Namn: Lösen:

F-skatt

(Läst 661 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Finns säkert många anledningar varför någon inte skriver ut sitt regnummer på sajten som jag inte vågar ge mig in på, men man har ju ingen skyldighet att göra det. Det betyder inte alls att företaget är oseriöst. Sen ställer jag mig frågan med vem du menar som kund i detta fallet? Dom flesta här på denna sajt är ju privatpersoner som köper saker i en dykbutik, där behövs ju ingen f-skattesedel. Om du köper en tjänst så räcker det att det står att det står på fakturan att dom innehar f-skattesedel. Skulle så inte vara fallet så är detta straffbart och du som kund blir inte skyldig att betala skatt. Misstänker du att företag är oseriöst eller det handlar om stora pengar (det är ju upp till var och en att bestämma vad som är stora summor i detta fallet) så kan man begära reg.nr och kopia på f-skatt för att sedan kanske göra en kreditupplysning på företaget.

Betalningsmottagaren kan visa att han har F-skatt till exempel genom att:
* visa F-skattebeviset för utbetalaren. För att undvika framtida tvist om skattsedelsinnehavet bör utbetalaren kunna styrka att en F-skattesedel har åberopats. t.ex. genom att ta kopia av F-skattebeviset.
* ange på en anbudshandling, faktura eller liknande att han har F-skattsedel eller
* ange i ett avtal som parterna undertecknat att han har F- skattsedel.
Under förutsättning att åberopade handlingar innehåller parternas namn och adress samt betalningsmottagarens person-/organisationsnummer är detta tillräckligt för att utbetalaren ska kunna låta bli att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter. Utbetalaren kan också kontakta skattemyndigheten för att få uppgift om skatteformen och kontrollera uppgift om skatteform.

Vad innebär F-skattesedel?
Den som anlitar en person med enbart F-skattesedel är varken skyldig att göra skatteavdrag eller att betala arbetsgivaravgifter på ersättningen för arbetet. Den som har F-skattsedel betalar själv sin preliminära skatt i form av debiterad (i förväg beräknad) F-skatt. Är innehavaren en fysisk person betalar han själv sina sociala avgifter i form av egenavgifter eller särskild löneskatt på förvärvsinkomster. Dessa ingår i F-skatten. Även handelsbolag kan tilldelas F-skattsedel. Bolagets inkomster beskattas emellertid hos delägarna.

En person med F-skattsedel, som fått i uppdrag att utföra ett arbete och som låter arbetet utföras av andra - anställda, medhjälpare, underentreprenörer etc. - övertar ansvaret för dessa personers källskatt och sociala avgifter. Om denna person sedan i sin tur ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter för sina medhjälpare/underentreprenörer beror på om dessa har F-eller A-skattsedel.
Patrik Falk
Patrik Falk 2007-12-16 12:29:14
940 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rädda att skriva Moms / Registreringsnummer? Björn Carlsson 2007-12-16 09:28
svara Sv: Rädda att skriva Moms / Registreringsnummer?Fredrik Astlid2007-12-16 11:54
svara Sv: Rädda att skriva Moms / Registreringsnummer?Björn Carlsson2007-12-16 12:09
svara F-skattPatrik Falk2007-12-16 12:29
svara Sv: F-skattBjörn Carlsson2007-12-16 12:51
svara Sv: Sv: F-skattPatrik Falk2007-12-16 13:54
svara Sv: Sv: Sv: F-skattMikael Karlsson2007-12-16 15:28
svara Sv: Sv: Sv: F-skattPeter Nilsson2007-12-16 15:33
svara Sv: Sv: Sv: Sv: F-skattNiclas Silverstrand2007-12-16 17:00
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: F-skattErik Rådström2007-12-17 00:12
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: F-skattMikael Karlsson2007-12-17 00:37
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: F-skattPatrik Falk2007-12-17 01:16
svara Skuld hos KFMTobias Åberg2007-12-17 07:51
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: F-skattTomas Persson2007-12-17 10:18
svara Sv: Rädda att skriva Moms / Registreringsnummer?Björn Carlsson2007-12-17 07:03
svara Kolla momsnummer.Tobias Åberg2007-12-17 07:54
svara Sv: Rädda att skriva Moms / Registreringsnummer?Björn Carlsson2007-12-17 10:56
svara Välj annan leverantör/återförsäljare.Peter Nilsson2007-12-17 13:36
svara Sv: Välj annan leverantör/återförsäljare.Tomas Persson2007-12-17 20:08

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: