Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning

(Läst 645 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan är en fullständig innehållsförteckning kompletterad med en kort beskrivning av de olika avsnitten. Indelning (underrubriker) av de olika avsnitten är dock inte listade eftersom alla avsnitt har olika författare och är olika strukturerade.--- PART I: THE FIELD ---

I.A: Underwater Archaeology

1. The Fos Underwater Excavations (Réné Baucaire)
En kort artikel från 1964 om utggrävningen av den romerska staden Fos i dagens Frankrike, som var den första undervattens utgrävningen.

2. The Technical Importance of Shipwreck Archaeology (William A. Baker)
Text från marinarkeologisk konferens 1982 om fartygsarkeologi, och jämför med olika exempel

3. Introducing Maritime Archaeology (Keith Muckelroy)
Bokutdrag från "Maritime Archaeology" (1978) som förklarar marinarkeologi, med historiker kontra arkeologer, nautisk arkeologi kontra undervattensarkeologi, etc.

4. Integrating Archaeological and Historical Records in Dutch East India Company Research (J. Bas Kist)
Text från marinarkeologisk konferens 1982 om att använda gamla originalarkiv i kombination med utgrävningar.

5. A Discussion of Maritime Archaeology (Paul Fontenoy)
Text från 1994 om uppkomsten av marinarkeologi som undergrupp inom arkeologin.

Additional Bibliography for Part I.A

I.B: The Secular Debate

6. Underwater Archaeology, European versus American (Joel L. Shiner)
Artikel från 1978 om skillnaderna mellan marinarkeologi i USA och Europa, som förespråkar den brittiska modellen att låta dykutbildningsorganisationerna även utbilda amatörarkeologer.

7. The South Carolina Hobby Diver Program (Christopher F. Amer & Carl Steen)
En artikel från 1988 om fördelarna med att engagera och utbilda sportdykare i marinarkeologi.

Additional Bibliography for Part 1.B

1.C: Ethics and the Great Debate

8. The Worlds Worst Investment: The Economics of Treasure Hunting with Real-Life
Comparisons (Peter Throckmorton)
Text från en marinarkeologisk konferens 1990 om vinst och förlust mellan att bärga till museum kontra skattletning med vinstintressen.

9. Why Dr.Bass Couldn’t Convince Mr. Gumbel: The Trouble with Treasure Revisited, Again (Wilburn A. Cockrell)
Text från en marinarkeologisk konferens 1990 om problemet med att övertyga omvärlden av arkeologiska värden kontra skattletning.

10. Archaeology on Trial (R. Duncan Mathewson, III)
Utdrag från en bok från 1986 om en av Mel Fisher privatanställd marinarkeologs syn på arbetet med utgrävningen/skattsökningen på Nuestra Señora de Atocha med för- och nackdelar kring privata arkeologiska intressen.

11. American Naval Archaeology:Past and Prologue (William S. Dudley)
Text från en marinarkeologikonferens 1990 om marinarkeologi kopplat till den amerikanska flottan, och problemet att skydda intressanta platser.

Additional Bibliography for Part 1.C--- PART II: AREAL STUDIES ---

II.A: Mediterranean: Bibliography

II.B: Northern Europe: Bibliography

II.C: The Caribbean: Bibliography

II.D: The Pacific Rim

12. Current Status of Underwater Archaeology in Malaysia (Adi Haji Tahak)
Kort artikel från 1989 om utvecklingen av marinarkeologin i Malaysia

13. Philippine Underwater Archaeology: Present Research Projects and New Developments (Wilfredo P. Ronquillo)
En kort artikel från 1990 om utvecklingen av marinarkeologin på Philippinerna från 1967.

Additional Bibliography for Part II.D

II.E: The Arabic World: Bibliography

II.F: Africa: Bibliography--- PART III: RESEARCH DESIGN ---

III.A: Hypothesis Building

14. The Method of Multiple Working Hypotheses: With This Method the Dangers of Parental Affection for a Favorite Theory Can Be Circumvented (T.C. Chamberlin)
Publikation från 1890 om riskerna med att arbeta med multipla hypoteser.

15. Strong Inference: Certain Systematic Methods of Scientific Thinking May Produce Much More Rapid Progress Then Others (John R. Platt)
Artikel från 1965 som tar upp hur man snabbare når resultat genom strukturerat arbete med experiment genom att jämföra med kända framgångsrika forskare.

16. The Limitations of Inference in Archaeology (M.A. Smith)
Ett föredrag från 1955 om problemen att dra slutsatser på utgrävda fynd.

17. Archaeology Methods (Fred T. Plog)
Bokutdrag från "The Study of Prehistoric Change" (1974) med en beskrivning av hur man arbetar med hypoteser för att få fram information.

18. The Berth 52 Vessel (09CH691): The Interim Report (L.E. Babits)
Delrapport från 1982 om utgrävningen av ett vrak i en flodmynning i Georgia, USA, där man använder flera hypoteser för att visa på hur man kan arbeta..

III.B: Theory

19. Middle-Range Theory in Archaeology: A Critical Review of Origins and Applications (L. Mark Raab & Albert C. Goodyear)
En artikel från 1984 om en teoretisk modell som kallas "Middle-Range" och dess inverkan på marinarkeologin.

20. Technology, Theory, and Analysis: Using Remote Sensing as a Tool for Middle-Range Theory Building in Maritime and Nautical Archaeology (Richard J. Anuskiewicz)
Text från marinarkeologisk konferens 1992 om erfarenheter från arbeten med magnetometer som verktyg i "Middle-Range"-modellen vid St. Catherines Island, USA.

21. Considerations for Research Designs in Shipwreck Archaeology (Daniel J. Lenihan and Larry Murphy)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 med aspekter från olika litterära källor kring att lägga upp och utforma den forskningen som utgrävning av skeppsvrak utgör.

Additional Bibliography for Part III--- PART IV: FINDING SITES ---

IV.A Site Location Factors

22. Sea Level Change as a Variable in Colonial American Archaeology (Reynold J. Ruppé)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 med problem, möjligheter och orsaker till landsänkning längs amerikanska östkusten.

23. Site Location Factors (James F. Muche)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 om att identifiera platser intressanta för arkeologisk utgrävning.

Additional Bibliography for Part IV.A

IV.B Site Formation Processes

24. Physical Processes at the CSS Chattahoochee Wreck Site (Richard Stephenson)
Text från marinarkeologisk konferens 1985 som tar vraket av Chattahoochee som exempel på hur man kan se på en vrakplats avseende dess utveckling över tiden efter förlisningen och framtida skydd.

25. The Archaeology of Shipwrecks (Keith Muckelroy)
Bokutdrag från "Maritime Archaeology" 1978 som diskuterar vilken information man kan utläsa av en vrakplats och hur den förfaller, samt hur man kan hitta och tolka den.

26. Cultural Resources Magnetometer Survey and Testing (Robert L. Gearhart)
Rapporten "Cultural Resources Magnetometer Survey and Testing" (1988) om erfarenheter av magnetometer från ett försöksprojekt.

27. A Diachronic Study of Some Historical and Natural Factors Linked to Shipwreck Patterns in the Northern Gulf of Mexico (Ervan G. Garrisonk)
Text från marinarkeologisk konferens 1985 som tittar på faktorer som ligger bakom förekomsten av fartygsvrak.

IV.C: Survey Methodology

28. Nautical Archaeology Survey Methods (Kimberly Watson)
Kort text från 1994 om olika infallsvinklar och utvecklingsriktningar när man letar efter vrak.

29. a Development Model for Survey and Inventory of Submerged Archaeological Resources in a Riverine System: The Patuxent River, Maryland (Donald G. Shomette and Ralph E. Eshelman)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 om ett projekt med helhetssyn vid arkeologisk undersökning av en flod, som beskriver genomförande, finansiering, genomförande och resultat.

Additional Bibliography for Part IV--- PART V: HIGH TECHNOLOGY ---

V.A: History of Going Underwater

30. History of Diving (U.S. Navy)
Utdrag från "U.S. Navy Diving Manual" (1985) om utvecklingen av dykning.

V.B Magnetometer

31. Considerations of Remote Sensing Limitations to Submerged Historical Site Survey (Larry E. Murphy and Allen R. Saltus)
Text från marinarkeologisk konferens 1990 med viktiga slutsatser dragna efter tester rörande sökmönster och utslag med magnetometer.

32. An Airborne Magnetometer Survey for Shipwrecks and Associated Underwater Test Excavations (J. Barto Arnold, III)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 om flygburna försök med magnetometer på 70-talet, upplagd som exempel på projektplanering och teknisktgenomförande med flera viktiga erfarenheter.

33. Magnetic Search and Survey in Shallow Water and Beach Areas (Jack Hudson, Kay G. Hudso, and Harry W. Rhodes, III)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 med erfarenheter om hur man genomför sökning med magnetometer i grunda vatten.

34. New Capabilities for Side-Scan Sonar (Martin Klein)
Text från marinarkeologisk konferens 1982 som är en teknisk beskrivning av hur en side-scan sonar utrustning fungerar.

35. Isis – Versatile Sonar Data Acquisition (Laura Jean Penvenne and John Penvenne)
Bokutdrag från "Sea Technology" 1994 om utvecklingen inom undervattensakustik.

V.D: Mapping and Recording

36. Computer Video Image Digitization on the USS Monitor: A Research Tool for Underwater Archaeology (Roderick M. Farb)
Text från marinarkeologisk konferens 1992 om erfarenheter av att använda videofilmning som ett redskap inom marinarkeologin.

37. Electronic Mapping of Underwater Sites (Peter J.A. Waddell)
Text från marinarkeologisk konferens 1990 om erfarenheter med försök med elektronisk kartering av vrak med en utrustning som heter SHARK.

V.E: Remote Operating Vehicle (ROV)

Additional Bibliography for Part V--- PART VI: SITE SIGNIFICANCE ---

VI.A: Significance

38. An Evelope Full of Questions That Count in Underwater Archaeology (Parker B. Potter, Jr)
Text från marinarkeologisk konferens 1990 om val vid klassificering av vrak för fornlämningsregister.

Additional Bibliography for Part VI.A

VI.B: Specific Criteria

39. Toward Establishing Research and Significance Criteria for Civil War Shipwreck Resources (Gordon P. Watts, Jr)
Text från marinarkeologisk konferens 1985 om hur man avgör betydelsen av olika vrak, med de vrak som amerikanska inbördeskriget lämnade efter sig i Nord Carolina som exempel.

40. A Small-Craft Topology: Tool for Archaeological Research (Micheal B. Alford)
Text från marinarkeologisk konferens 1989 om hur man skall kunna klassificera mindre båtvrak för att få fram relevant och jämförbara data.

Additional Bibliography for Part VI.B--- PART VII: DATA RECOVERY ---

VII.A: Pre-Excavation Recording

41. Preliminary Investigations of a Shipwreck, Pumpata Cahuita National Park, Costa Rica (Stephen J. Gluckmank)
Text från marinarkeologisk konferens 1982 om undersökningar under primitiva förhållanden och utan källmaterial att stödja sig på.

VII.B: Sampling

42. The Analysis of Sea-Bed Distributions: Discontinuous Sites (Keith Muckelroy)
Utdrag från "Maritime Archaeology" (1978) om analysarbetet av spridda lösa fynd på vrakplatsen efter vraket Kennemerland.

VII.C: Extreme Data Recovery Conditions

43. Mapping and Site Characterization in Zero Visibility: The C.S.S Georgia (James G. Baker, Richard J. Anuskiewicz, and Ervan G. Garrison)
Text från marinarkeologisk konferens 1981 om kartläggning av en vrakplats utan sikt med hjälp av elektroniska mätmetoder och datorgrafik.

44. Bridging the Experience Gap: Technioques for Reducing the Stress of Zero Visibility Training (Steven H. Seller)
Text från marinarkeologisk konferens 1993 om hur man kan lägga upp träning för dykare att dyka i vatten utan sikt.

45. Zero-Visibility Diving on the Maple Leaf: The Tricks of the Trade (Hans K. van Tilburg)
Utdrag från "International Journal of Nautical Archaeology" (1994) med praktiska erfarenheter av utgrävning i vatten utan sikt.--- PART VIII: CONSERVATION ---

46. The Investigation of the Factors That Affect the Preservation of Underwater Archaeological Sites (Ian Oxley)
Text från marinarkeologisk konferens 1992 om att undersöka en lämningsplats med andra metoder än rent arkeologiska, för att få en bättre förståelse för förutsättningarna.

Bibliography for Part VIII--- PART IX: INTERPRETATION AND EXHIBITION ---

IX.A: Interpretation

47. 16th-Century Spanish Basque Coopering Technology (Lester A. Ross)
En undersökning av spansk tunnbindarteknik baserat på fynd i Kanada efter spanska fiskefartyg på 1600-talet, och vilka slutsatser man kan dra från fynden.

IX.B: Exhibition

48. Shipwreck! – The 1554 Flota Exhibit (J. Barto Arnold, II) & A Children’s Museum Exhibit on the 1554 Flota Wrecks (Becky Alsup)
Två olika beskrivningar av utställningar av vrakfynd.

Additional Bibliography for Part IXConclusions

Appendix A. Archaeological Organizations and Journals

Appendix B. Supplemental Bibiliographical Sources for 17th thorugh 19th Centuries

About the Contributors

Index
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-11-16 12:24:47
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec "MARITIME ARCHAEOLOGY" (Babits & Tilburg) Pär Ahlgren 2010-11-16 12:21
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2010-11-16 12:24
svara I boken förekommande vrak (för intresserade)Pär Ahlgren2010-11-16 12:42

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: