Namn: Lösen:

Rec.: "Adobe Photoshop For UW Photographers"

(Läst 2 292 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig title: "Adobe Photoshop For Underwater Photographers"

Författare: Jack & Sue Drafahl, 2006

Fakta: 224 sidor, 158x228x14 mm, ISBN 1-58428-189-8

Omslag på boken:

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080404084915.jpg

https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=194789


Allmänt:

Boken är en hjälp för UV-fotografer att bli bättre på bildredigering vid datorn efter dyket med hjälp av programmet Adobe Photoshop, i syfte att man skall kunna göra bättre, smidigare och snabbare redigeringar, om man redan vet hur man vill förändra bilderna. Boken berör inte alls hur man tar bilderna, eller vilka grafiska åtgärder som är önskvärda för olika typer av bilder, utan fokuserar på hur man använder Photoshop.

Boken är baserad på Adobe Photoshop CS2, varför funktioner kan se annorlunda ut i andra versioner, och även saknas i tidigare versioner (se versionslista under ”Kommentarer”).
Författarna själva rekommenderar att man har läst deras bok "Digital Imaging for the Underwater Photographer" innan man läser denna bok, för att lära sig grunderna i bildredigering innan man går in på djupet med Adobe Photoshop med denna bok.

Författarna är Jack och Sue är ett äkta par, som bor i Oregon (USA) och jobbar med fotojournalistik, föreläsningar, utbildning samt att producera multimedia material. De har båda dykt sedan början på 70-talet. De har även bildat Oregon Coast Digital Center, där man kan gå kurser i digital fototeknik och bildredigering.
De senaste 30 åren har de producerat material till ”Petersen’s PHOTOgraphic”, ”Rangefinder”, ”Sport Diver”, ”Skin Diver”, ”Dive Training”, ”Diver”, ”National Widelife Federation” och ”National Geographic World Magazine”.
På senare år har paret även skrivit flera böcker: “Photo Salvage with Adobe Photoshop: Techniques for Saving Damaged Prints, Slides and Negatives (Solutions)” (2003), “Advanced Digital Camera Techniques” (2003), “Step-by-Step Digital Photography: A Guide for Beginners” (2003), “Plug-ins for Adobe Photoshop: A Guide for Photographers” (2004), “Digital Imaging for the Underwater Photographer” (2005), samt “Master Guide for Underwater Digital Photography” (2005).
Man har även producerat egna DVD:er: ”Underwater Photoshop – Basic Image Editing” del 1 & 2, ”Underwater Photoshop – Advanced Image Editing” del 1 & 2, samt ”Underwater Elements – Image Editing”.


Innehållet:

Innehållet i boken förutsätter att man redan kan hantera sin digitalkamera och ta bra undervattensbilder, samt att man redan är bekant med fotoredigering i enklare form (helst i Adobe Photoshop), så boken fokuserar helt och håller på att göra läsaren bättre och effektivare på att redigera bilder i Photoshop samt några plug-in-program. Det handlar till största delen om att använda just de olika funktionerna och verktygen i Adobe Photoshop CS2, varför den som använder annat program för bildredigering har mindre nytta av boken, även om användare av äldre versioner av Photoshop kan ha nytta av många av de tips som ges i boken.

Efter en kort inledning med förord, tips på vad du redan bör kunna och en kort kommentar om datorer för bildredigering, så kastas läsaren rakt in i tips på hur man redigerar.
De tips som användaren får är inte bara programmässiga, utan det finns även tips på hur man kan lägga upp redigeringsarbetet bättre, men det finns dock inga tips på hur man grafiskt skall arbeta med bilden för att få dem bättre (dvs när vilka åtgärder som bör vidtas och vad som utgör en bra bild), utan endast beskrivningen på hur man åstadkommer effekterna (exempelvis justera färger, ta bort oönskade partiklar i vattnet, etc) i form av programsteg.

Avsnitten i boken är ganska korta och koncisa, men tydliga och visar ofta med skärmdumpar hur menyerna ser ut på skärmen, och med bilder i olika steg hur de förändras med de olika åtgärderna. Är man van vid programmet, så är beskrivningarna säkerligen lättförståliga, är man obekant med programmet så uppfattas det lika säkert som rörigt, och man kanske skulle ha uppskattat än utförligare beskrivningar för att lättare förstå och hänga med i förklaringarna.


Ingående kapitel:

1. Introduction
2. The Advanced Digital Darkroom
3. Top Ten Editing Tools
4. High-Speed Image Editing
5. Photo Triage
6. Adjustment Layers
7. Advanced Color And Exposure Corrections
8. Advanced Sharpening Techniques
9. Working With Raw Files
10. Advanced Backscatter Removal
11. Removing Unwanted Objects
12. Diver Modifications
13. Editing Blooming Effects
14. Changing Background
15. Underwater Plug-In Applications
16. Advanced Layering Techniques
17. Output Options
18. Conclusion
Index

(För en mer utförlig lista över kapitel inklusive underavsnitt, se separat inlägg nedan.)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 3 “Top Ten Editing Tools” och avsnittet “Dust & Scratches”, s 27:
The Dust & Scratches filter is found under the Filter>Noise pull-down menu. This is a very useful tool for underwater photography as many images will have white backscatter particles or small black particles on the digital camera CCD chip.
The best way to use this filter is to first select an area with these small particles using the Lasso tool. Open the Dust & Scratches filter and you will find two easy-to-use sliders. Initially set both the Radius and Threshold sliders to minimum. Slowly move the Radius slider until all the particles disappear. Don’t worry about the image becoming blurred. Now move the Threshold slider until the particles reappear, then back off slightly until they disappear again. It’s amazing how quickly and effectively this filter removes backscatter.


Utdrag från kapitel 6 ”Adjustment Layers”, utdrag från inledningen, s 51:
In a nondestructive editing mode, you create layers that sit above the original image, and you make changes to just those layers. When you save the file as a PSD format, you can go back later and open the file to modify any of those original layer changes. The downside to this process is that the files are considerably larger and require more hard disk space. The upside is that hard disks are becoming larger and cheaper, so it’s now easy to handle these larger, layered files. If you find that you constantly make additional changes or you spend extensive time editing images, you should use these nondestructive methods.

Utdrag från kapitel 8 “Advanced Sharpening Techniques”, och bildtext från avsnittet ”Smart Sharpen”, s 87:
Above – This original digital camera image of a starfish was taken in the Solomon Islands.
Right – (Top) This enlarged section of the image shows a loss of sharpness. (Bottom) Here is the same enlarged section of the image after applying the Smart Sharpen filter set to 100% with a Radius of 3 and using the Remove Lens Blur function.


Utdrag från kapitel 16 “Advanced Layering Techniques” och avsnittet “Different Photoshop Versions”, s 187:
The biggest problem you’ll face is Photoshop’s version changes. From Photoshop 7 to Photoshop CS, there is very little visible change to the Layers palette, but from CS to CS2, it’s a whole different story. In this chapter, we’ll present separate tips (as needed) for Photoshop CS and CS2 users. Those still using Photshop 7 can use the CS information as their guideline.


Kommentarer:

Språket i boken är ganska enkelt om man bortser från programtermerna som självklart är förvillande för dem som inte redan är bekant med dem.

Utgivning av de olika Adobe Photoshop versionerna:
0.63 - 1988
1.0 - 1990
2.0 - 1991
2.5 - 1992
3.0 - 1994
4.0 - 1996
5.0 - 1998
5.5 - 1999
6.0 - 2000
7.0, 7.0.1 - 2000
CS (8.0) - 2003
CS2 (9.0, 9.0.2) - 2005
CS3, CS3 Extended (10.0) – 2007
(För mer utförlig lista med förändringar, se separate inlägg nedan.)

Betyg: fem av fem, för den som specifikt vill förbättra sina Photoshop kunskaper avseende UV-bilder (men ett lägre betyg för den som är nybörjade på bildredigering över huvudtaget eller jobbar i andra program), då den är full av användbara tips som förklaras både i text och bild och som definitivt kan hjälpa till att förbättra många UV-bilder.


Relaterade länkar:
Amazons (US) sida om boken:
http://www.amazon.com/Adobe-Photoshop-Underwater-Photographers-Drafahl/dp/1584281898
Författarna egna sida för Oregon Coast Digital Center:
http://www.jackandsuedrafahl.com
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=NTcpAAAACAAJ&dq=The+Underwater+Photographer
Amazon-länk till författarnas ”Photo Salvage with Adobe Photoshop” (2003):
http://www.amazon.com/Photo-Salvage-Adobe-Photoshop-Techniques/dp/1584280913
Amazon-länk till författarnas “Advanced Digital Camera Techniques” (2003):
http://www.amazon.com/Advanced-Digital-Camera-Techniques-Drafahl/dp/1584280999
Amazon-länk till författarnas “Step-by-Step Digital Photography” (2003):
http://www.amazon.com/Step-Step-Digital-Photography-Beginners/dp/1584281030
Amazon-länk till författarnas “Plug-ins for Adobe Photoshop” (2004):
http://www.amazon.com/Plug-ins-Adobe-Photoshop-Guide-Photographers/dp/1584281294
Amazon-länk till författarnas “Digital Imaging for the Underwater Photographer” (2005):
http://www.amazon.com/Digital-Imaging-Underwater-Photographer-Drafahl/dp/1584281677
Amazon-länk till författarnas ” Master Guide for Underwater Digital Photography” (2005):
http://www.amazon.com/Master-Guide-Underwater-Digital-Photography/dp/1584281669
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-04-04 09:01:20
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec.: "Adobe Photoshop For UW Photographers" Pär Ahlgren 2008-04-04 09:01
svara Komplett innehållsförteckning (för intresserade)Pär Ahlgren2008-04-04 09:07
svara Utvecklingen av Adobe Photoshop (för referens)Pär Ahlgren2008-04-04 09:13

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: