Namn: Lösen:

Sv: Sv: ...men se som ett minimum till att följa dem!Du måste vara inloggad för att skicka mail!

1) Varför sjunker inte frekvensen DCI?

Med tanken på att DAN:s statistik täcker en väldigt lång period tycker jag faktiskt att det är lite underligt att deras olycksstatistik inte sjunker utan är tämligen konstant i förhållande till kön, ålder, fysisk kondition och antal dyk. Eftersom deras bas var - om jag minns rätt - ett antal 100-tal cases så håller inte ditt resonemang om att statistiken inte går att dra slutsaser av. Jag tror att deras antal cases är tillräckligt stort för att dra statistiskt skapligt säkra slutsaser ur. Antalet fall borde ha sjunkit, men har det inte. Därför gör nu DAN en egen empirisk utvärdering. I min yrkesroll jobbar jag rätt mycket med statistik, och jag kan inte med det material DAN presenterar känna någon varningsklocka ringa ifråga om "ej statistsikt säkerställt". Men givetvis har jag inte större insyn i deras material än andra som läst samma artikel. Jag vet bara att det rör sig om ett flertal hundra cases på ett volymstort antal dyk.

2) Varför blir inte antalet DCI fler ifråga om "väntade" DCI?

Detta är det mest häpnadsväckande. Givet att materialet är statistiskt skapligt säkerställt så är detta i så fall en tydlig signal om att något fundamentalt saknas i våra Buhlman-tabeller.

Jag pekar på att det kan - men behöver inte vara - det här med djupa stopp och uppstigningshastighet. För mig är det frapperande att man har väldigt avancerade matematiska konstruktioner för att mäta kvävemättnad i teoretiska compartments, men "kompromissar" någonstans mellan 3 m per minut och 30 m per minut, när man bestämmer vad som skall vara rekommenderad uppstigningshastighet. I mina ögon ger det inge vidare vederhäftigt intryck och det är definitivt inte vetenskapligt proffessionellt.

Jag menar inte att man skall kasta bort dessa rekommendationer eller beräkningar av vad som är lämpligt. Totala antalet DCI är ju ändå imponerande lågt, så fel är det inte. Frågan är dock om det är tillräckligt rätt för att man skall känna sig tillfreds. Jag tycker man skall vara medveten om att tabellerna är inte annat än tämligen grovhugget, och uppstigningshastigheten likaså. Därför skall man inte lita på tabellerna, utan ta med i beräkningen att vi i Sverige dyker i mörka kalla vatten och är inga atleter (som regel). Någon av de stora guru:s, jag tror det var Tom Mount, skrev att man bör sänka partialtrycket med 0,05 för varje omständighet som inte var ideal, dvs. 1,4 skulle då bli 1,40 - 0,05 (Mörka vatten) - 0,05 (kalla vatten) - 0,05 (kontorsråtta och ingen atlet) = 1,25. Hur många av Er räknar på 1,25 som partialtryck på djupet? Jag kan ärligt erkänna att jag gör det inte, trots osäkerheten i tabellerna och uppstigningshastighet. Däremot gör jag - numera - djupa stopp och går upp med 3-meters steg där jag lägger 20 sekunder per tre meter fr o m första djupa stoppet.
Janne Fritsch
Janne Fritsch 2002-11-18 12:17:00
630 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Lita inte på dina tabeller Janne Fritsch 2002-11-15 12:08
svara Sv: Lita inte på dina tabellerFredrik Isakson2002-11-15 12:36
svara Lite off topic, men ..........John Gulliver2002-11-15 13:37
svara Sv: Lite off topic, men ..........Janne Fritsch2002-11-15 13:41
svara Sv: Sv: Lite off topic, men ..........John Gulliver2002-11-15 18:34
svara Sv: Sv: Sv: Lite off topic, men ..........Janne Fritsch2002-11-18 11:19
svara Vad skall en tabell räkna in? Framtiden?Per Stenebo2002-11-18 13:46
svara Sv: Lite off topic, men ..........Janne Fritsch2002-11-15 13:51
svara Sv: Sv: Väldigt off topic, men ..........Fredrik Jonsson2002-11-15 16:31
svara OT: Är det samma professor som...Daniel Wennerberg2002-11-15 17:09
svara Sv: OT: Är det samma professor som...Andreas Hagberg2002-11-15 17:42
svara Sv: Sv: OT: Är det samma professor som...Daniel Wennerberg2002-11-15 17:52
svara Sv: Sv: OT: Är det samma professor som...Fredrik Jonsson2002-11-15 19:06
svara Sv: OT: Är det samma professor som...Fredrik Jonsson2002-11-15 19:10
svara Sv: Sv: Sv: Väldigt off topic, men ..........Fredrik Carlsson2002-11-15 19:54
svara Fler orsaker till DCSBert Ytterhag2002-11-15 14:07
svara Sv: Fler orsaker till DCSLena Svensson2002-11-15 15:14
svara Sv: Sv: Fler orsaker till DCSBert Ytterhag2002-11-15 15:39
svara Sv: Fler orsaker till DCSNalle Johansson2002-11-15 17:04
svara Sv: Sv: Fler orsaker till DCSBert Ytterhag2002-11-15 22:15
svara Sv: Sv: Sv: Fler orsaker till DCSJohn Gulliver2002-11-15 23:52
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Fler orsaker till DCSBert Ytterhag2002-11-16 15:58
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Fler orsaker till DCSNalle Johansson2002-11-18 22:30
svara Sv: Sv: Sv: Fler orsaker till DCSNalle Johansson2002-11-18 22:40
svara Sv: DCS dykningens idrottsskada?Sten Meyer2002-11-16 16:01
svara Sv: ...men se som ett minimum till att följa dem!Anita Hansbo2002-11-17 20:07
svara Sv: Sv: ...men se som ett minimum till att följa dem!Janne Fritsch2002-11-18 12:17
svara Sv: var finns statistiken?Anita Hansbo2002-11-18 14:55
svara Sv: Sv: var finns statistiken?Janne Fritsch2002-11-18 15:22
svara Sv: Sv: Sv: var finns statistiken?Janne Fritsch2002-11-18 22:31

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: