Namn: Lösen:

Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"

(Läst 3 160 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Digital Imaging for the Underwater Photographer"

Författare: Jack Drafahl & Sue Drafahl, 2005, andra upplagan

Fakta: 224 sidor, 153x227x18 mm, ISBN 1-58428-167-7

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/261826.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420091017103243.jpgAllmänt:

Boken handlar om hur man med hjälp av datorer hanterar och redigerar bilder, inte bara redigeringsmässigt, utan även exempelvis inskanning av analoga bilder och indexering – boken fokuserar dock på verktygen (hur man kan göra), och inte på estetiska råd (hur man bör göra). Syftet med boken är att läsaren skall lära sig att förstå hur man på bästa och enklaste sätt använder datorverktygen för att hantera sina bilder.
Boken är särskilt skriven för att passa undervattensfotografer, och så gott som samtliga exempel i boken är baserade på UV-bilder, så den självklara målgruppen är just undervattensfotografer, både proffs och amatörer, men boken är likväl lämplig även för andra genom att de saker som tas upp är tillämpliga även på andra typer av bilder.

Författarna är Jack och Sue är ett äkta par, som bor i Oregon (USA) och jobbar med fotojournalistik, föreläsningar, utbildning samt att producera multimedia material. De har båda dykt sedan början på 70-talet. De har även bildat Oregon Coast Digital Center, där man kan gå kurser i digital fototeknik och bildredigering.
De senaste 30 åren har de producerat material till "Petersen’s PHOTOgraphic", "Rangefinder", "Sport Diver", "Skin Diver", "Dive Training", "Diver", "National Widelife Federation" och "National Geographic World Magazine".
På senare år har paret även skrivit flera böcker: "Photo Salvage with Adobe Photoshop: Techniques for Saving Damaged Prints, Slides and Negatives (Solutions)" (2003), "Advanced Digital Camera Techniques" (2003), "Step-by-Step Digital Photography: A Guide for Beginners" (2003), "Plug-ins for Adobe Photoshop: A Guide for Photographers" (2004), "Underwater Digital Photography" (2005), samt "Adobe Photoshop For Underwater Photographers" (2006).
Man har även producerat de egna DVD:er: "Underwater Photoshop – Basic Image Editing" del 1 & 2, "Underwater Photoshop – Advanced Image Editing" del 1 & 2, samt "Underwater Elements – Image Editing".


Innehållet:

Innehållet handlar om hur man kan använda fotoredigeringsverktyg för att justera bilder, och utgår från Photoshop CS då man anser att det var det största programmet på marknaden vid tiden på skrivandet, men ger även en hel del referenser till systerprogrammet Photoshop Elements (version 2 & 3), samt även till några plug-in-program. Det finns dock sjävklart en hel del tips som är generella även för andra program – däremot få som är till någon större hjälp om man jobbar med Microsoft Photo Editor eller Microsoft Image Manager.

Texten förklarar självklart rena redigeringsfrågor som hur man justerar färger, tar bort oönskade fläckar, justerar kontrast, väljer olika delar av en bild, arbetar med lager, gör vissa partier ljusare eller mörkare, fixar till underexponering, förbättrar skärpan när man skalar upp en bild, mm. Dessutom så går boken igen en hel del om hur man arbetar med analoga bilder i digitalt format, exempelvis hur man skannar, vilka funktioner som finns att använda vid skanning, hur man fixar till repor och problem som uppkommit vid framkallning.
Utöver de grafiska justeringarna så tar boken även upp hur man skall administrera sina bilder, exempelvis hur man skall katalogisera/indexera, vilken upplösning man bör välja för olika syften och en del annat. Boken avslutas även med ett avsnitt om etik vid fotoredigering och diskuterar gränsen mellan justerade bilder och konstgjorda bilder.

Innehållet är jordnära, bra och tydligt, samt skrivet med en ganska personlig karaktär. Författarna delar med sig av sina egna erfarenheter och ger många praktiska exempel på hur man kan använda verktygen, exempelvis så repar man avsiktligt ett analogt negativ för att sedan steg för steg visa hur man kan rädda det genom att skanna in och sedan redigerar det hela för att ta bort alla synliga spår av skadan.
Eftersom det är så mycket bilder i boken motsvarar textinnehållet kanske en 80-sidig bok utan bilder.


Ingående kapitel:

1. Introduction
2. The Digital Process
3. Scanning Your Underwater Images
4. Digital Resolution
5. Photo Software Basics
6. Basic Image Adjustments
7. Image Compression
8. Selection Tools
9. Photographic Curves
10. Noise Reduction
11. Sharpen and Focus Solutions
12. Working With Channels
13. Working With Layers
14. Backscatter
15. Scratch Repair For Film Images
16. Processing Errors
17. Burning And Dodging Techniques
18. Printing Techniques
19. Digital Slide Shows
20. Archival Data Storage
21. Photo Database Systems
22. The Future Of Digital Imaging Underwater


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 3 "Scanning Your Underwater Images", avsnittet "Color Management " och underavsnittet "Color-Management Software" om funktioner vid inskanning av analoga negativ till digitala bilder, s 32-33:
"Probably the most confusing part of a scanner is the color-management Software that comes included with most of the newer film scanners. When you first set up your scanner, you may be given the option of using color-management software. If so, just go ahead and use the default setting, which is usually sRGB. Once you begin to understand exactly how it all works, you can then try changing some of the settings.
This color-management software’s purpose is to keep a record of how your system manages color and help maintain the same color balance from input to the final output. Some file types even include your color-management profile when you save the file. This allows you to send the file to someone and have their computer see how your computer managed the color so it can translate the colors accurately.
"
(Texten kompletteras av en bild från ett menysystem som visar inställningen)

Utdrag från kapitel 6 "Basic Image Adjustments" och hela avsnittet "Saturation" om hur man skall justera färgmättnaden i bilden, s 67:
"Underwater color images tend to lose color saturation as the subject increases its distance from the lens. This can be corrected by using the Saturation function from the Image>Adjustments pull-down menu. Be careful, because the tendency for new image editors is to increase the saturation too much. A good starting point is a 10- to 15-percent adjustment. The best way to see how this control affects your image is by printing comparisons on your inkjet printer and laying them side by side. "
(Texten kompletteras med fyra bilder som visar exempelbild som justeras och menyn där man gör justeringen)

Utdrag från kapitel 13 "Working With Layers" och del av inledningstexten som ger in en introduktion till vad kapitlet handlar om, s 119:
"The layers palette in Photoshop and Elements can be a very powerful tool for both image correction and creative techniques. The key is learning how to make these layers work to your advantage. The image you load onto your screen is called the background layer. If you cut and paste another image selection onto the background, it becomes a new layer. Text and vector objects created in Photoshop and Elements are also layers in your image. Even if you drag an entire image onto your editing screen, it becomes a new layer.
One of the biggest advantages to working with layers is that you can edit each layer separately. Just right click on a layer and it becomes active. You can then move, feather, rotate, and scale each layer independently.
"

Utdrag från kapitel 16 "Processing Errors" och avsnittet "Underexposed Images" om hur man räddar underexponerade bilder, s 154:
"As usual, it is prudent to try the Auto Levels first. The odds are that it will not work, but it’s always worth a try. Next, select Variations from the bottom of the Image>Adjustments pull-down menu. Look at the lighter/darker part of the ring-a-round and begin increasing the exposure. Often, a color shift is hidden beneath the underexposure and will not show itself until the image is lightened. If there is a color shift, then move to the ring-a-round and correct the color. Don’t worry if the image doesn’t look perfect yet, as you still have one additional trick up your sleeve.
Open the Levels from the Image>Adjustments pull-down menu and look at the right and left edge of the histogram. If there is a gap in the data, move the slider under the edges of the data in the histogram. Analyze the image data between the white and black areas and adjust the midtones with the middle slider. Moving it to the left lightens the midtones and moving it right darkens the midtones. Keep in mind that you will not be able to correct all of the underexposure, but whatever you manage do is better than what you had previously.
"
(Avsnittet kompletteras av åtta bilder både på före-/efterexempel och menyfönster)


Kommentarer:

Det finns en tidigare upplaga från 2001 (ISBN: 1584280611) som bara innehåller 208 sidor och inte inkluderar Photoshop Elements, samt har äldre bilder och skärmdumpar – så se upp om du handlar begagnat så att du vet vad du köper.

Språket i boken är inte allt för komplicerat, men innehåller självklart en del tekniska begrepp kopplat till fotografering, framkallning och dataprogram som kan göra det svårare för den som inte är van vid att läsa på engelska och kanske inte alltid så lätta att slå upp i ett lexikon. Har man dock inga problem med att förstå exempelvis "midtones", "floating toolbox", "scratch", "plug-in filters", "noise-reduction", "clone tool", "resolution", "pixelation", "RAM" eller "polygonal lasso tool" så kommer man nog inte ha några problem att läsa boken.

Boken har en mycket väldetaljerad innehållsförteckning, och ett register med drygt 200 sökbegrepp, vilket helt klart underlättar för den som söker uppgifter i boken.

Boken är mycket välillustrerad, och bilderna utgör uppemot 2/3 av boken. Illustrationerna är ju främst för att visa hur man hanterar programmen, men eftersom det hela tiden används UV-bilder som exempel, så är boken även vackert illustrerad.

Tyvärr använder boken engelska måttenheter på de få ställen man måttger något, varför en viss grundläggande kunskap om tum (inch) kan underlätta, dock inte kritiskt.


Betyg: fyra av fem, för att det är en bra och tydlig bok om grunderna inom bildredigering helt anpassad mot undervattensbilder som dessutom backar upp teori med konkreta praktiska exempel, dock med ett idag lite för stort fokus på inskanning av analoga bilder och i texten riktar in sig en aning för snävt på Adobes numera lite äldre bildredigeringsprogram (om än fortfarande generellt aktuell) – i en helt uppdaterad version för de senaste programuppdateringarna så hade boken fått en klar femma.


Relaterade länkar:
Författarna egen webbsida:
http://www.jackandsuedrafahl.com
Författarnas egen sida om boken (notera att bilden visar 2001 års upplaga):
http://www.jackandsuedrafahl.com/Book1.html
Författarnas egen sida om sig själva:
http://www.jackandsuedrafahl.com/profiles.html
Amazon’s (USA) sida om 2005 års upplaga med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.com/Digital-Imaging-Underwater-Photographer-Drafahl/dp/1584281677
Amazon’s (USA) sida om 2001 års upplaga med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.com/Digital-Imaging-Underwater-Photographer-Applications/dp/1584280611
Google Books sida om boken med möjlighet att titta i boken:
http://books.google.se/books?id=Wq26U5WIXMMC&printsec=frontcover

Två sidor med översättning mellan svenska och engelsk fototermer för den som önskar hjälp på den punkten när de läser boken:
http://bildochfoto.se/2007/06/04/fototermer-och-vad-de-betyder
http://affe.karen.hik.se/fotografering/pdf/fotoordlista.pdf
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-10-17 10:39:23
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec "Digital Imaging for the UW Photographer" Pär Ahlgren 2009-10-17 10:39
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2009-10-17 10:43
svara Sv: Fullständig innehållsförteckningAndrej Hoffmann2009-10-17 12:43
svara Sv: Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"Henrik L Jonsson2009-10-17 20:16
svara Boken avser bildredigering, INTE fotograferingPär Ahlgren2009-10-18 13:49
svara Sv: Boken avser bildredigering, INTE fotograferingHenrik L Jonsson2009-10-18 15:26
svara Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INTE fotograferingPeter Segerdahl2009-10-19 09:40
svara Sv: Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INTE fotogHenrik L Jonsson2009-10-19 13:50
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INTE fotogPeter Segerdahl2009-10-20 10:42
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INHenrik L Jonsson2009-10-20 15:43
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INPeter Segerdahl2009-10-23 11:48
svara Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Sv: Boken avser bildredigering, INHenrik L Jonsson2009-10-23 17:49
svara Sv: Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"Oskar Sander2009-10-17 20:33
svara Kanske "Adobe Photoshop For UW Photographers"?Pär Ahlgren2009-10-18 13:58
svara Sv: Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"Peter Segerdahl2009-10-17 21:26
svara Del 2 - vilken menar du då?Pär Ahlgren2009-10-18 14:02
svara Sv: Del 2 - vilken menar du då?Peter Segerdahl2009-10-19 09:29
svara ProgramOla Åkerström2009-10-17 23:20
svara Sv: Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"Daniel Grafström2009-10-18 23:25
svara Sv: Sv: Rec "Digital Imaging for the UW Photographer"Peter Segerdahl2009-10-19 09:42
svara Är boken värd att köpa för just dig...vem vet?Pär Ahlgren2009-10-19 12:02
svara Sv: Är boken värd att köpa för just dig...vem vet?Daniel Grafström2009-10-19 16:28
svara Sv: Sv: Är boken värd att köpa för just dig...vem vet?Peter Segerdahl2009-10-20 10:14
svara Sv: Sv: Sv: Är boken värd att köpa för just dig...vem vet?Daniel Grafström2009-10-20 13:40
svara Sv: Är boken värd att köpa för just dig...vem vet?Peter Segerdahl2009-10-20 10:44

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: