Namn: Lösen:

Rec. "The Essentials Of Deeper Sport Diving"

(Läst 4 348 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Essentials Of Deeper Sport Diving – An Overview Of The Theory And Requirements Of Deeper Diving"

Författare: John Lippmann, 1992

Fakta: 320 sidor, 179x254x15 mm, ISBN 0-9623389-3-1

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/photoAlbum/showPhoto.asp?albumId=1471&photoId=198538

https://www.dykarna.nu/photos/2008/499420080502122606.jpgAllmänt:

Boken har en lockande titel för dem som är intresserad av djupare dykning, men lever tyvärr nog inte upp till vad de flesta betecknar som djup sportdykning idag. Det faktum att boken är skriven 1992 gör att den idag automatiskt är föråldrad, och den skall idag ses som en handledning för aningen mer avancerad sportdykning på luft – och inte som en manual för riktig djupdykning. Boken har trots det en hel del intressant information för den som vill lära sig mer om dykning, då mycket av det som står i boken är relevant fortfarande idag.

Bokens författare är en australiensisk matematiklärare som är aktiv inom Divers Alert Network (DAN) och har en gedigen dykbakgrund, bland annat så har han dykt sedan 70-talet och var instruktör i 9 år innan han skrev boken. Han är idag Executive Director och Director of Training för Divers Alert Network S.E. Asia-Pacific (DAN SEAP), och har för sitt arbete med säkerhet inom dykningen fått utmärkelsen "Order of Australia Medallio".

Han har även varit engagerad i livräddningsfrågor kopplade till vattensporter. Han har också skrivit flera böcker själv, både om dykning och första hjälpen, bland annat: "Deeper Into Diving" (1991), "The DAN Emergency Handbook" (1991), "Oxygen First Aid for Divers" (1993), "The diving emergency handbook" (1993), "Oxygen First Aid" (2002), "Dive Logbook and First Aid Guide" (2004) och "Advanced Oxygen First Aid" (2005), samt även varit medförfattare till flera andra böcker på samma teman, bland annat: "Scuba Safety in Australia" (1993), "The DAN Emergency Handbook- US Edition" (1999), "First Aid & Emergency Care" (1999), "Automated External Defibrillators" (2004), "First Aid and Emergency Care" (2005), "Cardiopulmonary Resuscitation" (2005), "Deeper Into Diving" utg.2 reviderad (2005), "Basic First Aid" (2006) och "A Simple Guide to Decompression Illness" (2008). Utöver det så har han även fått artiklar publicerade i ett antal olika tidningar.


Innehållet:

Boken inleds med avsnitt om dykfysiologi och dykmedicin. Avsnitten är skrivna på ett ganska lättförståligt sätt som man som lekman relativt lätt kan ta till sig.
Vidare så lägger boken mycket stor vikt vid att gå igenom US Navy’s dyktabell, och förklarar många saker kring den, varför avsnittet borde vara mycket intressant för dem som använder tabellen för sin dykning. Tyvärr så lägger man inte lika mycket tid på andra tabeller, även om den tar upp tabeller som Huggins, Bassett, NAUI (gamla, ej RGBM), DCIEM, Bühlmann, PADI’s RDP och BS-AC ’88.
Boken gör även en jämförelse mellan olika dykdatorer – något som nog är intressant för alla som inte funderat djupare kring användandet av dykdatorer. De datorer som finns med i testet är: Aladin Pro/Aladin Sport/Monitor, Aladin (G.U.I.D.E.), Datamaster/Datamax, Skinny-Dipper/Edge/Dephi, Microbrain, Microbrain Pro Plus, SME-ML R1, Solution och DC-11 – så jämförelsen är inte helt relevant mot de dykdatorer som används idag, men kan trots det väcka en del funderingar för dem som inte tidigare har funderat kring ämnet.

Andra delen av boken berör procedurer och tekniker som multileveldykning, dekompressionsdykning, dykplanering, höghöjdsdykning och nödsituationer. Den delen av boken erbjuder inte samma behållning som den första delen av boken, även om de avsnitten också innehåller sina guldkorn.
Här finns bland annat praktiska tips på hur man kan ordna linor och flaskor för dekompression, det finns också tips på utrustning, vad dykledaren skall tänka på, procedurer för ned- och uppstigning, mm.

Boken avslutas med ett avsnitt om kommersiell dykning som är klart förlegat. Det beskriver saker som enligt boken inte är aktuella för sportdykare, så som de nya "exotiska gaser" i form av NITROX I (EAN32) och NITROX II (EAN36) som känns ganska självklara i sportdykarkretsar idag, och de exotiska "tri-mix"-gaserna får här endast 16 rader i denna bok om djupdykning.

För den som är intresserad så innehåller boken U.S. Navys dyktabeller för luftdykning, .


Ingående kapitel:

Section 1 – Physiological and Psychological Considerations of Depth
1. Problems Magnified by Depth
2. Nitrogen Absorption and Elimination
3. Bubble Formation
4. Decompression Sickness
4.1 Cause, Symptoms and Management
4.2 Women and Decompression Sickness
4.3 Prevention
5. Nitrogen Narcosis
6. Carbon Dioxide and Deeper Diving
7. Heat Loss
8. Bone Necrosis
Section 2 – Decompression Tables
9. History of Decompression tables
10. U.S. Navy Tables
10.1 History and Design
10.2 Using the Tables
10.3 Special Rules
10.4 Adapting the Tables to Sport Diving
10.5 Exercises Using the Tables
10.6 New U.S. Navy Tables
11. Alternative Tables
Section 3 – Multi-level Diving
12. Table-Based Multi-Level Diving
13. Dive Computers
Section 4 – Decompression Stop Diving
14. Decompression Stop Diving
15. Omitted or Interrupted Decompression
Section 5 – Planning and Conducting Deeper Dives
16. Planning Deeper Dives
17. Equipment Considerations
17.1 Personal Equipment
17.2 Support Equipment
18. Conducting Deeper Dives
Section 6 – Altitude Considerations
19. Flying After Diving
20. Deeper Diving at Altitude
Section 7 – Emergency Procedures
21. Oxygen and the Deeper Diver
22. Emergency In-Water Recompression
Section 8 – Commercial Diving
23. Very Deep Diving
Appendix A – U.S. Navy Standard Air Decompression Tables
Appendix B – Glossary of Decompression Terms
Appendix C – Recommended References
Appendix D – Bibliography
Appendix E – Divers Alert Network (DAN)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 4 "Decompression Sickness", "Prevention of Decompression Sickness", "How Can We Avoid Getting Decompression Sickness?" och punkt 6 "Avoid Deep Dives" om tips på hur man skall minska riskerna med/för dekompressionssjuka, s 58:
"There is no doubt that deeper diving, over 100 feet, is associated with much more risk than shallower diving. Sensory deprivation, nitrogen narcosis, cold and many other factors can combine to cause problems for a diver at depth.
Decompression sickness resulting from a deeper dive is more likely to have neurological manifestations. Recreational divers should try to restrict their diving to depths shallower than 100 feet.
"

Utdrag från kapitel 10 "U.S. Navy Tables", 10.4 "Adapting the U.S. Navy Tables to Sport Diving", "Adding Safety to the U.S. Navy Table" och tips på hur man kan modifiera användandet av U.S. Navy Dive Table, s 126:
"For a dive to 70 feet, the initial NDL is 40 minutes. If you expect to get cold, reduce this time by at least 4 minutes (10 percent reduction). If you are 15 pounds overweight, take off another 4 minutes (i.e., 10 percent). Now your actual no-decompression bottom time becomes 40 – 4 – 4 = 32 minutes."

Utdrag från kapitel 14 "Decompression Stop Diving", underavsnittet "Decompressing Using Oxygen" och en varningsruta rörande dekompression med syrgas, s 177:
"Most hyperbaric experts strongly recommend that recreational divers totally refrain from breathing oxygen underwater."

Utdrag från kapitel 18 "Conducting Deeper Dives", underavsnittet "Dive Checks" och punkten om dekompressionsflaskor på nedstigningslinan, s 230:
"Set up the other support lines ensuring that they do not tangle. Turn on the emergency air cylinder(s) to fill the hose with air before turning them off again (lightly). If the air is left turned on and the regulator free flows, the tank may be empty by the time the divers are ready to ascend. A diver in need of air can usually get a breath of air from the air remaining in the regulator hoses while he is turning on the tank valve. "


Kommentarer:

Språket i boken är relativt lättförståligt för att vara en engelskspråkig dykbok. Har man läst liknande böcker på engelska behöver man inte tveka för att ge sig an denna bok.

Boken har både innehållsförteckning och register, även om det senare kunde ha varit mer omfattande för de som försöker hitta information i boken.
För den som söker fördjupningslitteratur, så finns dock en omfattande referenslista för fördjupad läsning (är dock precis som boken ålderstigen).

Boken är ganska dåligt illustrerad med svart-vita bilder av ganska låg relevans för texten, så boken kunde ha varit mycket bättre illustrerad, varför illustrationerna blir en av bokens klara minus.

Boken är inte relevant för det som vi idag kallar djup dykning, utan skall snarare ses mot perspektivet av relativt djup luftdykning inom gränserna för den vanliga sportdykningen (dvs vad som vanligtvis kunde uppfattas som djupt på början av 90-talet.
På flera ställen finns uttryck som "…especially a deeper dive…" inslängt, vilken inte alla gånger förefaller befogat mot vad som beskrivs i boken, utan kan kännas mer som inslängt för att matcha bokens titel, man skall nog också ses i sitt sammanhang för vad som uppfattades som djupt på början av 90-talet.


Betyg: fyra av fem, för att den är välskriven och lättförstålig, varför den på ett bra sätt förmedlar de teoretiska kunskaperna för den som vill lära sig mer om dykning, säkerhet, US Navy dyktabeller och dykfysik, men tyvärr är ålderstigen och därför i relevant omfattning inte tar upp andra andningsgaser än luft.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken med möjlighet att titta på sidor i boken:
http://books.google.se/books?id=bMIDIiAbx5gC&printsec=frontcover&dq=john+lippmann&sig=p0S0w8XOxyScLeJhwd7wg-0NJbw#PPA70,M1
Amazon (USA) sida om boken, men möjlighet att titta på utdrag från boken:
http://www.amazon.com/Essentials-Deeper-Sport-Diving-Lippmann/dp/0962338931
Aquapress sida om boken, inkl baksidan läsbar: http://www.aquapress.co.uk/bookdetail.asp?ID=99&cat=22
Aquaquest sida om boken, summering, om författaren och några korta recensioner: http://www.aquaquest.com/books/ess_aqp.htm
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-05-02 12:37:04
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Det finns inga svar på detta meddelande
«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: