Namn: Lösen:

Jag orkade läsa...Du måste vara inloggad för att skicka mail!

…men sällan har jag sett en text där det är så mycket som är oklart, felaktigt eller vilda spekulationer och samtidigt så utpekande med detta som grund som jag gjort i din text ovan, så jag kände för att kommentera några av dem:

Björn:Det andra fallet driver polis och åklagare fallet mot alla odds.
Kommentar: Vad säger att det är ”mot alla odds”? Uppenbart tyckte inte polis och åklagaren det – men i sin roll att yrkesmässig bedöma vad som kan anses vara åtalbart, så gör vederbörande alltså en sämre bedömning än du.

Björn:P2 var en frimurarloge i Italien som ägnade sig i allt från ekonomiska bedrägerier till bombattentat…..Valdes namnet i provocerande syfte eller var de som antog namnet på sin organisation fullständigt ovetande om att namnet P2 i högsta grad är förknippat med illgärningar och allehanda odemokratiska och rättsvidriga förehavanden?
Kommentar: Annars så är den vanligaste associationen man möter bland de som inte känner till P2 – Svenskt Vrakskydd, att man tänker på Sveriges Radio program två när man hör ”P2”. Eftersom jag var med vid namndiskussionen så kan jag intyga att ingen ens reflekterade över att det skulle kunna associeras till en 20 år gammal skandal i Italien.

Björn:Denna skrift är tryckt 1990 och jag är tämligen saker på att de vrak som man då 1990 avsåg möjligen behövde skydd nu sedan länge är inom 100-årsgränsen.
Kommentar: Tycker faktiskt inte att ”… jag är tämligen saker…” känns som ett särskilt övertydande argument – tycker snarare att det visar på att du inte är säker.

Björn:Det finns ju inget som bekräftar att vraket är - vraket efter Hesperus! Går ju inte ens att mäta upp vraket där det ligger utsmetat i sluttningen vid Märket.
Kommentar: Jag har ju varken dykt på Hesperus eller är insatt i försöken att identifiera vraket. Men visst kan man göra mätningar på vrak som är trasiga. Detta genom att mäta detaljer, som exempel så kan man ju beräkna skrovhöjden på vissa gamla trävrak genom att mäta länspumpen, eftersom den började i kölsvinet och mynnade ut på däck, på motsvarande sätt så kan man ju mäta däcksbalkar och andra delar och successivt bygga ihop delarna för att få fram uppgifterna. Svårare och mer arbete, javisst. Om det är möjligt i Hesperus fallet skall jag inte yttra mig om, men du kanske har varit på platsen och vet att det inte går att göra motsvarande mätningar på det – får hoppas det när du kommer med ett sådant påstående. Intressant reflektion att du själv att anser att man skall bärga skeppsklokcor för att identifiera vraket, men samtidigt vid upprepade tillfällen påpekar hur fel skeppsklockor kan visa rörande namnet.

Björn:Det viktigaste är att hålla massmediaintresset uppe förmedla budskapet – restriktiv lagstiftning kring vrak – Ett ja till KTHs lagförslag.
Kommentar: P2 har inget egenmål i att få en hårdare och mer restiktiv lagstiftning kring fartygsvrak. Vi vill verka för en fortsatt tillgång till vraken, och attitydförändring hos dykarna. Sedan finns det visst saker man skulle kunna ändra i lagen som skulle gynna föreningens mål. Men det finns definitivt ingen policy att vi vill genomdriva något lagförslag från KTH. Vi skulle däremot välkomna ett klargörande av hur samhället ser på frågan om souvenirbärgning, om det sedan är lagändringar eller prejudikat är ju mindre viktigt.

Björn:Anmälaren, anordnaren av dykutfärden…Giltig sjöbehörighet för passagerartrafik saknades.
Kommentar: Är inte insatt i den utredningen rörande detta alls, utan bra hört att han blivit motanmäld av ”Herr L”, men inte var det väl så att han saknade behörighet att köra passagerare. Har hört att han blev anmäld för något annat, vad behöver jag ju inte spekulera i här, men hade han inte alls fått köra passagerare så hade det väl sannolikt varit ett solklart fall, och han borde redan ha blivit fälld.

Björn:Den sakkunnige – är han inte en s.k. vrakplundrare?!… Jag måste dock säga att jag tycker att åklagaren har en ovanligt söt samling vittnen och sakkunniga att stöda sitt åtal på.
Kommentar: Saknar djupare detaljkunskap i fallet med silver- och kopparmynten. Men att någon begått ett brott och när så insett ångrat sig, och försöker göra det bästa möjliga av situationen, så måste jag nog hävda att jag tror att de snarare är mer trovärdiga som vittnen i frågan – men det är ju bara min åsikt.

Björn:Som exempel, det visade sig i mina efterforskningar att man på rättsenheten i Mora läst i en riksdagsmotion om vrak och där funnit vissa påståenden röranden den nuvarande lagstiftning kring vrak.
Kommentar: Vilka efterforskningar har du gjort när du kom fram till att man i Mora gjort en felaktig tolkning av lagen, och vilken relevans har detta till din koppling till Hesperus-fallet, P2 – Svenskt Vrakdskydd, KTH, Sandhamnsincidenten, mm? Kunde inte låta bli att bli nyfiken då Mora dök upp och försvann lika plötsligt, när jag inte ser kopplingen.

Skall man dra lite vidare slutsatser av dina slutsatser rörande faller med Hesperus, så kan jag alltså anta du tycker enligt följande:

Eftersom vittnena kan antas ha ogilla saker de kontaktar polisen om, då de knappast skulle stiga fram som vittnet om de ansåg att gärningsmannen skulle gå fri, så skall man då även anta att vittnen till bankrån, misshandel och rattfylla också är jäviga och inte få vittna?

Om en inbrottstjuv medför en kofot till ett inbrott så är det på intet sätt kopplat till brott, för en sådan kan man köpa lite var stans och ha till diverse saker.

”Herr L” ansåg att utfärdsarrangören inte hade koll på vilket vrak utfärden gick till, utan han antog att han visste bättre i form av att det inte var Hesperus utan ett vrak yngre än 100 år, men att han trots det inte har kunnat säga vilket vrak det är.

Eftersom ”Herr L” visste att han hade för lite bly på sig, så medförde han en fångstkasse för att kunna ta upp en sten som extra tyngd.

Dessutom så fann han alltså denna sten så pass intressant att tog med den upp på båten och sparade den.

Jag hoppas innerligt att detta inte överensstämmer med din verkliga uppfattning, utan att du bara är färgad av dina personliga känslor för fallet, men det är i alla fall paralleller man kan dra av din egen text.

Min åsikter:
Tycker det är beundransvärt vilken energi Björn lägger ner på sina undersökningar - tänk om flera kunde vara lika ambitiösa och granska saker i vårt samhälle. Jag har dock alltid läst Björna undersökningar med viss skepsis, men efter detta med ännu större skepsis än tidigare. Detta då det denna gång varit ett stor potpurri av uppgifter inbakat med en massa lösa anklagelser och egna slutsatser. Inte precis en opartisk framställning enligt min mening. Kan ju inte låta bli att fundera på vilken koppling du själv har till ”Herr L” som du så uppenbart försvarar. Och när du hänger upp dig på alla andra tänkbara misstänkligheter, så kan jag ju inte låta bli att undra varför du inte tog upp händelsen från rättegången som återgas av Uppsala Nya Tidning (http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=360131,00.html ) ”Beträffande de båda klockorna som påträffats i hans hem uppgav 30-åringen att han hade plockat upp dem från ett yngre vrak utanför Ölands kust under våren och sommaren 2002. Detta vrak hade hans kamrat bärgningsrätt på.
Kamraten, som i polisförhör endast uppgivit att en skeppsklocka bärgats från vraket utanför Öland, ändrade under rättegången sin berä
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2004-11-16 13:55:36
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Klockprocessen - kring skeppsklocksmålet Björn Gustavsson 2004-11-13 21:24
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletTomas Asp2004-11-13 22:34
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletLena Svensson2004-11-13 22:44
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletHenrik L Jonsson2004-11-13 23:57
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:01
svara Livlig fantasi?Martin Öhrling2004-11-14 20:27
svara Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-14 21:06
svara Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-14 23:11
svara Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-15 10:22
svara Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-15 11:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik L Jonsson2004-11-15 12:21
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Nej, det är inte rätt uppfattat...Henrik Enckell2004-11-15 17:36
svara Kasta pil i kuvös....Henry Blom2004-11-14 00:21
svara Sv: Nej, Din känsla var rätt.Björn Gustavsson2004-11-14 20:55
svara NetikettMartin Nordin2004-11-14 00:03
svara Sv: NetikettBjörn Gustavsson2004-11-14 19:53
svara Nu får du väl ändå ge dig...Lars Von Wachenfeldt2004-11-14 19:56
svara Sv: Nu får du väl ändå ge dig...Björn Gustavsson2004-11-14 20:59
svara Sv: Sv: Nu får du väl ändå ge dig...Lars Von Wachenfeldt2004-11-14 21:13
svara Hur har du fått...Anders Ståhl2004-11-14 00:23
svara Sv: Hur har du fått...Björn Gustavsson2004-11-14 19:55
svara Sv: Sv: Hur har du fått...Tomas Asp2004-11-14 21:03
svara Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Peter Oleander2004-11-14 21:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Tomas Asp2004-11-15 16:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Hur har du fått...Henrik Enckell2004-11-15 16:55
svara Sv: Sv: Hur har du fått...Anders Ståhl2004-11-15 21:57
svara Egentligen så borde man inteMattias Morin2004-11-14 00:48
svara Sv: Egentligen så borde man inteBjörn Gustavsson2004-11-14 19:59
svara Sv: Sv: Egentligen så borde man inteHenrik Enckell2004-11-14 23:14
svara Sv: Sv: Egentligen så borde man inteMattias Morin2004-11-15 14:49
svara Sv: Sv: Sv: Egentligen så borde man inte WASAFredrik Astlid2004-11-15 15:28
svara Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migCharlotta Carlén2004-11-14 08:08
svara Sv: Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migBjörn Gustavsson2004-11-14 20:49
svara Sv: Sv: Som svar på Björn Gustavssons utfall mot migCharlotta Carlén2004-11-14 21:20
svara Björn Gustavssons bemöter kritikenBjörn Gustavsson2004-11-16 10:45
svara Jag sätter punkt här och nu.Charlotta Carlén2004-11-16 12:06
svara Sv: Jag sätter punkt här och nu.Björn Gustavsson2004-11-16 23:54
svara Sv: Sv: Jag sätter punkt här och nu.Per Lundström2004-11-17 01:03
svara Sv: "Riktiga" fornminnesbrott skall beivraBjörn Gustavsson2004-11-17 22:14
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletMikael Andersson2004-11-14 08:18
svara Jag har försökt hitta det inlägget...Pär Ahlgren2004-11-16 14:13
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Jakob Elgstrand2004-11-16 15:26
svara Dåligt inlägg JakobPär Ahlgren2004-11-16 17:14
svara Sv: Dåligt inlägg JakobAnders Arnholm2004-11-16 17:26
svara Lätt löst!Pär Ahlgren2004-11-17 10:37
svara Sv: Lätt löst! (Bra Pär)Anders Arnholm2004-11-18 14:24
svara Sv: Dåligt inlägg JakobJakob Elgstrand2004-11-16 17:58
svara Du försökte kanske inte ens?Pär Ahlgren2004-11-17 10:49
svara Sv: Du försökte kanske inte ens?Jakob Elgstrand2004-11-17 12:30
svara Sv: Du försökte kanske inte ens?Mikael Andersson2004-11-17 17:58
svara Sv: Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Mikael Andersson2004-11-16 18:42
svara Sv: Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Manuel Dahlberg2004-11-16 19:59
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Mikael Andersson2004-11-16 18:08
svara Sv: Jag har försökt hitta det inlägget...Henrik Enckell2004-11-16 22:37
svara Kan bara hålla medPär Ahlgren2004-11-17 10:51
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Rosenlöf2004-11-14 08:33
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:04
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletMattias Enguis2004-11-15 11:29
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletRobert Hanke2004-11-15 12:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Henrik Enckell2004-11-15 12:41
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Robert Hanke2004-11-15 13:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Klockprocessen...Jonas Pavletic2004-11-15 21:56
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletOla Decker2004-11-14 09:16
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-14 20:06
svara Sv: Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmålOla Decker2004-11-15 12:34
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletPatric Johansson2004-11-14 10:14
svara Sv: Jag tackarBjörn Gustavsson2004-11-14 20:33
svara Vad är...Branko Jeric2004-11-14 20:37
svara Sv: Ursäkta stavfelet - DE- skall det varaBjörn Gustavsson2004-11-14 21:02
svara Sv: Sv: Ursäkta stavfelet - DE- skall det varaBranko Jeric2004-11-14 21:18
svara Vad är det för hacka ni snackar om?Anders Puranen2004-11-14 21:24
svara Sv: Björn, käre BjörnJonas Pavletic2004-11-14 11:31
svara Sv: Sv: Björn, käre BjörnFredrik Astlid2004-11-14 19:35
svara Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnJonas Pavletic2004-11-15 21:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnAnders Arnholm2004-11-16 08:37
svara En liten undranPär Ahlgren2004-11-16 14:23
svara Sv: En liten undranAnders Arnholm2004-11-16 17:39
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Björn, käre BjörnFredrik Astlid2004-11-16 12:41
svara Sv: Sv: Björn, käre BjörnBjörn Gustavsson2004-11-14 20:29
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletPeter Oleander2004-11-14 21:20
svara Sv: Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletBjörn Gustavsson2004-11-17 22:33
svara FaktafelAnders Näsman2004-11-15 09:45
svara Sv: FaktafelBjörn Gustavsson2004-11-17 22:42
svara Sv: Klockprocessen - kring skeppsklocksmåletWilliam Kellgren2004-11-15 17:00
svara Sv: Hej BjörnTorbjörn Karlsson2004-11-15 17:32
svara Låg nivå !!! (NT)Jakob Elgstrand2004-11-16 07:32
svara Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 08:40
svara Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 10:11
svara Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 11:31
svara Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 13:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Anders Arnholm2004-11-16 17:21
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Dykarna.nu: Moderatorer....Torbjörn Karlsson2004-11-16 19:49
svara Jag orkade läsa...Pär Ahlgren2004-11-16 13:55
svara Sv: Jag orkade läsa...Henrik Enckell2004-11-16 18:04
svara Om det visar...Anders Ståhl2004-11-16 18:24
svara Sv: Om det visar...Anders Arnholm2004-11-16 21:43
svara Det är nog...Anders Ståhl2004-11-16 22:56
svara Sv: Det är nog...Anders Arnholm2004-11-17 07:50
svara Sv: Sv: Det är nog...Anders Arnholm2004-11-17 07:55
svara Jag tror inte...Anders Ståhl2004-11-17 17:53
svara Sv: Jag tror inte...Anders Arnholm2004-11-18 14:13
svara Sv: Sv: Jag tror inte...Staffan von Arbin2004-11-18 15:36
svara Sv: Sv: Sv: Jag tror inte...Anders Arnholm2004-11-18 18:45
svara Avslutar...Anders Ståhl2004-11-18 22:41
svara konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daBjörn Gustavsson2004-11-18 21:19
svara Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daManuel Dahlberg2004-11-18 21:25
svara Sv: Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daHenrik Enckell2004-11-18 21:48
svara Sv: Sv: konsekvensen bli 200 ton skrot hos polisen i 90 daAnders Arnholm2004-11-19 10:36

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: