Namn: Lösen:

Överlevare Anders Homan från Svärdet

(Läst 963 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

En av de överlevande officerarna från Svärdet, Anders Homan, berättar... "Vi slogs länge efter att vi förlorat masten men de andra for omkring som yra höns. Jag har varit med i sju bataljer, men aldrig sett svenskarna slåss så illa som utanför Öland." Enligt Homan ville inte Uggla unna fienden "ett så fint kapitelskepp som Svärdet, med så många sköna kanoner". Ugglas (befälhavaren) kamp har varit föremål för legendbildning. Innan han störtade i vattnet ska han sagt..."Vem har sett en Uggla bli fångad mitt på dagen?" Amiral Tromps berättelse ger en annan bild. Efter stormasten gått överbord strök Uggla flagg och bad om kvarter. Olyckligtvis tillintetgjorde brännaren t´Hoen hans skepp och han drunknade innan någon hann komma till undsättning.

Har plockat fram en gammal bok ”Svenska flottans historia” del 1 1521-1679 (Boken är en guldgruva för marinhistoriker och väger cirka 5 kg!)

I boken så står det sidan 460-461 och sammanfattar i korthet.


Den 31 maj 1676 så blåste det sydväst för att slutligen under loppet av den 1 juni stabilisera sig som sydvästlig halv storm. Kl. 08.00 på morgonen den första juni fick svenska flottan känning av Ölands södra udde och styrde efter dess passerande under pressning med segel norröver, sättande kursen så nära under land som lotsarna vågade föra fartygen utan att befara grundkänning. Den förföljande styrkan tog emellertid risken att hålla något högre i vinden och vann härigenom så väsentligt på motståndaren, att avståndet mellan flaggskeppen så småningom nedgick till ett gott skotthåll, vilket det inträffade kl. 11.00. Uggla som med sin eskader (Svärdet ingick i den andra eskader medan Kronan ingick den första eskadern) ledde flottan, hade nu blivit övertygad, och sköt därför ett signalskott för att återkalla de av hans egna fartyg (vilket det bestod av Hieronymus, Neptunus och Järnvågen). Detta ledde till att Kronans befälhavare misstolkade signalskotten och befallde vändning för hela flottan. (En med rådande segelföring helt vansklig manöver som ledde till Kronans katastrof). Då Uggla för sin del märkte att Kronan gjorde ansats att vända, följde han genast med och fick då göra nytt undanmanöver då Kronan exploderade och försökte undvika kollisionen på Kronan. Detta skapade till den största förvirring i den svenska linjen. Förgäves försökte Uggla samla ihop sina egna fartyg. I de uppkomna luckor kastade den danska befälhavaren Tromp genast in sin styrka, varav tre skepp inom kort fullständigt hade lyckas inringa Svärdet. Efter hård artilleriduell som varade cirka 90 minuter så föll Svärdets stormast överbord. Senare så kom brännaren T`hoen och antände Svärdet. Kl. 16.00 hade elden nått krutdurken och därpå följde en explosion som slet Svärdet i stycken.


Har dessutom kollat Svärdets bestyckning i boken och bestod av 86 kanoner...

Första batteridäck: 12 st. 36-pundiga kanoner, 4 st. 30-pundiga kanoner, 14 st. 24-pundiga kanoner
Andra batteridäck: 26 st. 12-pundiga kanoner, 4 st. 8-pundiga kanoner
Tredje batteridäck: 20 st. 8-pundiga kanoner, 6 st. 3-pundiga kanoner

Svärdet var tredäckat, vars akterspegel var prydd med två lejon och mellan lejon så håller dom förgyllt svärd.

//Anders
Anders Ståhl
Anders Ståhl 2009-09-03 17:02:11
1 974 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Kronan & Svärdet, fortsättning André Grisell 2009-09-03 16:05
svara Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningAnders Ståhl2009-09-03 16:40
svara Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningJohan Magnusson2009-09-03 21:11
svara Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningJakob Selbing2009-09-03 16:54
svara Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningAndré Grisell2009-09-03 20:11
svara Sv: Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningMagnus Eriksson2009-09-06 13:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningAndré Grisell2009-09-06 16:13
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningMagnus Eriksson2009-09-06 18:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningAndré Grisell2009-09-06 21:29
svara Svenskarna gick inte alls närmarePeter Lindberg2009-10-26 23:51
svara Sv: Svenskarna gick inte alls närmareAndré Grisell2009-10-27 15:15
svara Krystat på dig själv...Peter Lindberg2009-10-28 21:15
svara Sv: Krystat på dig själv...André Grisell2009-10-28 23:00
svara Överlevare Anders Homan från SvärdetAnders Ståhl2009-09-03 17:02
svara De skadade skelettenAnders Ståhl2009-09-03 17:29
svara Sv: De skadade skelettenAndré Grisell2009-09-03 19:38
svara Sv: Sv: De skadade skelettenJonas Wiklund2009-09-03 20:13
svara Sv: Sv: Sv: De skadade skelettenAndré Grisell2009-09-03 20:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: De skadade skelettenAndreas Sannerman2009-09-04 08:41
svara Sv: De skadade skelettenAndré Grisell2009-09-04 15:21
svara Sv: Sv: De skadade skelettenNiklas Eliasson2009-09-05 13:47
svara Sv: Sv: De skadade skelettenAnders Ståhl2009-09-03 22:26
svara Sv: Sv: Sv: De skadade skelettenGöran Nilsson2009-09-03 23:04
svara Sv: De skadade skelettenJohan Isaksson2009-09-03 19:41
svara Lorentz CreutzAnders Ståhl2009-09-04 19:58
svara Från Kronans hemsida...Anders Ståhl2009-09-04 20:24
svara Sv: Från Kronans hemsida...André Grisell2009-09-04 21:42
svara Mirkka och skeden.Max Kjelstrup2009-09-08 11:13
svara 18 famnars djupAnders Ståhl2009-09-06 19:08
svara Sv: 18 famnars djupAndré Grisell2009-09-06 21:27
svara Sv: Sv: 18 famnars djupAndré Grisell2009-09-06 22:00
svara Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupAnders Ståhl2009-09-07 18:49
svara Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupMagnus Eriksson2009-10-20 20:14
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupAndré Grisell2009-10-21 01:42
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupGöran Järbin2009-10-21 16:05
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupAndré Grisell2009-10-23 00:00
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupGöran Järbin2009-10-26 10:02
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupAndré Grisell2009-10-26 14:19
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: 18 famnars djupGöran Järbin2009-10-26 16:39
svara TackAndré Grisell2009-10-26 21:34
svara Anders Homan epitafiumAnders Ståhl2009-09-07 21:47
svara Specifikations lista från RiksarkivetAnders Ståhl2009-10-03 12:41
svara Sv: Specifikations lista från RiksarkivetGöran Järbin2009-10-03 17:29
svara Försöka förklara igen...André Grisell2009-10-10 00:53
svara Sv: Kronan & Svärdet, fortsättningUlf Meyer2009-10-27 00:58
svara Brännaren som antände SvärdetAnders Ståhl2009-12-25 13:22

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: