Namn: Lösen:

Rec. "Wetsuit & Drysuit Maintenance & Repair"

(Läst 4 778 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "Wetsuit and Drysuit Maintenance and Repair"

Författare: Steve Lindblom, 2005

Fakta: 184 sidor, 216x280x11 mm, ISBN 0-9678873-3-X

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/259314.html

https://www.dykarna.nu/photos/2009/499420090918114739.jpgAllmänt:

Boken är ännu en hemma-fixar-bibel från gör-det-självarna på Airspeed Press, denna gång så delar de med sig av tips och råd om hur man lagar sportdykardräkter, framförallt så finns det många tips kring torrdräkter eftersom de är mer komplexa än våtdräkter. Syftet är att läsaren själv skall kunna utföra reparationer med hjälp av de tips och råd som finns i boken.
Målgrupp för boken bör vara de som antingen vill laga sin egen dräkt eller de som yrkesmässigt lagar dräkter och vill få lite extra tips. Den kan dock även erbjuda en del kunskaper för den som inte vill laga själv, men kanske vill lära sig mer om dräkter, material och reparationer för att som konsument/kund vara mer upplyst.

Författaren Steve Lindblom har även skrivit boken "Divelight Companion" och även bidragit med illustrationer till några andra av böckerna från Airspeed Press, nämligen "The Oxygen Hacker's Companion” och ”Scuba Regulator Maintenance And Repair".


Innehållet:

Boken inleds med lite historik om dykdräkter och hur de generellt fungerar, hur de skall passa och vad man behöver för olika förutsättningar.
I kapitel 1 så får man läsa om vilka delar som ingår i en torrdräkt och olika aspekter kring dem (ex olika former som finns på handledstätningar eller olika graderingar på torrdräktsdragkedjor) samt olika material som ingår i komponenterna. Man går även in på underställ.
Kapitel 2 fokuserar på materialet neopren och är nog egentligen en förlängning på kapitel 1.
I det tredje kapitlet går boken igenom olika verktyg man behöver i en dräktverkstad, samt var man köpa dem eller hur man gör dem själv, och följs upp av det fjärde kapitlet som avhandlar lim, lösningsmedel och tejp.
I kapitlet 5 till 13 så går man in på hur man praktiskt gör de olika reparationerna på dräkter, allt från läckagetest, limmar och skarvar material (både trilaminat och neopren), får bort lim, lägger ut, syr (både med maskin och för hand), lappar, monterar hals och handledstätningar (både neopren och latex på både neopren- och trilaminatdräkter), justerar tätningar, byter skor, byter dragkedjor, byter och tar isär utloppsventiler. Texten är kompletterad med bildserier med kompletterande text där man steg för steg visar hur man går till väga för att göra vissa ingrepp.
I det fjortonde kapitlet så går man igenom modifieringar som montering av hängslen, dragkedjeskydd, benfickor, kissdragkedja och kissventil, samt hur man tillverkar ankelvikter, damasker och torkställningar.
Kapitel 15 behandlar torrhandskar och ringsystem för handskar.
Kapitel 16 går igenom vård och handhavande av våt- och torrdräkter, exempelvis sköljning, torkning, rengöring och smörjning av dragkedja, hur man viker ihop en torrdräkt, mm.
Sjuttonde kapitlet tar upp några få enkla nödåtgärder för torrdräkter i fält.
Kapitel 18 är endast kontakt uppgifter på 39 olika leverantörer av material för reparationer.

Det har tyvärr varit bristande struktur när man skrev boken, vilket visar sig i att boken är full av upprepningar och flera kapitel/avsnitt lika gärna kunde ha varit underavsnitt till andra kapitel/avsnitt.

Mycket av innehållet i boken är riktat specifikt mot torrdräkter, och våtdräkter får väl snarast åka med på köpet och nämns knappt i boken, även om självklart alla delar som rör exempelvis neopren är tillämpligt även på våtdräkter.
Det finns även en del tips på hur man tillverkar saker själv, exempelvis en torrdräktstorkanordning, torrdräkts galge, ringsystem för torrhandskar och en del andra mindre saker.
Utöver tips på hur man utför och tillverkar saker, så har boken även många tips på val av material och var man kan få tag på verktyg och material, dock alltid med USA som utgångspunkt vilket kanske gör leverantörsvalet lite sämre för svenska läsare, även om det faktiskt även finns några adresser med från Sverige.

Som i de flesta andra böcker från Airspeed Press så är boken skriven med lite humor och kan faktiskt inbjuda till en del skratt när man läser om författarens och andras erfarenheter.


Ingående kapitel:

Introduction
1 Divesuit Parts
2 Neoprene
3 Tools
4 Adhesives, Solvents and Tapes
5 Procedures
6 Sewing
7 Patching
8 Neck Seals
9 Wrist Seals
10 Trimming and Adjusting Seal Fit
11 Boots
12 Zippers
13 Valves
14 Modifications and Accessories
15 Drygloves
16 Divesuit Care
17 Emergency Repairs and Kludges
18 Sources

(För fullständig innehållsförteckning, se separate inlägg nedan)


Smakprov ut boken:

Utdrag från kapitel 1 "Divesuit Parts" och avsnittet "Zippers" om torrdräktsdragkedjor, s 19:
"Most drysuits use waterproof zippers made by Dynat, YKK or BDM. BDM invented the waterproof zipper, and the top of the line BDM zipper with the riveted (instead of crimped) teeth is the undisputed heavyweight champion of the waterproof zipper world as well as being the zipper used on the astronauts' space suits. Divers may argue over which brand is best, but they are all now owned by YKK and YKK says that there is no difference in quality between the labels.
There are, though, three different duty levels, each with a different tooth pitch, usually given In teeth-per-inch. Light duty 10 pitch is used mostly on outdoors and watersports gear, and maybe semi-dry suits, but rarely on drysuits except occasionally for relief zippers. Medium duty 8 pitch is used on the vast majority of drysuits. Heavyweight 6 pitch is used mostly for shoulder zipper installations on top-of-the-line or commercial suits.
"

Utdrag från kapitel 2 "Neoprene" och underavsnittet "Compression and Breakdown" om hur neopren beter sig vid ökat tryck, s 31:
"The gas bubbles in foam neoprene are what gives it most of its insulating value. However, as the suit goes deeper the pressure compresses the bubbles, making them smaller and reducing their insulating value. You’ll hear a lot of generalizations about this – like 'at 100 feet (30M) a ¼" (7mm) wetsuit is compressed to the thickness of a piece of paper' or 'to a quarter of its surface thickness'. Most of these are exaggerations resulting from trying to apply 'ideal gas' laws to a material made by adding tiny gas bubbles to rubber – That is to say, by assuming that if the pressure is three times greater at 100' than at the surface the neoprene must be compressed to one third its surface thickness and have one third its surface insulating value.
However, the neoprene itself does not compress, and has some insulating value of its own, and the wall thickness has enough strength that the tiny bubbles do not compress as quickly as ideal gas calculations would suggest. Still, it's an undeniable fact that neoprene does compress at depth and loses a substantial amount of insulating value. One navy test puts the loss at 50% at 60 feet, and 70% at 100. This is a significant amount, but ot was much ast using ideal gas laws would suggest.
"
(Notering: Felstavningen i sista meningen är enligt boken)

Utdrag från kapitel 4 "Adhesives, Solvents and Tapes", avsnittet "Solvents" och hela underavsnittet "Cotol" om användandet av lösningsmedlet med samma namn, s 53:
"Aquaseal has a complementary product called Cotol 240. It’s is a solvent and an accelerator – that is to say, when mixed with Aquaseal it speeds up the curing process and may increase the bond strength. It’s also often used as a generalpurpose solvent cleaner even when Aquaseal is not being used probably just because it is readily available in small quantities – DUI says to use it to clean both surfaces after buffing and before cementing when DUI Seal Cement is going to be used. However, since Cotol apparently consists of 98% toluol (aka tolulene) with just a tiny bit of an accelerant ( dibutylbis (1-oxododecyl) oxystannane in case you were wondering), and plain toluol is much cheaper, it makes sense to get some straight toluol to use as a cleanup solvent and save the Cotol for when you need its accelerant qualities. And straight toluol can be used to thin Aquaseal, at the cost of a possibly slower curing time."

Utdrag från kapitel 6 "Sewing" och hela avsnittet "Thread" om val av tråd för sömmar, s 79:
"One of the secrets to doing a good job is using the right thread. Usually this will be a fairly heavy nylon or polyester upholstery thread. Random sewing store thread tends to be polyester-covered cotton, which is both not very strong and prone to rot if left wet.
Some good brands are Metrosene, Molynecke, or Gutermann.
#69 (aka Tex70 or E) bonded is a good all around thread size for serious repairs.
"

Utdrag från kapitel 7 "Patching" och hela avsnittet "Basic Patch" som är bildtext till en bildserie om fyra bilder som beskriver den enklaste formen av lagning, s 81-82:
"The quick-and-dirty way to patch a simple puncture, say 1 /8” or less, is to solvent clean the area then apply a dab of Aquaseal.
For a more positive patch, or if you are repairing a patch that didn’t take the first time, use a first coat of Aquaseal diluted 50/50 or more with Cotol or toluol. The thinned Aquaseal will pentetrate the fabric covering better, for a better bond with the underlying material.
If you are repairing nylon coated neoprene, using o scissors to cut away the nylon skin from the neoprene immediately around the hole will allow the Aquaseal to bond directly to the neoprene. This produces a rough surface that the sealant can bond to very well, and is is especially useful if the nylon is peeling or badly frayed.
For a better job, on thick neoprene especially, fill the hole completely with Aquaseal. Repair shops will often use a syringe do to this, but it can also be done using a plastic nozzle that screws onto the tube, or you can just work the sealant in using a small dowel, lollipop stick or similar tool.
A patch mode out of Melco tope or Iron Mend can be used to trim and reinforce the repair. Wait until the Aquaseal has cured before applying o heat-sealed patch.
"
(Notering: Stavfelet i andra stycket och stavfelet i tredje stycket är enligt boken.)


Kommentarer:

Språket i boken är lättsamt men fullt av olika facktermer, tekniska begrepp och många produktnamn, vilket kan göra boken svårläst om man har svårt för att läsa på engelska – det hela blir ju inte ett dugg mer lättförståligt av dålig stavningen och skrivfel i boken.
Eftersom det är en amerikansk bok så använder man engelska måttenheter, men man försöker även parallellt föra metriska enheter där det är relevant, men det underlättar om läsaren har en viss uppfattning om fot och tum.

Boken är välillustrerad med både bilder och teckningar, allt dock i gråskala.
Register saknas helt i boken, och innehållsförteckningen är mycket enkel, vilket gör det lite bökigt att söka information i boken.

Som så många andra böcker från Airspeed Press, så är felstavning och skrivfel två vanliga inslag i boken.
På sidan 78-79 så har man blandat ihop begreppen på olika sytekniker, det som på bilden kallas "Overstitch" är egentligen "Herringbone" och tvärt om, i texten så är beskrivningen rätt. Vidare så skriver man i texten "Oversew, Whip or Fell Stitch" och förklarar att det är samma sömteknik med olika namn, sömtekniken kan även kallas för "Overstitch", vilket är det begrepp som används istället för "Oversew" i illustrationen (men då felplacerad enligt ovan).


Betyg: fyra av fem, för att det är en så informativ och faktaspäckad bok för den som vill lära sig mer om dräktunderhåll och reparation, som dock kunde fått lite mer möda lagd på layout och korrekturläsning.


Relaterade länkar:
AirSpeed Press sida om boken:
http://www.airspeedpress.com/divesuit.html
AirSpeed Press webbsida:
http://www.airspeedpress.com
Boken kommenteras på Divester:
http://www.divester.com/2006/08/17/wetsuit-and-drysuit-maintenance-and-repair
Boken kommenteras på ScubaBoard:
http://www.scubaboard.com/forums/archive/index.php/t-112904.html
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=s1ilAAAACAAJ&dq=Wetsuit+and+Drysuit+maintenance+and+Repair
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2009-09-18 11:53:16
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Rec. "Wetsuit & Drysuit Maintenance & Repair" Pär Ahlgren 2009-09-18 11:53
svara Fullständig innehållsförteckningPär Ahlgren2009-09-18 11:57
svara Cotol 240Peter Steinhoff2009-09-18 12:41

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: