Namn: Lösen:

Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Provtrycka dator

(Läst 314 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

jag hittade den här informationen:

Trycktest

Trycktest utförs vanligen med en automatisk maskin som mäter mot glaset hur boetten sväller/krymper vid tryckförändringar.
Mätningen utförs med luft i övertryck och undertryck. (jämför temperaturhöjning - temperatursänkning)
Mätvärden går vanligen att få på utskrift.
Det går också att täthetsprova i vatten.
Då utsätts boetten för ett övertryck i luft som läses av på en manometer (mätklocka) under en viss tid. Under denna tid (t.ex. en minut) tränger luft in i boetten om det finns läckor. Därefter släpps trycket ut ur mätutrustningen och boetten sänks ner i vatten. Om det trängt in luft i boetten kommer den nu ut på samma ställe som den läckt in och bubblor visar sig vid läckan.

Niclas Öhman
Niclas Öhman 2013-12-17 09:03:16
93 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Provtrycka dator Niclas Öhman 2013-12-12 18:01
svara Sv: Provtrycka datorErik Sköld2013-12-12 21:43
svara Sv: Provtrycka datorJonas Pavletic2013-12-12 21:51
svara Sv: Sv: Provtrycka datorNiclas Öhman2013-12-13 08:28
svara Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorChristian Rückl2013-12-13 09:12
svara Hur långt är ett snöre?Petter Johanson2013-12-13 12:29
svara Sv: Provtrycka datorDaniel Mattila2013-12-13 09:02
svara Sv: Sv: Provtrycka datorUrban Classon2013-12-13 09:57
svara Sv: Provtrycka datorPaul Stellmach2013-12-13 10:22
svara Sv: Provtrycka datorHenrik Kjellberg2013-12-13 11:30
svara Sv: Sv: Provtrycka datorNiclas Öhman2013-12-13 13:02
svara Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorGöran Sandman2013-12-14 10:01
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorHenrik Kjellberg2013-12-16 08:39
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorGöran Sandman2013-12-16 22:09
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorHenrik Kjellberg2013-12-17 08:47
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Provtrycka datorNiclas Öhman2013-12-17 09:03
svara Sv: Provtrycka datorNiclas Öhman2013-12-15 21:04

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: