Namn: Lösen:

Björn Gustavssons bemöter kritikenDu måste vara inloggad för att skicka mail!


Ni skriver ungefär så här;

CC
I min redogörelse till polisen 2002-06-07 skriver jag tydligt att "Jag och xxxxx hade aldrig tidigare träffat Herr L och visste inte vem han var. Vi kände inte någon av de andra ombord förutom Dykarrangören".Alltså jag visste inget om Herr L vid tillfället.(Det polisförhör du citerar ägde rum 2002-12-03 och vid det laget hade många frågat mig om det var Herr L som tagit klockan. Genom de personer som kontaktade mig fick höra att han kallades Östersjöns dammsugare, något jag berättade för polisen.)

BG
Jag tackar för Ert påpekande det visar sig helt klart att det i åklagarens material finns material som olika bild av om Ni kände till Herr L eller ej. Polisförhöret ger bilden av att Ni kände till Herr L. I ett meil framkommer att Ni och Er vän inte kände till Herr L. I sak ändrar detta förhållande inte min teori om att Ni inte behöver ha gjort Era observationer förutsättningslöst, men det reducerar ju i viss mån min teori – Ni har är ju som Ni själv säger vändigt engagerad i detta med som Ni benämner vrakskydd. Jag kommer av den anledningen att i detta korrigera min berättelse, samt att lägga ut de båda dokumenten. Så att läsaren också får en möjlighet att ta del av detta material. Det intressanta är att jag när jag fann min informationen i polisförhöret så skrev jag min berättelse med det som förebild. Kommer domstolen att se på detta förhör, på samma sätt som jag, tro? Hoppas inte det.

CC
Att jag inte förrän på väg hem från dykutfärden ringde och påtalade vad jag sett för Mårten berodde på att jag inte visste om han var god vän med Johan. Jag kände inte Mårten väl heller och tyckte att hela händelsen var allmänt pinsam och jobbig. Först efter att ha fått fundera över vad jag borde göra kom jag fram till att det enda reko var att oavsett Mårtens förhållande till Johan ringa och berätta vad jag sett. Jag tyckte det fick vara upp till Mårten att bestämma om något skulle göras eller ej.Jag hade inget intresse av att polisanmäla någon.

CC
Nej, jag har inte varit inbladad i någon anmälan. Jag kan knappast lastas för att ha blivit vittne till något.

BG
Nej, Jag lastar inte Er för att Ni varit vittne - Jag har framfört en teori om att Ni möjligtvis inte har gjort Era observationer förutsättningslöst. Sen När Ni i Ert förra inlägg klart tvekade att påpeka det Ni tyckte var fel för att det kunde vara en vän till arrangören så blir man ju klart tveksam. Hade Ni bara varit vittne till detta vid Märket Så är det en sak - Men den här historien skall ses i sammanhanget med Sandhamnstillslaget. Då blir det annorlunda.

BG
Har Ni någon kommentar till Sandhamnstillslaget?

CC
Jag tycker det är obehagligt att du nämner mitt namn i samma mening där du skriver om folk som önskat olycka och död över dykare. Jag önskar ingen levande något ont.

BG

Ok, Jag skall inte benämna Dig med Ditt namn och inte samma mening. Men Du får stå ut med att vara i samma stycke. Berättelsen finns och kommer att finnas på min H-sida. Ändrar i kväll.

BG
Jag fann ju själv de där dödsinläggen som väl grova, även om jag inte jagade upp mig på fourumet.

CC
Jag ville bara förklara varför jag är med i P2. Anledningen är alltså att jag vill få till en attitydförändring och önskar att även de som inte har tillgång till egen båt och sökutrustning ska få möjlighet att dyka på orörda vrak. Det är få förunnat idag. De flesta sportdykare får tyvärr nöja sig med att dyka på barskrapade stål- och träskelett.

BG
Jag har förståelse för att Ni vill ha trevliga vrak att titta på. Men som det nu har blivit med anonyma anmälningar, påståenden om att folk tjänar storkovan på vrakplundring, osv - påståenden som jag inte kunnat hitta några belägg för eller någon som påstår detta har visat belägg för!

Som det nu dragit iväg – Vilket var syftet att visa med min berättelse! - kommer det inte att bli något bra för någon. Risken är att det blir dykförbud och elände. Se vad vi står nu, en jätterättegång - rörande en eller två obetydliga skeppsklockor.

BG
Det är synd att folk inte ville diskutera det jag skrivit Man säger att inte orkat läsa igenom – men man orkar ha synpunkter på mig, konstigt nog!? Jag upplever detta närmast som att man inte vill att folk skall läsa det jag skrivit. Mycket tjafs om stavfel och allmänt trams.

CC
Jag har endast återgett ett rykte till polisen under ett polisförhör. Jag förstår inte hur det är att få smaka på sin egen medicin. Helt ärligt tycker jag att det känns väldigt obehagligt att bli antastad av en helt främmande människa av den enda anledning att jag råkat bli vittne till en händelse.

BG
Som jag sagt tidigare jag klandrar inte Dig för att Du blivit ett vittne.
Men Du har: givit stöd åt ett illasinnat rykte. Man skall vara försiktig med rykten. Nu sitter detta rykte i ett polisförhör som bevismaterial – åklagaren yrkar på fängelse. Tror Du jag skulle få något stöd om jag grundat mina berättelser på rykten? Det jag gjort är att ha jagat en massa konstiga rycken, föreställningar e.t.c. och kollat om det funnits något bakom – sen har jag redovisat det. Vilket klart inte uppskattas av en del.

Det nedanstående ”ryktet” som Du säger är även med i UNT 30/10 -04i något förändrad form där Du givit Din syn på den här affären – Du ställde upp på att detta repotage gjordes och Du var med med namn . Du borde enligt mitt tycke om Du menar att detta endast var ett rykte förklarat det för journalisten. I och med att Du ställde upp med namn i UNT. Så anser jag att Du ” beträtt offentlighetens ljus” i sådan grad i denna fråga att Du även får stå ut med att få se Ditt namn. De gånger det inte är kan vara så trevligt i samma fråga. Notera att det endast är 3 personer som jag funnit att det beträtt offentligheten på sådant sätt att det varit Ok att namnge dessa. Det har också funnits ett allmän intresse i den roll de haft har i dessa båda händelser jag i min berättelser visar har samband med varandra. Om läsaren inte vill tro på detta så är det upp till läsaren.

Ur polisförhör med Carlen
Carlen uppger att hon ”känner till” Herr L och att han i dykarkretsar brukar kallas ”Östersjöns dammsugare” eftersom det bland dykare är känt att han och vissa andra brukar plocka med sig föremål från skeppsvrak oaktat dessa är fornminnesskyddade eller ej.

Ur UNT:21. En av de personer som hördes i samband med förundersökningen berättar att mannen gått under smeknamnet Östersjöns dammsugare ” eftersom det bland dykare är känt att han och vissa andra brukar plocka med sig föremål från skeppsvrak oaktat om dessa är fornminnesskyddade eller ej.”


Foto saknas
Björn Gustavsson 2004-11-16 10:45:45
303 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Klockprocessen - kring skeppsklocksmålet Björn Gustavsson 2004-11-13 21:24
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletTomas Asp2004-11-13 22:34
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletLena Svensson2004-11-13 22:44
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletHenrik L Jonsson2004-11-13 23:57
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:01
svara Livlig fantasi?Martin Öhrling2004-11-14 20:27
svara Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-14 21:06
svara Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-14 23:11
svara Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-15 10:22
svara Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-15 11:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-15 12:21
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-15 17:36
svara Kasta pil i kuvös....Henry Blom2004-11-14 00:21
svara Sv: Nej, Din känsla var rätt.Björn Gustavsson2004-11-14 20:55
svara NetikettMartin Nordin2004-11-14 00:03
svara Sv: NetikettBjörn Gustavsson2004-11-14 19:53
svara Nu får du väl ändå ge dig...Lars Von Wachenfeldt2004-11-14 19:56
svara Sv: Nu får du väl ändå ge dig...Björn Gustavsson2004-11-14 20:59
svara Sv: Sv: Nu får du väl ändå ge dig...Lars Von Wachenfeldt2004-11-14 21:13
svara Hur har du fått...Anders Ståhl2004-11-14 00:23
svara Sv: Hur har du fått...Björn Gustavsson2004-11-14 19:55
svara Sv: Sv: Hur har du fått...Tomas Asp2004-11-14 21:03
svara Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Peter Oleander2004-11-14 21:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Tomas Asp2004-11-15 16:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Henrik Enckell2004-11-15 16:55
svara Sv: Sv: Hur har du fått...Anders Ståhl2004-11-15 21:57
svara Egentligen så borde man inteMattias Morin2004-11-14 00:48
svara Sv: Egentligen så borde man inteBjörn Gustavsson2004-11-14 19:59
svara Sv: Sv: Egentligen så borde man inteHenrik Enckell2004-11-14 23:14
svara Sv: Sv: Egentligen så borde man inteMattias Morin2004-11-15 14:49
svara Sv: Sv: Sv: Egentligen så borde man inte WASAFredrik Astlid2004-11-15 15:28
svara Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migCharlotta Carlén2004-11-14 08:08
svara Sv: Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migBjörn Gustavsson2004-11-14 20:49
svara Sv: Sv: Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migCharlotta Carlén2004-11-14 21:20
svara Björn Gustavssons bemöter kritikenBjörn Gustavsson2004-11-16 10:45
svara Jag sätter punkt här och nu.Charlotta Carlén2004-11-16 12:06
svara Sv: Jag sätter punkt här och nu.Björn Gustavsson2004-11-16 23:54
svara Sv: Sv: Jag sätter punkt här och nu.Per Lundström2004-11-17 01:03
svara Sv: "Riktiga" fornminnesbrott skall beivraBjörn Gustavsson2004-11-17 22:14
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletMikael Andersson2004-11-14 08:18
svara Jag har försökt hitta det inlägget...Pär Ahlgren2004-11-16 14:13
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Jakob Elgstrand2004-11-16 15:26
svara Dåligt inlägg JakobPär Ahlgren2004-11-16 17:14
svara Sv: Dåligt inlägg JakobAnders Arnholm2004-11-16 17:26
svara Lätt löst!Pär Ahlgren2004-11-17 10:37
svara Sv: Lätt löst! (Bra Pär)Anders Arnholm2004-11-18 14:24
svara Sv: Dåligt inlägg JakobJakob Elgstrand2004-11-16 17:58
svara Du försökte kanske inte ens?Pär Ahlgren2004-11-17 10:49
svara Sv: Du försökte kanske inte ens?Jakob Elgstrand2004-11-17 12:30
svara Sv: Du försökte kanske inte ens?Mikael Andersson2004-11-17 17:58
svara Sv: Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Mikael Andersson2004-11-16 18:42
svara Sv: Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Manuel Dahlberg2004-11-16 19:59
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Mikael Andersson2004-11-16 18:08
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Henrik Enckell2004-11-16 22:37
svara Kan bara hålla medPär Ahlgren2004-11-17 10:51
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Rosenlöf2004-11-14 08:33
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:04
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletMattias Enguis2004-11-15 11:29
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletRobert Hanke2004-11-15 12:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Henrik Enckell2004-11-15 12:41
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Robert Hanke2004-11-15 13:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Jonas Pavletic2004-11-15 21:56
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletOla Decker2004-11-14 09:16
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:06
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmålOla Decker2004-11-15 12:34
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletPatric Johansson2004-11-14 10:14
svara Sv: Jag tackarBjörn Gustavsson2004-11-14 20:33
svara Vad är...Branko Jeric2004-11-14 20:37
svara Sv: Ursäkta stavfelet - DE- skall det varaBjörn Gustavsson2004-11-14 21:02
svara Sv: Sv: Ursäkta stavfelet - DE- skall det varaBranko Jeric2004-11-14 21:18
svara Vad är det för hacka ni snackar om?Anders Puranen2004-11-14 21:24
svara Sv: Björn, käre BjörnJonas Pavletic2004-11-14 11:31
svara Sv: Sv: Björn, käre BjörnFredrik Astlid2004-11-14 19:35
svara Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnJonas Pavletic2004-11-15 21:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnAnders Arnholm2004-11-16 08:37
svara En liten undranPär Ahlgren2004-11-16 14:23
svara Sv: En liten undranAnders Arnholm2004-11-16 17:39
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnFredrik Astlid2004-11-16 12:41
svara Sv: Sv: Björn, käre BjörnBjörn Gustavsson2004-11-14 20:29
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletPeter Oleander2004-11-14 21:20
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-17 22:33
svara FaktafelAnders Näsman2004-11-15 09:45
svara Sv: FaktafelBjörn Gustavsson2004-11-17 22:42
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletWilliam Kellgren2004-11-15 17:00
svara Sv: Hej BjörnTorbjörn Karlsson2004-11-15 17:32
svara Låg nivå !!! (NT)Jakob Elgstrand2004-11-16 07:32
svara Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 08:40
svara Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 10:11
svara Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 11:31
svara Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 13:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 17:21
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 19:49
svara Jag orkade läsa...Pär Ahlgren2004-11-16 13:55
svara Sv: Jag orkade läsa...Henrik Enckell2004-11-16 18:04
svara Om det visar...Anders Ståhl2004-11-16 18:24
svara Sv: Om det visar...Anders Arnholm2004-11-16 21:43
svara Det är nog...Anders Ståhl2004-11-16 22:56
svara Sv: Det är nog...Anders Arnholm2004-11-17 07:50
svara Sv: Sv: Det är nog...Anders Arnholm2004-11-17 07:55
svara Jag tror inte...Anders Ståhl2004-11-17 17:53
svara Sv: Jag tror inte...Anders Arnholm2004-11-18 14:13
svara Sv: Sv: Jag tror inte...Staffan von Arbin2004-11-18 15:36
svara Sv: Sv: Sv: Jag tror inte...Anders Arnholm2004-11-18 18:45
svara Avslutar...Anders Ståhl2004-11-18 22:41
svara konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daBjörn Gustavsson2004-11-18 21:19
svara Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daManuel Dahlberg2004-11-18 21:25
svara Sv: Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daHenrik Enckell2004-11-18 21:48
svara Sv: Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daAnders Arnholm2004-11-19 10:36

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: