Namn: Lösen:

Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Du måste vara inloggad för att skicka mail!

För ett tag sedan så hörde jag att om man fick sin flaska provtryckt år 2000 eller senare så skulle den gälla i 10 år. När jag nu har varit och kollat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gasflaskor så står det så här:
PED, 97/23/EG.
Pressure Equipment Directive, PED, 97/23/EG. berör gasflaskor för andningsapparater och handbrandsläckare. För dessa flaskor gäller PED för konstruktion som finns beskriven i AFS 1999:4. Intervall och kontrollordning för återkommande kontroll Det vi tidigare kallat provtryckning regleras av Arbetsmiljöverket genom AFS 2001:4 den hänvisar i sin tur tillbaka till TPED genom 6§ där står att läsa:

6 § Återkommande kontroll av gasflaskor skall utföras i den ordning och inom det intervall som framgår av 10-13 § Statens Räddningsverks föreskrifter (SRVFS 2000:4) om transportabla tryckbärande anordningar.

Gasflaskor för andningsapparater för rök- och kemdykning samt vattendykning skall dock genomgå återkommande kontroll inom intervallet 5 år.

Så då får man väl tolka det som att en provtryckning av dykflaskan gäller fortfarande bara i 5 år och inte 10 år som tidigare har sagts...
Nån som har hört något annat?
Roman Vybiral
Roman Vybiral 2001-11-28 12:58:00
88 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år? Roman Vybiral 2001-11-28 12:58
svara Detta har tagits up tidigare. Kort version: 5år!!!Olle Welander2001-11-28 15:51
svara SVAR: Gamla inlägg försvinner???Kattarina Andrewsson2001-12-06 18:34
svara SVAR: SVAR: Gamla inlägg försvinner???Joakim Strandqvist2001-12-07 09:15
svara SVAR: KorrektSten Meyer2001-11-28 15:54
svara SVAR: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Erik Lindberg2001-11-28 15:55
svara SVAR: Tack för svaren!Roman Vybiral2001-11-28 16:05
svara SVAR: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Göte Pettersson2001-11-28 19:10
svara Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Hannes Camitz2012-09-11 10:48
svara Sv: Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Martin Quensel2012-09-11 11:01
svara Sv: Sv: Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Ronny Thörn2012-09-11 12:32
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Anders Vilhelmsson2012-09-11 13:24
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Hannes Camitz2012-09-12 10:38
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Provtryckning av flaskor, 5 eller 10 år?Anders Vilhelmsson2012-09-12 15:56

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: