Namn: Lösen:

Öka säkerheten - använd parlinaDu måste vara inloggad för att skicka mail!

Jag har den stora fördelen att kunna dyka tillsammans med min flickvän och sambo.
Vi började tidigt att använda parlina vid dykning. Snabbt kunde vi konstatera att den hade fler fördelar än nackdelar. Nackdelarna är:
· Ytterligare en pryl att hålla ordning på under vattnet
· Risk att den trasslar in sig i saker och ting.
Fördelarna är:
· Vi slipper ägna tid åt att leta efter varandra
· Vi kan snabbt påkalla uppmärksamhet vid problem eller om den ene visa något för den andre
· Risken att komma ifrån varandra är minimal.
Vi har tidigare dykt i Sverige, på Malta och i Thailand tillsammans. Därutöver har vi dykt med andra parkamrater. Vi har genomfört drygt 40 dyk tillsammans. Min sambo är A-certifierad samt har PADI AOW och omkring 100 dyk. Jag har NAUI Advanced och PADI AOW och knappt 70 dyk. Vi betraktar oss inte som rutinerade dykare utan försöker alltid dyka med marginalerna på vår sida.
I början på mars månad i år besökte jag och min sambo Röda Havet för första gången. Även i dessa underbart klara vatten använder vi parlinan. Inledningsvis gnällde folk högljutt om vår parlina och vi fick ta emot många gliringar. Dessa gliringar kom från såväl andra dykande turister som dykledare.
Då vi hade avslutat ett dyk under andra veckan kunde vi konstatera att det var stor oro på båtarna när vi kom upp. Det visade sig att det var en tysk dykare som försvunnit på en av grannbåtarna. Vi fick av vår dykledare veta att en grupp på omkring 10 dykare hade gått ned och den försvunne hade inte saknats förrän sällskapet kommit upp. Min osökta fråga var givetvis vad parkamraten hade att säga? Denne hade uppgivit att de hade haft senaste kontakten på 30 meters djup och sedan dess inte sett varandra igen. Vår följdfråga till vår dykledare var givetvis om detta hade inträffat om man hade nyttjat den så förhatliga och bespottade parlinan?
Jag hävdar på intet sätt att parlinan är lösningen på alla säkerhetsproblem, inte heller att den enbart är till fördel. Jag tycker dock att den medför en ökad säkerhet och att fördelarna uppväger nackdelarna. Jag vill också uppmana alla Er som dyker att använda parlina.
Tänk på:
· Parlinan ska ha flytkraft (Vi använder färgglatt 7 mm nylontågvirke med tre stycken små nät-flöten)
· En i paret ska ansvara för själva linans medförande under hela dyket.
· Vi sätter inte på oss linan förrän vi påbörjar nedstigning.
· Vi tar av oss linan då vi genomför säkerhetsstoppet.
· Vi tar av oss linan då det är risk för att den trasslar in sig i något. T.ex. vid vrak.
· Vi har valt att ha linan i vida öglor runt handleden. Öglorna dras inte åt, utan vi kan snabbt dra den över handen om något skulle inträffa eller om vi vill byta hand.
· Vi har ca 2,5 meter lina mellan oss. Linans totala längd, inkl öglor, är drygt tre meter.
Prova tillsammans med Er parkamrat – det skadar nog inte
Johan Bergstad
Johan Bergstad 2001-08-02 12:12:00
14 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: