Namn: Lösen:

Kvalitén på APs celler

(Läst 6 063 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Hittade ingen tråd om detta så jag får väl start en:
Tydligen har det varit stora kvalitetsproblem med APs egna celler en längre tid nu.

Egentligen inget jag brytt mig så mycket om då jag dyker Pelagian och använder ett annat märke på mina celler, men tänker ändå att det kan vara bra att dela med mig av mina erfarenheter, eller rättare sagt andras erfarenheter.
Jaha, dåliga celler är väl inget stort problem, bara att få ut nya på garantin kanske en del tänker.
Problemet är att när kvalitén på cellerna är låg ökar risken för att två celler fallerar samtidigt, även om risken att just det ska inträffa fortfarande är låg. Fast tydligen är kvalitén riktigt usel på APs celler då jag kan namnge tre personer som dykt med PPO2 på ca 2,5 med Inspiration bara i år (nej jag tänker inte namnge dem här).
De har klarat sig tack vare att larmen på deras maskiner fungerade, men man kan fundera på vad som hade hänt om det hade varit samma kvalité på larmsystemet som på cellerna...
Den tredje cellen som valdes bort med voting logic var alltså den som visade rätt värde och det är från den cellen som de i efterhand kunnat se på vilket PPO2 de låg på (så har jag uppfattat det, rätta mig om jag har fel då jag inte äger en Inspo. Möjligt att de inte såg de i efterhand utan under dyket).

Vad säger ni som dyker Inspo, använder ni APs celler eller har ni valt bort dem till förmån för andra tillverkares celler?
Någon som har råkat ut för liknande händelser även med andra tillverkares celler?
Har AP löst problemet ännu eller är kvalitén fortfarande kass?

Personligen skulle jag inte vilja dyka med dem för allt smör i Småland med tanke på att oddsen för att de ska visa fel är rätt höga och med tanke på att insatsen i det här fallet är ditt liv.

/ Leo
Leo Johansson
Leo Johansson 2013-10-08 19:03:07
200 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Kvalitén på APs celler Leo Johansson 2013-10-08 19:03
svara Sv: Kvalitén på APs cellerFredrik Christiansson2013-10-08 19:11
svara Sv: Kvalitén på APs cellerMattias Eriksson2013-10-08 20:26
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-08 21:08
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-08 21:19
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-08 21:27
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-08 21:55
svara Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-08 20:30
svara Sv: Kvalitén på APs cellerHenry Blom2013-10-08 20:40
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDavid Andersson2013-10-08 20:51
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-08 21:04
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-08 21:16
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerDavid Andersson2013-10-08 21:27
svara Sv: Kvalitén på APs cellerNicholas Allen2013-10-08 23:48
svara 15 godkända reklamationer...Fredrik Plyhm2013-10-09 09:38
svara Sv: 15 godkända reklamationer...Jesper Ekvall2013-10-09 09:42
svara Joo..Fredrik Plyhm2013-10-09 14:25
svara Sv: Joo..Jesper Ekvall2013-10-09 15:12
svara Sv: Sv: Joo..Jakob Selbing2013-10-09 15:38
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-09 15:04
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-09 15:14
svara Det finns alternativ...Henry Blom2013-10-09 16:00
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRobert Kingfors2013-10-09 15:52
svara Sv: Kvalitén på APs cellerAndreas Nilsson2013-10-10 14:47
svara Sv: Kvalitén på APs cellerJonas Jönsson2013-10-12 21:56
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-12 22:01
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-14 08:42
svara Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-14 21:16
svara Om cellerRolf Wiberg2013-10-15 07:58
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 09:37
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 13:31
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 18:55
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 19:59
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 20:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-15 20:23
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-17 19:11
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-17 22:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAnders Thulin2013-10-18 07:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-18 08:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJohan Isaksson2013-10-18 08:31
svara Svar till JohanRoger Ingebo2013-10-18 09:23
svara Sv: Svar till JohanErik Rådström2013-10-18 09:42
svara Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 09:54
svara Sv: Sv: Svar till JohanMartin Quensel2013-10-18 10:01
svara Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 10:18
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanMartin Quensel2013-10-18 14:53
svara Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 10:18
svara Svar till Martin (bl.a.)Roger Ingebo2013-10-18 10:20
svara Sv: Svar till Martin (bl.a.)Johan Isaksson2013-10-18 10:27
svara Sv: Sv: Svar till Martin (bl.a.)Roger Ingebo2013-10-18 10:39
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 10:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanRoger Ingebo2013-10-18 10:46
svara Sv: Svar till Martin (bl.a.)Martin Quensel2013-10-18 12:02
svara Sv: Sv: Svar till JohanAnders Thulin2013-10-18 10:24
svara Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 10:45
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanAnders Thulin2013-10-18 10:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 11:04
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 11:12
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 10:53
svara Tills AndersRoger Ingebo2013-10-18 10:49
svara Sv: Till Roger!Anders Thulin2013-10-18 10:57
svara Sv: Sv: Svar till JohanP-A Andersson2013-10-18 12:42
svara Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 12:49
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanP-A Andersson2013-10-18 14:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJesper Ekvall2013-10-18 14:11
svara Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 13:11
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanP-A Andersson2013-10-18 19:20
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 21:58
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanP-A Andersson2013-10-18 22:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanJohan Isaksson2013-10-18 22:57
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanErik Rådström2013-10-18 23:39
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanTomas Persson2013-10-19 11:42
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Svar till JohanErik Rådström2013-10-19 12:55
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAnders Thulin2013-10-18 09:27
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 20:31
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-15 20:46
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 22:14
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 21:12
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 21:54
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 22:17
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-15 20:47
svara CellvalideringHenry Blom2013-10-15 22:05
svara Sv: CellvalideringRoger Ingebo2013-10-15 22:12
svara Sv: Sv: CellvalideringJesper Ekvall2013-10-15 22:21
svara Sv: Sv: Sv: CellvalideringRoger Ingebo2013-10-15 22:31
svara Sv: Sv: Sv: Sv: CellvalideringJesper Ekvall2013-10-15 22:42
svara Sv: Sv: CellvalideringHenry Blom2013-10-15 22:24
svara Sv: Kvalitén på APs cellerJonas Jönsson2013-10-15 22:09
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-15 22:15
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 09:10
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerFredrik Rapp2013-10-16 10:22
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 10:36
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-16 10:56
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerCarl Ziegler2013-10-16 11:15
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 11:21
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 11:12
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-16 11:37
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-16 12:56
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 13:04
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-16 21:04
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-17 19:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-17 20:16
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-16 23:49
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-17 11:30
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-17 11:35
svara Sv: Kvalitén på APs cellerRoger Ingebo2013-10-17 12:15
svara Sv: Kvalitén på APs cellerJohnny Eriksson2013-10-18 23:39
svara JÄKLIGT INTRESSANT TRÅDKim Davidsson2013-10-20 01:55
svara Som i gamla dar!Christian Svärd2013-10-21 23:45
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-22 12:06
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerMartin Quensel2013-10-22 12:31
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerHenry Blom2013-10-22 12:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerNiclas Nilsson2013-10-22 13:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerMartin Quensel2013-10-22 13:59
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerNiclas Nilsson2013-10-22 14:58
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-22 15:12
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerMartin Quensel2013-10-22 17:28
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJohan Isaksson2013-10-22 13:50
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-22 15:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAndreas Brodow2013-10-22 16:18
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAxel Inger2013-10-23 07:43
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-22 15:02
svara DIR vs RebreatherLeo Johansson2013-10-22 18:06
svara Sv: DIR vs RebreatherJesper Ekvall2013-10-22 19:24
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-23 07:08
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerTomas Persson2013-10-23 09:05
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 09:45
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 13:29
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-23 14:28
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 18:05
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 15:57
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 18:14
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-23 10:00
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 10:17
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 13:32
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 16:15
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerTomas Persson2013-10-23 17:57
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 18:30
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerTomas Persson2013-10-23 18:50
svara +1Rolf Wiberg2013-10-23 19:15
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 19:26
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 18:28
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 18:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerP-A Andersson2013-10-23 18:45
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerMartin Quensel2013-10-23 20:17
svara Sv: Kvalitén på APs cellerAndreas Nilsson2013-10-23 10:05
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 10:19
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-23 10:38
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-23 10:55
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-23 11:51
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 12:27
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-23 12:03
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerMartin Quensel2013-10-23 12:27
svara Gilla på denJesper Ekvall2013-10-23 12:29
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-23 12:43
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 12:43
svara Sv: Kvalitén på APs cellerDaniel Mattila2013-10-23 13:05
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-23 13:35
svara Sv: Kvalitén på APs cellerJonas Pavletic2013-10-24 00:00
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAxel Inger2013-10-24 08:22
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerAndreas Nilsson2013-10-24 11:31
svara Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-24 08:45
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-24 09:06
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerHenry Blom2013-10-24 10:40
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJesper Ekvall2013-10-24 12:08
svara Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJonas Pavletic2013-10-24 21:03
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-25 09:07
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerPeter Blomqvist2013-10-25 15:41
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerLeo Johansson2013-10-25 16:38
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-27 20:17
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-28 09:18
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-28 09:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-28 13:49
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-28 14:04
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJakob Selbing2013-10-29 08:06
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJohan Isaksson2013-10-28 10:22
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerPeter Blomqvist2013-10-28 12:26
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerJohan Isaksson2013-10-28 12:51
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerPeter Blomqvist2013-10-28 13:34
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs cellerErik Rådström2013-10-28 14:17
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs ceLeo Johansson2013-10-28 19:56
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Kvalitén på APs ceErik Rådström2013-10-28 20:13
svara TilläggErik Rådström2013-10-28 21:12
svara Sv: TilläggJesper Ekvall2013-10-28 21:53
svara Sv: Kvalitén på APs cellerHenric Kärnhall2013-10-25 15:40

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: