Namn: Lösen:

Rec "IMPROVISED AND LOW COST HP GAS BOOSTERS"

(Läst 3 821 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Improvised and Low Cost HP Gas Boosters"

Författare: författare okänd, 2005, version 3.0

Fakta: 100 sidor, 217x280x7 mm, ISBN saknas

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=234234

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090130085926.jpgAllmänt:

Detta är ännu en bok från alla dykande hemmafixares bästa inspirationskälla Airspeed Press i USA. Denna gång så är det en bok fokuserad på booster-pumpar, dvs hjälppumpar som kan pumpa upp ett högt tryckt, till ännu högre tryck med en bestämd utväxlingsfaktor (exempelvis fördubbla 50 bar till 100, eller 150 bar till 300 bar).
Booster-pumpar används exempelvis för att pumpa upp ett utgående tryck från en kompressor om inte klarar upp till det tryck man önskar, eller om man önskar fylla gas mellan två flaskor, och trycket i flaskan man tar gas ifrån är lägre än trycket i flaskan man vill fylla till. Inom dykning så är booster-pumpar främst använda inom blandgasdykning när man vill blanda gas och vill nyttja dyra gaser fullt ut genom att så gott som helt tömma heliumflaskor på sitt dyra innehåll, eller för att få upp trycker i syrgasflaskor (exempelvis oxybox eller dekoflaskor), så att man får maximalt med gas med sig i flaskan (till skillnad från när gas fylls över från en annan flaska och det nya trycket alltid blir lägre än det var i gasflaskan gas togs ifrån).

Boken är en ansamling av kunskap inom ämnet boostring, i syfte att hjälpa hemmabyggare att bygga egna boostrerpumpar – ett inte helt okontroversiellt ämne, då det delvis handlar om att pumpa syrgas under högt tryck.

Ingen författare till boken är angiven, men det är flera av de i övrigt förekommande författarna hos Airspeed Press som skrivit bidrag till boken.


Innehållet:

Innehållet i boken går i huvudsak ut på att samla uppgifter kring hemmabyggartips för byggandet av egen booster-pump, men inkluderar även vissa tips kring att bygga om fabrikstillverkade booster-pumpar (ex för att de skall bli syrgaskompatibla) och för att köpa begagnade.
De gaser man diskuterar för boostring är luft, helium, argon och syrgas, så vissa av föreslagna lösning är inte alltid så lämpliga för ren syrgas.

Tipsen som förekommer i boken är allt från hur man hittar vad man söker på skroten, till var man kan beställa delar, hur man beställer delar från tillverkare, för-/nackdelar med olika lösningar, för-/nackdelar med olika driftsmetoder, hur man undviker risker vid boostring, hur man kan kolla efter läckage, och mycket mer.
För den som vill bygga en egen, så finns det även gott om inspiration i boken, då den innehåller många exempel på andra hemmabyggda lösningar.

Det är inte bara hemmabyggaren som kan ha nytta av boken, utan även den som generellt vill lära sig mer om boostrar kan ha nytta av boken.

Eftersom boken tar upp boostring av ren syrgas, så finns en del information om syrgas i boken, däremot så finns i princip inget om gasblandning, dekanteringsslangar och annat.


Ingående kapitel:

Kapitelformateringen är en aning ojämn i sin utformning, och rubrikstrukturen är inte helt logisk, varför det faktiskt är en aning oklart vad som är huvudrubrik och underrubrik, men nedan är ett försök att lista dem för att visa innehållet i boken. Notera dock att den avviker från innehållsförteckningen i bokens inledning, då det i bokens innehållsförteckning saknas kapitelrubriker som faktiskt finns i boken (möjligtvis kan boken vara uppdaterad med fler kapitel utan att man uppdaterat innehållsförteckningen).

Contents
Warning and Disclaimer
What is a Booster Pump?
Nomenclature
The Basic Booster Module
- Making the Booster Module
Hydraulic Cylinders
- Making a Booster Cylinder
Dead Air Space
Seals
Valves
- Relief (Safety) Valves
- Check Valves
Filters
Fittings
Hoses
Gauges
Manifold
Tank Adaptors
Quick Disconnect Fittings
Swivel, Break and Union Fittings
Thread Sealants
Other Components
Junkyard Shopping
Cleaning
Evaluating Component Choice
- Pressure Rating
- Duty Cycle
- Noise
- Cost and Weight
Booster Math
Powering the Booster Module
- Option 1 by hand
Other Power Sources
- Option 2 – Hydraulically
Externally Powered / Two Cylinder Booster
- Option 3 – HP Air
- Option 4 – LP Air
Single Cylinder Boosters
- Mounting the Booster
- Cycling Speed
- Powering the Booster from a Portable Compressor
- Other Considerations
Two Stage Boosters
Plumbing a Booster
Operating a Booster
Automatic Valve Cycling
Safety Issues
Other Issues
- Heat
- Dangers From Overheating PTFE
- Lubrication
- Bootstrapping
- Leaking
- Boosting O2
Alternatives
- Electric Boosters
More on Haskels
- Haskel Model Designations
- Parts
- Servicing
- O2 Cleaning Haskels
- Air Consumption
Surplus Boosters
Horror Stories
- Horror Story 2
- Horror Story 3
Sources
- Other Useful Websites
- Photo Credits


Smakprov ut boken:

Utdrag från "Warning and Disclaimer" i bokens inledning:
"This book does not pretend to be specific, comprehensive, or complete instructions for the use or handling of HP gases or the construction and use of equipment for that purpose, but rather is a compendium of information on the subject that the author has collected from a variety of sources, and has found useful in his own projects. Much of the information is speculative, and has not been tested in actual use."

Utdrag från avsnittet "The Basic Booster Module" och underavsnittet "Making the Booster Module", om att välja cylinder för en egentillverkad booster, s 9-10:
"For a number of reasons, a small cylinder is always better than a big one. They take less force to drive, and hold less, thus minimizing explosive potential should something fail. However, very small cylinders tend to be rare in the higher pressure ratings, so my own booster uses a 2" (50 mm) bore 3000 psi (200 bar) cylinder. This makes a good compromise size-wise, and is readily available from various suppliers for under $100. different length versions are available, and the stroke should be chosen to match the stroke of the power source (though it’s always possible use a cylinder that has a longer stroke than the powering device, simply by setting it so so it is not allowed to expand all the way, and only used at the end of its stroke)."
(Skrivfelen med liten inledande bokstav i början av sista meningen, det bortfallna "to" och dubbla "so" inom parentesen är enligt boken, och är typiska exempel slarvfel i boken.)

Utdrag från avsnittet "Seals", om tätningar i en booster, s 18:
"However this will only work with the smallest and slowest of boosters, and are far from optimum for high volume/high pressure dry running applications. A serious booster will require low friction seals made for dry running. Usually this means springloaded lip or "U" seals like Bal Seals or Parker’s FlexiSeals, in a low friction compound, usually PTFE (Teflon) or bronze-filled PTFE suitable for dry running.
McMaster-Carr lists some similar "Spring Loaded PTFE Seals" part #13125Kxx While the specs are not as good as the Bal or Flexi seals, their better availability may make them worth consideration.
"

Utdrag från avsnittet "Boosting O2", om speciella faktorer att beakta om man kör ren syrgas genom en booster, s 70:
"Oxygen is a special case when it comes to boosting. Being the great grand-daddy of all oxidizers, oxygen greatly increase the ignitability of other substances, and the rate of combustion once they are ignited. Both these dangers increase as the pressure and PO2 increase. That makes oxygen boosting potentially one of the most hazardous of all O2 handling operations, because it involves very high pressures, and because the chance of combustion or explosion are are much greater than with air or helium. Most tech divers with extensive experience handling O2 will boost it to 3000 psi (200 bar) without too much trepidation, but no higher."
(Skrivfelet med dubbla "are" i näst sista meningen, är enligt boken och är ett typiskt exempel på slarvfel i boken.)

Utdrag från avsnittet "More on Haskels" och underavsnittet "Parts", om tips vid service av en fabrikstillverkad Haskel-booster, s 78:
"Another tech suggested ordering by the part number whenever possible, rather than by giving the model number and describe the part, as this is less likely to touch off the 'obsolete model' lecture."


Kommentarer:

Boken är utgiven första gången 1998 och uppdaterad i flera omgångar.

Precis som andra alster från Airspeed Press så får boken inga höga poäng som litterärt verk eller trycksak, då den är gjort på billigt papper och lika dåligt korrekturläst som deras andra publikationer och därmed full av skrivfel – utan bokens värde ligger i dess informationsinnehåll.
Språket i boken är inte särskilt svårt, dock så kan alla skrivfelen och de tekniska termerna göra det lite svårare för den som har svårt med engelska rent generellt.

Boken är rikt illustrerad med både fotografier och skisser, samt vissa utdrag ut kataloger, allt dock i svart-vit.

Boken har ett minst sagt bristfällig innehållsförteckning med bortfallna rubriker (som dessutom saknar sidhänvisning) och saknar helt register, varför det blir lite svårare för den som vill söka information att hitta saker i boken om man inte redan är bekant med den.

Boken är sammanställd av flera olika personer inom Airspeed Press, men man har valt att inte namnge någon som författare, delvis pga av det kontroversiella ämnet.


Betyg: fyra av fem, för att det är en bok som erbjuder många kunskaper kring ämnet booster, både för hemmabyggaren och för den som är intresserad av att köpa en färdig booster (ny eller begagnad).


Relaterade länkar:
Airspeed Press webbsida:
http://www.airspeedpress.com
Airspeed Press sida om boken:
http://www.airspeedpress.com/newbooster.html
Airspeed Press utdrag från boken:
http://www.airspeedpress.com/boosterread.htm
Trådar om boken på TheDecoStop-forum (kräver inloggning):
http://thedecostop.com/forums/showthread.php?t=4793&highlight=Improvised+Low+Cost+Gas+Boosters
En tråd om att bygga en egen booster efter att ha läst boken:
http://www.scubaboard.com/forums/archive/index.php/t-207428.html
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-01-30 09:07:07
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec "IMPROVISED AND LOW COST HP GAS BOOSTERS" Pär Ahlgren 2009-01-30 09:07
svara Sv: Rec "IMPROVISED AND LOW COST HP GAS BOOSTERS"Johan Fredin2009-01-30 22:49

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: