Namn: Lösen:

Mollökoggen daterad!

(Läst 931 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Nu är dendrokronologen Aofie Daly klar med sin analys av träprover från Mollökoggen som sedan slutet av 1980-talet förvaras i Bohusläns museums magasin. Dateringen visar att fartyget är något yngre än vad man tidigare trott. Nio av tio prover har kunnat dateras med hjälp av dendrokronologi (årsringsdatering).

Det analyserade virket kommer från ekar som fälldes omkring år 1365. En del av träden kan ha avverkats så tidigt som 1345. Skillnaden i tid kan bero på att skeppet reparerats ungefär tjugo år efter att det först började användas.

Exakt var virket kommer ifrån är osäkert, men det kommer från åtminstone två olika områden. Två av proverna kommer troligen från Fyn och Själland i Danmark. De andra passar ihop med växtplatser i västra Danmark och Tyskland.

Mollökoggen har genom dateringen blivit något yngre än vad som tidigare antagits. En tidigare kol 14-datering pekade mot att fartyget hade byggts mellan 1120 och 1300. Med den nya dateringen är Mollökogen marginellt äldre än den välkända Bremenkoggen, som är daterad till år 1380.

Läs mer på: http://www.bohusmus.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=40739
samt http://www.bohusmus.se/kulturvast_templates/Kultur_ArticlePageWide.aspx?id=39806
Staffan von Arbin
Staffan von Arbin 2008-05-22 11:49:47
591 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: