kyrén2013-07-05 09:53
svara Sv: Kapa ambulansenPeter Svensson2013-07-08 11:44

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: