Namn: Lösen:

Rec. "SCUBA REGULATOR MAINTENANCE AND REPAIR"

(Läst 6 562 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Vance Harlow’s SCUBA Regulator Maintenance and Repair"

Författare: Vance Harlow, 1999, 2002 år upplaga

Fakta: 260 sidor, 216x279x15 mm, ISBN 0-9678873-0-5

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/270115.html

https://www.dykarna.nu/photos/2010/499420100213151831.jpgAllmänt:

Ännu en kunskapsspäckad bok från hemmafixarnas eget bibelförlag Air Speedpress. Denna gång så handlar det om regulatorer för dykning.
Målgruppen är som alltid främst de som vill fixa med utrustningen själv, men är även intressant (och i högsta grad relevant) för de som vill lära sig mer om sina regulatorer – men säkert så kommer även många utbildade servicetekniker att kunna hämta in kunskaper och tips i boken. För den som dock söker information specifikt om en regulator, är boken en liten chanstagning eftersom det finns luckor i informationen, så att just den information man söker kanske saknas. Enda sättet att veta om den information man söker finns i boken, är tyvärr att läsa den, och inte ens förekomst av sprängskiss är ett säkert tecken på att övrig relevant information finns i texten.

Författaren Vance Harlow har även skrivit boken "Oxygen Hacker's Companion" – även den för AirSpeed Press.


Innehållet:

Boken inleds med att man i förordet lägger grundstenen med att förklara till vilka boken vänder sig och lägga fram några varningar, samt att man i kapitel 1 gör en mycket bra och rikt illustrerad förklaring av hur regulatorer fungerar som borde ha att stort allmänintresse.
I kapitel 2, 3 och 4 så går man igenom grunder för hur man arbetar med regulatorer, som exempelvis tips i hantering, bygger vidare med hur regulatorer är konstruerade, nomenklatur och de grundläggande principerna för hur man tar isär och sätter ihop första- och andrasteg.
Kapitel 5 är ägnat åt hur man trimmar in gasflödet på en regulator.
I kapitel 6 och 7 så går man in på detaljtips, exempelvis hur man får loss delar som fastnat, hur man tester öppningstryck, justerar mellantryck, applicerar miljöskydd, och hur man granskar och vårdar enskilda komponenter som sinterfilter, membran, mm.
O-ringar och andra packningar har fått ett helt eget avsnitt i form av kapitel 8, precis som verktyg, instrument och medel fått ett eget avsnitt i kapitel 9.
Kapitel 10 handlar om diagnostisering av regulatorer som inte fungerar som de ska, och i kapitel 11 kan man läsa om flaskor, kranar och manometrar, bland annat en del grunder kring de amerikanska rutinerna för visuell inspektion av flaskor.
I det 12:e kapitlet så har man samlat tips för den som jobbar med regulatorer "hemma", och ger tips på hur man får tag på delar, litteratur och en del kommentarer på kontakter med auktoriserade verkstäder.
Specifika tips för olika regulatorer hittar man i kapitel 13, där olika regulatorer gås igenom leverantörsvis med specifika tips för olika modeller avseende vridmoment, mellantryck, handhavande, mm.
I appendix så hittar man en ordlista, kontaktuppgifter till olika leverantörer (i USA), råd inför köp av regulator, samt sprängskisser på 16 förstasteg och 12 andrasteg för att underlätta isärtagning och ihopsättning.

Som vanligt med AirSpeed Press-produkter så får man lite amatörkänsla när man läser själva boken, då struktur och skrivsätt är på ett ganska oproffesionellt sätt, dock så vägs det upp av den information som boken förmedlar. Innehållet förmedlar stora kunskaper, och göra åtskilliga steg-för-steg-redovisningar av hur man gör vissa saker, en del kunde förvisso kompletterats med ännu bättre bilder, men illustrationerna i boken är annars en av bokens absolut stora fördelar, då man tagit sig tid att rita och förklara en massa saker som sprängskisser på regulatorer, funktionsbeskrivningar, verktyg, mm. Till nackdelarna hör dock slanguttryck, den stora användningen av egna förkortningar, att informationen finns utspridd, samt att innehållet inte täcker alla modeller som man kanske kan tycka vore relevanta, men även korrekturläsningen är en av de stora bristerna och som vanligt med AirSped Press så är det fullt av upprepningar (dubbel förekomst av ord), stavfel, mm.
Tyvärr märks det även att grundupplagan av boken är över tio år gammal, varför den inte är helt uppdaterad.

Boken är både upplagd som en teknisk förklaring över hur regulatorer och dess komponenter fungerar och är rikt illustrerad med både funktionsskisser och sprängskisser.
För den som söker teknisk information, antingen rörande förklaringar om hur regulatorer fungerar eller hur man genomför vissa åtgärder, så är boken en klar guldgruva då den både ger lite historik, tekniska beskrivningar och personliga erfarenheter.
En nackdel är att boken främst är skriven för en amerikansk publik, och exempelvis har ett schema över O-ringar i tum, men inte detsamma för O-ringar för det metriska systemet.
Genomgående för hela boken är att man försöker avdramatisera service av regulatorer, då bokens författare anser att det inte är så märkvärdigt att utföra om man är lite händig.

Informationen om olika regulatorer är minst sagt fragmentarisk och dessutom utspridd i boken, vilket inte gör det lätt för den som söker information om en speciell regulator. Det förefaller närmast som att författaren slängt ihop den information han haft tillgång till, och inte säkerställt att han har komplett information för varje medtagen regulator.
Exempel: Äger man en Poseidon Xstream så hittar men en sprängskiss på förstasteget, men ingen på andrasteget och i övrigt ingen relevant information om regulatorn i bokens text där den bara nämns kort som en intressant nyhet på marknaden och kort om innovationerna i den.

Tekniska detaljer kring olika enskilda regulatorer är utspridda under olika avsnitt i boken, så vill man verkligen hitta all information som gäller en viss regulator så måste man läsa HELA boken och själv summera ihop all data för att få en samlad bild över alla uppgifter om vridmoment, O-ringar, smörjmedel, montering, demontering, benämningar, sprängskisser, mm. Det hela blir ju inte lättare av att bokens register INTE listar alla sidor där olika regulatorer nämns, utan tyvärr missar en hel del sidhänvisningar.
Exempel: Rörande Dacor regulatorer så finns en sprängskiss på ett förstasteg i appendix, men på sida 49 så hittar men utdrag på en sprängskiss på en modul till ett pistonassisterat membranförstasteg som inte finns med i på någon sprängskiss i appendix.

Det är ju inte för intet som man på sida 195 skriver följande viktiga rader: "Readers are warned that some of this material may necessarily be already out of date, and reminded that it is their responsibility to obtain the latest service literature, in order to stay abreast of any revision and changes."
Exempel: Äger man en Poseidon Jetstream, så finns det sprängskiss på både första och andrasteget, men numera är ju båda stegen uppdaterade i sina konstruktioner så att man det inte ser helt likadant ut (förstasteget i boken har två koniska ändar medan dagens har en platt och en konisk ända, andrastegen har ju numera anpassat för standardslangar istället för som tidigare Poseidons unika slang), dessutom så påpekar man på sida 63 under avsnittet om hur man tar isär och sätter ihop andrasteg att Poseidon-regulatorn är en så udda konstruktion så att man inte bör ge sig på att reparera den om man inte är speciellt utbildad på att göra det och har tillgång till tillverkarens servicemanual (vilket går lite stick i stäv med bokens hela koncept).


Nyttomaterial:

- Demonterings- och monteringsbeskrivningar, samt tips för intrimning för följande modeller: Apeks, Aqualung/US Divers (Conshelf SE/SES/SEA/SEAS, Micra, Micra ADJ, Supreme, Arctic), Atomic, Dacor (Enduro, Quantum), Genesis, Oceanic (Alpha, Alpha 2, Alpha 3, Delta, Delta 2, Omega 2), Mares (Abyss, MR22, Ruby, Voltrex), Poseidon (Cyklon, Jetstream), Scubapro (Mk20, Mk25, D-serien, G-serie , S-serie), SeaQuest (Spectrum, Century, Infinity, Mirage, XL, XR, XR2), Sherwood , Zeagle.
- Sprängskisser på följande förstasteg: Apeks (membran), Atomic T1, B1, Z1 (pistong), Dacor 960/"module", Genesis DAD, Mares MR22/Ruby (membran), Oceanic Sport (pistong), Oceanic (membran), Poseidon (membran), Poseidon Xstream (membran), Seaquest Mirage UBP, Spiro Sea/Spectrum (membran), Sherwood (pistong), Sherwood, Scubapro MK5/14/16/18/20/25, Zeagle (membran).
- Sprängskisser på följande andrasteg: Apeks, Atomic TI/Bl/Z1, Mares Ruby/Abyss/Voltrex, Oceanic Delta II, Poseidon Jetstream/Odin, Scubapro BA/109/G190/G200/G200B/G250/S550/S600/S600T, Sherwood, Spiro, US Divers Micra/Micra ADJ & Zeagle.
- Sprängskisser på K- och J-kran.
- Vridmoment på olika delar för följande regulatorer (inte heltäckande för alla modeller): Apeks, Atomic, Oceanic, Scubapro, Mares, Sherwood, US Divers (Aqualung), Seaquest & Zeagle.
- O-ringsbeteckningar (enligt engelska måttenheter, AS 586 "Dash-Two") och referenskarta för okulär jämförelse.
- Nomenklarturförteckning på komponenter i regulatorer, med benämningar på samma del från olika tillverkare (på engelska).
- Tekniska förklaringar av begrepp som: enstegs-/tvåstegsregualtor, frysskydd, balanserad/obalanserad, medströms/motströms, venturi, kolv-/membranregulator, mm.
- Felsökningsschema för första- och andrasteg, samt för kranar.
- Förteckningar över olika leverantörer av delar för regulatorservice.
- Tips på verktyg till en serviceverkstad.


Ingående kapitel:

Introduction
1 How a Regulator Works
2 Getting Started
3 First Stage Overhaul
4 Second Stage Overhaul
5 Tuning the Regulator
6 Procedures and Techniques
7 Servicing Regulator Components
8 O-Rings and Other Seals
9 Tools
10 Diagnosis
11 Valves, Tanks and Gauges
12 Servicing Regulators in a Non-Shop Environment
13 Regulators by Make
Appendices


Smakprov ur boken:

Utdrag från "Disclaimer" i förtexten, s IV:
"The information in this book is complete and true to the best of our knowledge. However, all recommendations are made without any guarantee on the part of the author or publisher, who also disclaim any liability incurred in connection with the use of the information in this book."

Utdrag från "Introduction" om varför man skall läsa boken, s V:
"That’s not to say it is something to be approached lightly – a SCUBA regulator is prime life support equipment! If your motivation in learning how is to save money, you’ll be better off quitting smoking or switching to a cheaper beer – or hobby.
However, if your motive is that you like to fix things, are good at it, and feel safer diving with gear that you have serviced yourself, then you are the sort of person for whom this book is intended.
If you wouldn’t hesitate to rebuild the brakes – right down to the calipers – on your car, or the carburetor, then you’11 find regulators easy.
"

Utdrag från kapitel 1 "How a Regulator Works", avsnitt "Work of Breathing" och underavsnittet "Regulators for Argon" där man avslutar med en del kommentarer om övertrycksventiler för dräktgasflaskor som utgör ett bra exempel på förkortningar, praktiska tips och hur man försöker ange både engelska och metriska enheter parallellt i boken, s 24:
"OPVs that screw into an LP port are also available from dive shops that specialize in tech or caving, though your average recreational SCUBA shop may not even be aware they exist.
Poseidon uses downstream 2nds, but traditionally has built the OPV into the 2nd stage, though newer Poseidon 1sts also have an OPV built in to the 1st.
Divers doing deep tech diving where long deco obligations are incurred, and a sudden blowup could be fatal, are known to detune their argon regulator, lowering the IP to only 80psi (5.5 bar) or so, in order to slow the inflation rate, and buy them a little extra time to undo the hose from the suit valve should the argon regulator free flow.
"
(Not: OPV = Over Pressure Valve, 1st = regulatorns förstasteg, 2nd = regulatorns andrasteg. IP = Intermediate Pressure, psi = pound per square inch)

Utdrag från kapitel 3 "First Stage Overhaul", avsnittet "Non-Balanced Piston (NBP) Firsts" och punkterna 4-9 om hur man generellt tar isär obalanserade förstasteg som är ett bra exempel på hur man steg för steg beskriver olika åtgärder (den citerade texten kompletteras av två fotografier och en sprängskiss), s 36-37:
"4) Unscrew the end cap/piston chamber or ambient chamber with a pin spanner, allen wrench, or other wrench as required.
5) Once the end cap/piston chamber is off, remove the piston along with the piston spring and any shims, washers or bushings. Make a note of where everything goes. A twist tie or short piece of wire can be used to tie washer/shim stacks together in their original order.
6) If the stage is equipped with a hose turret it should be serviced as covered in the BP section.
7) On most NBP 1sts the HP crown is machined into, and an integral part of, the regulator body. On some it will be a separate part. On Spiro NBPs it is a separate part held in by a pressed-in star washer. The star washer is removed by carefully prying each point up a little at a time, using a pick small screwdriver, and working around the washer until it can be removed, after which the crown can be pressed out with a dowel from the other side.
8) Examine carefully the piston chamber bore and the crown. Examine the spring and discard if corroded or cracked.
9) Remove the large piston O-ring and small HP O-ring from the piston. These are usually must-replace items.
"
(Not: BP = Balanced Piston, NBP = Non-Balanced Piston, 1st = förstasteg, HP = High Pressure, Spiro = tillverkare)

Utdrag från kapitel 6 "Procedures And Techniques", avsnittet "9) Installing Environment Sealing Kits (Cold Water Kits)" och underavsnittet "Poseidon" om hur kallvattenskyddet monteras på Poseidon-regulatorer, s 94-95:
"Poseidon uses a floppy rubber cap that covers the whole endcap, and is filled with alcohol – cheap rotgut vodka, traditionally. The procedure, as given in the manual, is:
1) Check that the valve cover (endcap) is properly tightened, to 20 ft/lb (28 nm).
2) Blow the insides of the cover clean and dry.
3) Fill the valve cover and rubber boot with pure spirit alcohol or water/glycol mixture.
4) Install the anti-freeze cap and fasten it. What this doesn’t say, is that a certain amount of fiddling is necessary to get the cap onto the cover without dumping the contents of one or the other.
"
(Not: ft/lb = fot per pund, nm = newtonmeter, Nm)

Utdrag från kapitel 7 "Servicing Regulator Components" och avsnittet "Dust Caps" om de dammskydd som finns till förstastegen som exempel på personliga tips och åsikter, s 115:
"Caps come in two varieties: hard plastic caps which have an O-ring set in a groove to make the seal, and softer one-piece rubber caps. On the hard caps, the O-ring should be regularly inspected and replaced as necessary, just like any other O-ring. If a hard cap doesn’t appear to have an O-ring, it’s probably just missing and should be replaced, usually with the same size used on the tank valve. Occasionally you’ll run across a hard cap that has no provision for an O-ring; these cannot reliably make a water-tight seal and should be replaced."

Utdrag från kapitel 8 "O-Rings And Other Seals" och avsnittet "Materials Specification" om material i O-ringar som exempel på teknisk information som man kan hitta i boken, s 126:
"All O rings aren’t the same. There are different material specifications for use with different chemicals, and different hardnesses. Hardness is usually given in duros or durometer (which actually refers to the Shore Durometer A-scale rating). Most O-rings are 70 duro, however 90 duro is often used for HP O-rings and in other spots where a softer O-ring might extrude, and even harder grades are sometimes used.
Traditionally, most of the O-rings encountered in SCUBA service were made of nitrile, also called buna-N, an all-purpose material with good resistance to oil, hydraulic fluid, water and air.
"


Kommentarer:

Bokens första upplaga kom ut 1999, men ingen senare upplaga har kommit ut efter 2002 – båda upplagorna har samma ISBN-nummer.

Engelskan i boken är inte allt för komplicerad, men där dock fullt av tekniska termer och en massa egna förkortningar (ex "2nd" för "second stage", "specs" för "specification" med flera).
Det är fel att säga att boken verkligen är lättläst, eftersom den både innehåller många tekniska begrepp vilket kan göra det svårt att hänga med i vad som beskrivs, samt att i text beskriva olika åtgärder man som skall vidta eller hur saker fungerar självklart är jobbigt att läsa om även på svenska. Men ser man relativt till ämnet och språket, så måste nog boken betecknas som RELATIVT lättläst.

Boken är rikt illustrerad, både med sprängskisser, tecknade illustrationer och svart-vita bilder, men för att bättre illustrera de beskrivna stegen i boken, så hade absolut flera steg-för-steg illustrationer verkligen önskats.

Boken har både innehållsförteckning och register. Innehållsförteckningen är dock behäftat med många fel, olika utformning av underrubrikerna och flera avsnitt saknas. Registret har drygt 300 sökord, men brister uppenbart i sina sidhänvisningar då många förekomster av exempelvis märkes/modellrelaterad information saknas.

Det är en amerikansk bok, och man använder främst engelska måttenheter, men man försöker att parallellt även ange metriska enheter.

Angivet sidantal kan variera för boken, eftersom inledningen har en egen numrering på åtta sidor, och de numrerade textsidorna består av totalt 252 sidor, vilket totalt utgör 260 sidor.


Betyg: fyra av fem, för att det är en bra, ambitiös och informationsrik bok som verkligen kan ge berikande kunskap för den som vill lära sig mer teori om regulatorer och/eller få praktiska tips för service av regulatorer, dock med delvis gammalt material och de vanliga AirSpeed Press-bristerna i forma av dålig korrekturläsning och att den inte är komplett för alla regulatormodeller, utan mer fragmentarisk för många (exempelvis bara information om förstasteget, inget om andrasteget).


Relaterade länkar:
AirSpeed Press sida om boken:
http://www.airspeedpress.com/newregbook.html
Utgivarna AirSpeed Press sida:
http://www.airspeedpress.com
Amazon’s sida om boken (begagnade exemplar):
http://www.amazon.com/Scuba-Regulator-Maintenance-Repair-Troubleshooting/dp/0967887305
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=Sw1ePQAACAAJ
Diskussioner på ScuaBaord där boken nämns:
http://www.scubaboard.com/forums/regulators/260452-regulator-checklist-inspection.html
http://www.scubaboard.com/forums/regulators/292611-best-regulator-diyr.html
http://www.scubaboard.com/forums/regulators/276358-how-does-regulator-work.html
Boken kommenteras kort i forumet på dykarna.nu:
https://www.dykarna.nu/forum/var-kopa-servicekit-verktyg-och-kurser-152934/153022.html
Recension av författarens andra bok "Oxygen Hacker's Companion":
https://www.dykarna.nu/forum/recension-oxygen-hackers-companion-297419
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2010-02-13 15:29:37
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec. "SCUBA REGULATOR MAINTENANCE AND REPAIR" Pär Ahlgren 2010-02-13 15:29
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2010-02-13 15:32

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: