Namn: Lösen:

Rec "MARITIME ARCHAEOLOGY" (Babits & Tilburg)

(Läst 2 524 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Maritime Archaeology – A Reader of Substantive and Theoretical Contributions"

Författare: Lawrence E. Babits & Hans Van Tilburg (redaktörer),1998,

Fakta: 610 sidor, 178x252x33 mm, ISBN 0-306-45331-2 (paperback)


Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/288207.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420101116114644.jpgAllmänt:

Boken är en sammanställning över olika marinarkeologiska texter som behandlar olika ämnen relaterade till arkeologi generellt och marinarkeologi. Syftet med boken är att det skall vara en samling av relevanta texter för utbildning av marinarkeologer. Bokens amerikanska ursprung är tydligt framträdande i boken, och de flesta av texterna refererar till verksamhet i USA, men en hel del jämförelser med omvärlden och erfarenheter från utgrävningar i andra delar av världen finns också med.
Boken är lämplig för den som vill lära sig mer teoretiskt om marinarkeologi och hur man genomför projekt, och författarna föreslår att boken läses tillsammans med boken "Historical Aschaeology" av Robert Schuyler för att ge en bättre helhetsbild som även inkluderar praktiskt utgrävningsarbete.

Bokens två författare är egentligen endast redaktörer, då boken består av texter skrivna av andra författare, vilka i huvudsak utgörs av yrkesmässiga marinarkeologer, men även en del andra som amatörarkeologer, historiker, landarkeologer, tekniker, mm.
Lawrence E. Babits jobbar vid East Carolina University i (Greenville, North Carolina, USA) och har tidigare bland annat arbetat vid Armstrong State University (Savannah, Georgia; USA), han har tidigare bland annat skrivit det som blev kapitel 18 i boken.
Hans Van Tilburg verkar vid University of Hawaii (Honolulu, Hawaii, USA) där han arbetat med att föra samman sina erfarenheter som yrkesdykare med marinarkeologi, och har tidigare bland annat skrivit vad som blev avsnitt 45 i boken.


Innehållet:

Boken består av artiklar och utdrag från andra böcker, som sträcker sig över större delen av förra seklet och med skilda aspekter av marinarkeologin och arkeologi i allmänhet.
Man kan bland annat läsa om hur marinarkeologin utvecklades, hur amatörer och skattsökare kan fylla olika roller inom marinarkeologin, hur turism kan stimuleras av marinarkeologiska utgrävningar, hur man kan använde olika teorier för att lägga upp arbetet, sätt att lägga upp sökarbete, hur man skall tolka det man finner, exempel på genomförda marinarkeologiska projekt, tips för undersökning i dålig sikt och mycket mer.

Texterna i boken är inte en samling bestående av spännande läsning för den stora allmänheten, utan är avsedd för att en publik som är intresserade av ämnet marinarkeologi, och varje text är vald för att den tar upp intressanta aspekter inom delar av området. För den som är intresserad, så finns det många intressanta artiklar att ta del av, med ursprung som spänner över ett sekel.

För den som vill lära sig mer praktiskt om utgrävningar (ex frilägga saker på botten, konservering, etc), så är detta helt fel bok – utan detta är en bok för de läsare som vill lära sig mer om marinarkeologi som teoretiskt ämne och dess roll i samhället, få upp ögonen på nya aspekter och funderingar, samt lära sig mer jordnära saker som man bör beakta vid upplägg av marinarkeologiskt fältarbete.

För den som är intresserad av vrakletning, så kan boken ha ett visst värde, då man dels kan läsa om vrakletning, sannolikhet för förekomst av vrak och olika aspekter kring vrakplatser som kan vara bra att veta.
För den som söker information om kända vrak och lämningar, så är detta egentligen fel bok, eftersom den i huvudsak fokuserar på ämnet marinarkeologi, och inte lämningarna i sig. Dock så nämns en hel del vrak och andra lämningar i boken, så för den som är intresserad så finns det små guldkorn att finna – dock få som egentligen motiverar till att köpa boken, utan snarare i så fall att titta i den om man redan har tillgång till den, eftersom de flesta lämningar endast nämns i förbifarten.
För en förteckning över förekommande vrak i boken, se separat inlägg nedan.


Ingående kapitel:

PART I: THE FIELD
1. The Fos Underwater Excavations
2. The Technical Importance of Shipwreck Archaeology
3. Introducing Maritime Archaeology
4. Integrating Archaeological and Historical Records in Dutch East India Company Research
5. A Discussion of Maritime Archaeology
6. Underwater Archaeology, European versus American
7. The South Carolina Hobby Diver Program
8. The Worlds Worst Investment: The Economics of Treasure Hunting with Real-Life Comparisons
9. Why Dr.Bass Couldn’t Convince Mr. Gumbel: The Trouble with Treasure Revisited, Again
10. Archaeology on Trial
11. American Naval Archaeology:Past and Prologue
PART II: AREAL STUDIES
12. Current Status of Underwater Archaeology in Malaysia
13. Philippine Underwater Archaeology: Present Research Projects and New Developments
PART III: RESEARCH DESIGN
14. The Method of Multiple Working Hypotheses: With This Method the Dangers of Parental Affection for a Favorite Theory Can Be Circumvented
15. Strong Inference: Certain Systematic Methods of Scientific Thinking May Produce Much More Rapid Progress Then Others
16. The Limitations of Inference in Archaeology
17. Archaeology Methods
18. The Berth 52 Vessel (09CH691): The Interim Report
19. Middle-Range Theory in Archaeology: A Critical Review of Origins and Applications
20. Technology, Theory, and Analysis: Using Remote Sensing as a Tool for Middle-Range Theory Building in Maritime and Nautical Archaeology
21. Considerations for Research Designs in Shipwreck Archaeology
PART IV: FINDING SITES
22. Sea Level Change as a Variable in Colonial American Archaeology
23. Site Location Factors
24. Physical Processes at the CSS Chattahoochee Wreck Site
25. The Archaeology of Shipwrecks
26. Cultural Resources Magnetometer Survey and Testing
27. A Diachronic Study of Some Historical and Natural Factors Linked to Shipwreck Patterns in the Northern Gulf of Mexico
28. Nautical Archaeology Survey Methods
29. A Development Model for Survey and Inventory of Submerged Archaeological Resources in a Riverine System: The Patuxent River, Maryland
PART V: HIGH TECHNOLOGY
30. History of Diving
31. Considerations of Remote Sensing Limitations to Submerged Historical Site Survey
32. An Airborne Magnetometer Survey for Shipwrecks and Associated Underwater Test Excavations
33. Magnetic Search and Survey in Shallow Water and Beach Areas
34. New Capabilities for Side-Scan Sonar
35. Isis – Versatile Sonar Data Acquisition
36. Computer Video Image Digitization on the USS Monitor: A Research Tool for Underwater Archaeology
37. Electronic Mapping of Underwater Sites
PART VI: SITE SIGNIFICANCE
38. An Evelope Full of Questions That Count in Underwater Archaeology
39. Toward Establishing Research and Significance Criteria for Civil War Shipwreck Resources
40. A Small-Craft Topology: Tool for Archaeological Research
PART VII: DATA RECOVERY
41. Preliminary Investigations of a Shipwreck, Pumpata Cahuita National Park, Costa Rica
42. The Analysis of Sea-Bed Distributions: Discontinuous Sites
43. Mapping and Site Characterization in Zero Visibility: The C.S.S Georgia
44. Bridging the Experience Gap: Technioques for Reducing the Stress of Zero Visibility Training
45. Zero-Visibility Diving on the Maple Leaf: The Tricks of the Trade
PART VIII: CONSERVATION
46. The Investigation of the Factors That Affect the Preservation of Underwater Archaeological Sites
PART IX: INTERPRETATION AND EXHIBITION
47. 16th-Century Spanish Basque Coopering Technology
48. Shipwreck! – The 1554 Flota Exhibit & A Children’s Museum Exhibit on the 1554 Flota Wrecks

(Se separate inlägg för fullständig innehållsförteckning, med författare och kommentarer, samt ytterligare rubrikindelning och referensförteckningar.)


Smakprov ur boken:

Utdrag från sektion 1 "The Field" och kapitel 6 "Underwater Archaeology European versus American" om amatörers roll inom marinarkeologin och en jämförelse med situationen på land, s 57-58:
"A similar situation existed prior to 1930 in U.S. terrestrial archaeology. Arrowhead collectors and "pothunters" threatened to devastate all of the prehistoric sites in North America. This disaster was averted by the formation of state and local societies dedicated to serious studies rather than souvenir collecting. The active participation of a few professionals within these societies improved the opportunities for education and conservation. There were many alarmed scientists who believed that we were simply arming collectors with better weapons for looting sites, but this did not occur at all. Today these societies are making real contributions in salvage, research, and conservation."

Utdrag från sektion 1 "The Field" kapitel 9 "Why Dr.Bass Couldn’t Convince Mr. Gumbel", om det svåra med att försvara arkeologin i debatten mot skattsökare, s 86-87:
"We have a continuing inability to convince the public, the media, or ever ourselves of the great threat of treasure hunting and the need to stop the destruction of shipwrecks. The consistent question that we're faced with when we as archaeologists attempt to stop or contain treasure hunting is, 'What is the harm?' We seem to not be able to come up with a concise answer. If we continue to fail to agree among ourselves about the nature of the harm, or about the significance of the resource, then I feel that we will never convince the public.
The question then remains, what is acceptable to professional archaeologists? What approach to shipwreck recovery or shipwreck preservation meets our standards? What are our standards? These are some of the questions I asked myself. In struggling to comprehend, I examined some situations that some archaeologists find unacceptable and that others finds acceptable. In this manner, I was hoping to clarify in my own mind the nature of the problem. I had a basic feeling that I could distinguish that which was right from that which was wrong. I felt, as did many of my colleagues, that I could distinguish between unacceptable and acceptable behaviour, yet there were too many situations that fell in the gray areas, rather than in polar black or white areas. It seemed to me that there must be some way of determining the basic criteria for acceptability or unacceptability. I then attempted to isolate determining factors for acceptability, that is, to factor out our key concerns. Following are some key criteria I was able to isolate.
"

Utdrag från sektion 4 "Finding Sites" och kapitel 25 "The Archaeology of Shipwrecks", samt underavsnittet "Scrambling Devices", med ett utdrag om hur bottenförhållanden påverkar en vrakplats, s 288:
"In addition to that caused by water movement, disturbance of the seabed may be occasioned by the activities of marine creatures. The possible impact of crabs has already been noted. In Mediterranean waters, the house-building instincts of the octopus can result in accumulations of the potsherds in suitable crannies, including amphorae; this may have been the principal cause of the enigmatic distributions recorded in the Sheytan Deresi site in southern Turkey (Bass, 1976:295-296). At present, there is no evidence suggesting that marine worms might have similar archaeological consequences similar to those of earthworms (Atkinson, 1957), and no burrowing creatures analogous to moles or rabbits have been noted."

Utdrag från section 7 "Data Recovery" och kapitel 41 "Preliminary Investigations of a Shipwreck, Pumpata Cahuita National Park, Costa Rica" och avsnittet "Description of the Work and Findings" om undersökningar under primitiva förhållanden, s 461:
"The only material, other than the cannon and anchors, seen in this area were a few bricks like those in Area 1. But, this may relate to the small amount of time that was spent in this area. Boat and weather problems significantly reduced the time that we had scheduled to work in this location. For these reasons, less than a complete search was made here and only a sketch map and measurements on the anchors were made.
The cannon and anchors were heavily encrusted with coral and sea fans. This, plus the lack of measuring equipment, make it unlikely that the measurements are very accurate. In an attempt to get some idea of the cannon scatter pattern, buoys, made from coconuts, were tied to each cannon and anchor and photographed from the surface. Unfortunately, a squall that produced heavier than normal swells blew in from offshore and the coconut buoys moved around too much to make any pattern identifiable.
"


Kommentarer:

Boken finns även i inbunden version, då med ISBN 0-306-45330-4.

Boken är sparsamt illustrerad, och har bara de ursprungliga illustrationerna från texterna (med undantag för omslagsmotivet som även återges i boken), och de flesta avsnitt saknar illustrationer, och när de finns så återges de i svart-vit, boken kan därför inte anses vara välillustrerad.

Engelskan i boken är inte allt för svårläst om man tidigare läst litteratur på engelska, men det förekommer en hel del facktermer och många texter kan inte beskrivas som annat än tekniska, teoretiska och "torra" och därmed säkert tunglästa för de flesta.

För den som söker information i boken så finns både en omfattande innehållsförteckning och ett omfattande register med nästan 1 500 söktermer. Dessutom finns omfattande litteraturhänvisningar för den som vill fördjupa sig ännu mer i ämnet.

Notera att bokens inledning om 20 sidor har egen numrering, varför sidantalet i boken ibland kan anges till 590 (enligt huvudnumreringen) eller till 610 (inkluderad inledningssidorna).

Det finns andra böcker med samma huvudrubrik, exempelvis av författarna:
- Keith Muckelroy (1978)
- Sita Tripati (2002)
- Jeremy Green (2004)
- Mark Staniforth & Michael Nash (2008)
Köpare bör därför inte bara gå på titeln, utan även gå på författare eller omslag för att vara säker på att köpa rätt bok.

Boken är vetenskaplig kurslitteratur, varför den är full av referenser till olika andra källor där man kan gå vidare för att hitta mer om ämnet. Boken har även omfattande innehållsförteckning och register för den som vill söka efter information i boken. Som ytterligare hjälp för den som söker intressanta texter i boken, så har varje sektion i boken en kort inledning där de kommande kapitlen kommenteras i korthet.


Betyg: fyra av fem, för de som är intresserade av ämnet marinarkeologi och vill få en bredare förståelse för ämnet på ett teoretiskt plan, tips på modeller för att tolka olika fyndplatser och få exempel på upplägg av sök- och undersökningsarbete – ur ett rent dykarperspektiv så skulle dock boken få en betydligt lägre betyg (2), då den egentligen inte fokuserar så mycket på upplevelsen eller dykningen, utan kan då mest bidra med en viss ökad förståelse för lämningar under vattnet.


Relaterade länkar:
Amazon (US) sida om boken med möjlighet att titta på utdrag:
http://www.amazon.com/Maritime-Archaelogy-Substantive-Theoretical-Contributions/dp/0306453312
Google Books sidor om boken:
http://books.google.se/books?id=G9dcDFAn_LcC
http://books.google.se/books?id=G9dcDFAn_LcC&printsec=frontcover&dq=%22
Om bokens ena redaktör Lawrence E. Babits på Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Babits
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-11-16 12:21:34
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec "MARITIME ARCHAEOLOGY" (Babits & Tilburg) Pär Ahlgren 2010-11-16 12:21
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2010-11-16 12:24
svara I boken förekommande vrak (för intresserade)Pär Ahlgren2010-11-16 12:42

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: