Namn: Lösen:

Rec "ESSENTIAL GUIDE TO COMPOSITION"

(Läst 3 770 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Fullständig titel: "Jim Church's Essential Guide to Composition – A Simplified Approach to Taking Better Underwater Pictures"

Författare: Jim Church, 1998

Förlag: Aqua Quest Publications, Inc

Fakta: 136 sidor, 153x229x7 mm, ISBN 1-881652-18-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/304758.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420111114221136.jpgAllmänt:

Boken är specialinriktad på att sprida kunskap om hur man skapar intressanta och bra bilder vid undervattensfotografering genom att förklara hur människan och ögat uppfattar bilder och hur man som fotograf kan skapa effekter som gör bilden mer tilltalande.
Målgruppen för boken är undervattensfotografer, även om det inte framgår i bokens huvudtitel, utan först i undertiteln. Bokens enda övervattensbild är bilden på författaren på bokens baksida, då dock iförd dykutrustning. Nivån på innehållet i boken är grundläggande och elementärt, men också enkelt presenterat, så även amatörfotografer som tar enkla semesterbilder med kompaktkamera kan ha nytta av boken om man vill utveckla sig själv.
Boken anses av många vara en bibel avseende bildkomposition för undervattensfotografering.

Amerikanen Jim Church (1932-2002) började sin dykkarriär inom US Navy som tungdykare 1953, och tog sina första professionella uv-bilder 1964 och fick sin första artikel publicerad 1966 i tidningen SkinDiver, vilket inledde en trend med artiklar i tidningen i varje nummer under 20 år, hans sista artikel publicerades i SkinDiver 1999. Hans artiklar har varit grundbulten i utbildningen för många uv-fotografer, men 1989 började han även hålla regelrätta kurser i Röda Havet. Under åren 1969-1987 var han gift med Cathy Church som även varit hans dykkamrat och var med att ta fram flera av hans böcker. Jim blev under sin livstid en världsberömd uv-fotograf och lärare i ämnet. Han har skrivit åtta böcker, inklusive denna: "Beginning Underwater Photography" (1972, 1975, 1980 & 1986), "Underwater strobe photography" (1979), "The Nikonos Book" (1979, Nikonos I, II & III), "Choosing and Using Underwater Strobes" (1984), "The Nikonos Handbook" (1986, Nikonos IV & V), "Jim Church's Essential Guide to Composition" (1998), "Jim Church's Essential Guide to Underwater Video" (1992 & 2001) och "Jim Church's Essential Guide to Nikonos Systems" (1994, Nikonos V & Nikonos RS), varav några blivit översatta till andra språk. Han har även skrivit ett flertal artiklar om uv-foto och uv-video.


Innehållet:

Bokens hela innehåll är skrivet på tiden då analogt foto var standard, vilket också framgår i texten, bland annat genom att man vid några enstaka tillfällen refererar till val av filmtyp, men även för att det under bilderna i boken står vilken film man har använt. I övrigt så är de tips och råd som förmedlas generella och oberoende av analog eller digital teknik.

Boken inleds med ett introduktionsavsnitt som förklarar vissa tekniska grunder och kommenterar uv-foto lite mer allmänt. Nästa sektion i boken handlar om grunderna för att ta en bild, som vinklar, att jobba med modeller, att hitta motiv och grundläggande råd för hur man tar bra bilder. Den tredje sektionen ger mer specificerade tips för hur man skapar intressanta bilder, främst genom att beskriva hur man arbetar med mönster, men även fokuspunkter för ögat och färgade bakgrunder. Fjärde sektionen består av olika bilagor.

Boken beskriver delvis vad som fångar ögats uppmärksamhet och betraktarens intresse, dels hur man genom detta kan skapa bilder som blir framgångsrika. Bland texten kan man även finna olika råd, exempelvis hur man skall jobba med fiskar och människor för att få de bilder man vill åstadkomma. Det finns även några korta och utspridda tips som beskriver hur man kan öva sig själv för att komma till självinsikt, det finns dock inget rena avsnitt med tips på egna övningar. Bland texten återfinns även många av författarens egenupplevda erfarenheter och reflektioner.

Innehållet i boken är mycket ganska kortfattat, och det blir inga långa utläggningar under respektive rubrik. Det blir nästan så kort att det många gånger nästan upplevs som punktlistor. Något som gör att man ganska fort tar sig igenom många avsnitt i boken när man läser.

Självklart är boken väl illustrerad med bilder som främst visar exempel på bilder tagna efter beskrivna principer eller som visar önskade effekter. Det finns även ett fåtal illustrationer som beskriver principen bakom.

Boken fördjupar sig inte allt för mycket i fototekniska termer som slutartider och blixtinställningar, även om ett fåtal sådan också finns, utan beskriver precis som bokens titel säger, hur man skall komponera ihop bilder för att de skall bli bättre. Vill man bli bättre på att hantera kamerans inställningar, ljussätta på rätt sätt och andra grundläggande fototekniska kunskaper, så är boken fel val. Läsaren behöver därför inte vara fototeknisk kunnig, utan en användare av en vanlig enkel kompaktkamera för undervattensbruk kan lika väl läsa boken med behållning.


Ingående kapitel:

Contents
Part 1 Introduction
1 Please read me first
2 what attracts the viewer's eye
3 Lenses and perspective
Part 2 Let’s Take a Picture
4 Finding underwater subjects
5 The five, basic wide-angle shots
6 Shooting divers ain't easy
7 A quickie guide to modeling
8 Composing close-ups
9 When do you take the picture
Part 3 Let’s Improve The Picture
10 Isolate your subject
11 Placing your subject in the picture
12 Working with patterns
13 Adding a touch of grace
14 Special lighting effects
Part 4 Appendices
A Choosing a camera
B Distance and focusing
C Useful addresses
D Selected references
Index

(Se fullständig innehållsförteckning nedan)


Smakprov ur boken:

Utdrag från sektionen 1 "Introduction", kapitel 3 "Lenses and Perspective" och hela avsnittet "Focal Length", om förklarar tekniska begrepp om linser s 26:
"Let’s keep this simple. The focal length is the number that’s included with the name of the lens, such as a Nikonos 35mm lens. (Technically, the focal length is the distance from the optical center of the lens to the film plane.)
Lenses with low focal length numbers are wide-angle lenses. Lenses with high focal length numbers are telephoto lenses.
Some examples of focal lengths for 35mm camera lenses, as used underwater, are;
- 13mm, 15mm and 20mm lenses—Wide-angle
- 28mm lens—Slightly wide-angle
- 35mm lens—Normal (standard) lens underwater (slightly wide-angle, topside)
- 60mm lens—Slightly telephoto
"

Utdrag från sektionen 2 "Let’s Take a Picture", kapitel 8 "Composing Close-ups" och hela avsnittet "Side Lightning for Texture" inklusive bildtext i icke-kursiv stil, om hur man kan låta blixten belysa motivet från sidan för att visa strukturen, s 74:
"Side lighting avoids the flat appearance of front-lit subjects by highlighting textures. Strobe light skims over the "hills and valleys" of the subject's surface and emphasizes frilly, intricate patterns, and creates and emphasizes shadow details.
I illuminated the nautilus with two strobes, from the extreme left and right sides, to backlight and emphasize the texture of the sea fan, and to accent the ridges in the nautilus's shell. Nikonos RS, 20-35mm zoom lens, two strobes with manual exposure control and Fujichrome 50 RF."

Utdrag från sektionen 3 "Let’s Improve the Picture", kapitel 13 "Adding a Touch of Grace" och hela avsnittet "Left-to-right Eye Travel" inclusive bildtext (i icke-kursiv stil), om hur man skall nyttja ögats läsvana för att skapa en tilltalande bild s 110:
"Because most of us read from left to right, our eyes favor left-to-right eye travel. Thus, if a picture’s color, brightness and main points of interest draw our eye from left to right, the picture is comfortable to viewers. However, if our eye is pulled from right to left, we feel that something is wrong. We don’t know what is wrong, but the picture just isn’t comfortable to view.
---Find an underwater picture that you like—one that seems to have left-to-right eye travel. Then, hold the picture up to a mirror and see if it loses any of its appeal. (Hey, you might like it better that way!)---

Our eye follows Mike Haber's left-to-right line of sight as he prepares to photograph the engine room telegraph on the bridge of the Shinkoku, in Truk Lagoon. Nikonos V, 15mm lens, two strobes with manual exposure control and Fujichrome 100."

Utdrag från sektionen 3 "Let’s Improve the Picture", kapitel 14 "Special Lightning Effects" och hela avsnittet "The Photographer at Work", om hur man skapar bilder av fotografer som fotograferar s 123:
"To shoot a 'photographer at work' shot, which shows the photographer's strobe flashing, set the model's strobe for the slave mode. (When the slave sensor detects the burst of light from your strobe, it triggers the model's strobe.)
1. Set the model's strobe for low power.
2. Use your strobe exposure table to determine the minimum strobe-to-subject distance for your model's strobe. To do so, determine the aperture you will use, and look at the exposure table to see the appropriate strobe-to-subject distance. The model's strobe cannot be held closer than the tabled distance.
3. Avoid having the model’s strobe aimed toward your camera, unless you wish to show a bright burst of light.
"


Kommentarer:

Boken är bara utgiven i en utgåva, men är även översatt till japanska.

Boken är mycket lättläst genom sina korta textavsnitt och inte allt för invecklade språk, varför fotointresserade som känner lite tveksamhet inför att läsa på det engelska språket inte skall tveka allt för mycket. Man skall dock vara medveten om att det förekommer många engelska fototermer som "shutter speed", "aperture" och "strobe" som man kanske inte är van vid från annan engelsk litteratur. Boken är dessutom skriven på amerikansk engelska, varför stavning varierar mot den som man fick lära sig i skolan, exempelvis "center" istället för "centre", "favor" iställer för "favour" och "color" istället för "colour".
När boken refererar till avstånd, så används engelska måttenheter som fot. Varför det underlättar att förstå vad som beskrivs om man har en grovuppfattning om hur lång en fot är.

Det finns totalt 80 färgbilder i boken, och ett fåtal svart-vita tekniska illustrationer. Vilket gör att det i snitt finns minst en bild per uppslag (även om några uppslag faktiskt saknar bild), vilket tillsammans med de korta textavsnitten gör boken ganska trevlig och lättsam att läsa.

Boken har både innehållsförteckning på alla rubriknivåer (dock med några missade kapitel i listan), samt ett register på nästan 280 sökbegrepp, vilket underlättar för personer som söker uppgifter i boken. En del rubriker har dock lite lustiga och ibland humoristiska formuleringar, vilket försvårar en aning för de som försöker förstå vad de innehåller.

Betyg: fyra av fem, för att den på ett enkelt sätt förmedlar tips och erfarenheter kring hur man skapar intressanta och tilltalande bilder, dock inte helt uppdaterad då den bygger på analog teknik och inte tar med den digitala teknikens fördelar.


Relaterade länkar:
Google Books sida där man kan titta på innehållet i boken:
http://books.google.se/books?id=6NnEWGJ6GtwC&printsec=frontcover&hl=sv&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Amazon (US) sida om boken, där man bland annat kan köpa begagnade exemplar:
http://www.amazon.com/Jim-Churchs-Essential-Guide-Composition/dp/1881652181
Amazon (US) sida med recensioner av boken:
http://www.amazon.com/Jim-Churchs-Essential-Guide-Composition/product-reviews/1881652181
Bokus sida om boken:
http://www.bokus.com/bok/9781881652182/jim-churchs-essential-guide-to-composition
AquaQuest om boken:
http://www.aquaquest.com/books/comp_aqp.htm
Leisure Pro om boken:
http://www.leisurepro.com/Prod/BKSE07.html
En sida om uv-foto som rekommenderar boken:
http://stuartinfiji.hubpages.com/hub/A-Beginners-Guide-To-Underwater-Photography
En uv-fotoutbildning som skapades av Jim Church och fortdrivs av hans vänner:
http://www.jimchurchphoto.com
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-11-14 22:15:24
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec "ESSENTIAL GUIDE TO COMPOSITION" Pär Ahlgren 2011-11-14 22:15
svara Fullständig innehållförteckningPär Ahlgren2011-11-14 22:16

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: