Namn: Lösen:

Recen "THE TECHNICAL GUIDE TO GAS BLENDING"

(Läst 3 177 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

Fullständig titel: "The Technical Guide to Gas Blending"

Författare: Nicos Raftis, 2000

Fakta: 174 sidor, 133x209x11 mm, ISBN 0-941332-84-5

Omslag på boken:
https://www.dykarna.nu/fotoalbum/1471/291149.html

https://www.dykarna.nu/photos/2011/499420110116131233.jpgAllmänt:

Boken är tänk att vara en omfattande guide, referens och planeringshjälp för gasblandning, och författaren hävdar självsäkert att den går utanför vad den genomsnittlige gasblandaren kan förstå. Kanske ett aningen överdrivet påståenden – men författaren försöker verkligen att gå djupare på ämnet än vad många andra böcker gör, dock med ett fokus på kommersiell gasblandning vid dykcenter, snarare än gasbladning hemma i garaget. Detta gör att boken absolut har sina guldkorn, även om den inte är så komplett som man kanske skulle önska om man redan är lite insatt och verkligen vill veta mycket mer och gå djupare i ämnet.
Den främsta målgruppen för boken bör vara de gasblandare som har ett större inslag av gasblandning än den egna hemmamixaren, det vill säga de som antingen arbetar i dykbutik med fyllning, är fyllningsansvarig i en klubb eller kanske utbildar i gasblandning.

Författaren Nicos Raftis har inom sitt arbete som ingenjör inom flödes teknik och termodynamik bland annat utvecklat automatiska gasfyllningssystem, och är dessutom instruktör inom gasblandning. Han har skrivit i flera olika journaler och håller regelbundet föreläsningar på konferenser om teknisk dykning. Han har inte gett ut några andra böcker.


Innehållet:

Boken har ett mycket brett innehåll, och berör hur man bygger en fyllningsstation, luftkvalité, olika komponenter i en fyllningsanordning, fysiken kring fyllning, gasblandningsteori, gasanalysteori, kommersiella aspekter på gasfyllning, samt problem med att få fel blandning.
Boken innehåller en hel del formler, men ännu fler grafer som förklara olika aspekter (exempelvis hur temperatur innuti och utan på gasflaskan förändras under fyllning), samt en del tabeller, så det finns mycket matnyttigt för den tekniskt intresserade att ta del av.

Boken nämner förvisso gasblandning genom vikt, partialtryck, membranseparation, konstantflödesmixning och köp av färdig mix, men fokuserar på partialtrycksblandning.
Dock så fokuseras det inte enbart på beräkningar, utan det finns tips på hur man skall sätta upp en fyllningsramp, val av gasledning, kopplingar och slangar, samt tips i den logistiska planeringen för fyllning.

Avseende att syrgastvätta, för att säkerställa att komponenter som kommer i kontakt med ren syrgas skall vara rena, så beskrivs enbart ultraljudstvättning.

När det gäller gasanalys så nämns galvaniska celler, paramagnetiska sensorer och infraröda spektroskop, men endast galvaniska celler beskrivs djupare – i appendix så återfinns dock en förklaring av hur paramagnetiska sensorer fungerar.
Boken tar upp temperaturens och rådande tryckets påverkan på kompressionen i gaser, men ger dock inget uttömmande svar kring ämnet, utan endast några exempel för att påvisa problemet.

Att boken verkar ha en klar inriktning mot kommersiell fyllning på dykcenter, och inte i lika hög grad vara ämnad åt "hemmafyllare", framgår när man tittar på logistisk planering, hur en fyllningsstation skall vara utformad, ekonomi och annat – det är stora anordningar och stora fyllningsvolymer som hanteras i boken. För den som bara fyller sin egen gas, så kommer delar av innehållet ligga långt bortanför vad som är relevant.

Boken ger intryck av att vara ett hopplock från olika källor, och inte alla gånger helt välstrukturerat. Exempel på detta är att det hoppas friskt mellan metriska och engelska måttenheter, en formel för gasblandning kan exempelvis visas i bar, medan en färdig tabell för samma sak kan vara gjord i psi.

För den som funderar på att upprätta eller göra om en fyllningsplats med ramp och bank, så har boken en hel del att erbjuda. För hemmafyllare så har boken vissa brister, då fokuset ligger fel, exempelvis så finns ingen bild på en dekanteringsslang ("fyll-vippa") i hela boken.

I appendix så finns en färdig tabell för nitroxblandning, både i ett metriskt utförande och en för engelska enheter.


Ingående kapitel:

1 – Introduction
2 – Setting up a Blending Station
3 – Generating Clean Air
4 – Tubing, Hoses, Valves, and Fittings
5 – System Cleanliness
6 – Logistics Planning
7 – The Physics of Partial Pressure Mixing
8 – Mixing Procedures and Calculations
9 – Gas Analysis
10 – Trimix Blending
11 – Error Analysis
12 – Business Considerations
13 – Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
14 – Popular Misconceptions
Appendices

(Se separate inlägg för fullständig innehållsförteckning.)


Smakprov ur boken:

Utdrag från kapitel 2 "Setting Up a Blending Station" och avsnittet 2.3.2 "What Size of Air Bank?" om hur man kan nyttja en luftbank och vad man bör beakta, s 23:
"Generally, there is a compromise between the size of the air bank and the size of the compressor. For gas blending, 50L would be quite sufficient as a buffer. A larger bank may be preferred to allow the filling of air tanks at the same time that you are mixing nitrox. In peak demand this is important.
If the function of the air bank (or at least one of the air banks) is for storage, it must be remembered that the bank will only help to smooth out peaks in demand. The bank has to refilled anyway, whether it is now or later. If the average demand is high, then the answer is not a larger air bank, but a compressor with a higher charging capacity.
"
(Notera: avsaknandet av ett "be" i näst sista meningen är ett fel från boken)

Utdrag från kapitel 6 "Logistics Planning" och avsnittet 6.2 "Time Planning", om tidsplanering för fyllning av flera tankar, s 76:
"The time it takes to fill a nitrox tank can be estimated by examining the system set-up. It can also be known by experience. It would normally be anything from 4 - 15 minutes depending on pressure, scuba tank size, etc. The following points should be remembered:
- The lower the oxygen cylinder pressure, the longer it takes for a given valve opening.
- The lager the scuba tank size, the longer it takes to fill it.
- If filling from an air bank, there is a time benefit only if the bank is at a higher pressure by at least 20 bar than the pressure in the scuba tank. When the scuba tank and the air bank are at approximately the same pressure, it will take much longer for the filling because the volume that the compressor has to fill up to the required pressure is much larger.
- The total time to fill N scuba tanks is not the same as N times the duration of one fill.
Time for N fills = N x (duration of 1 fill) + N x (analysis time) + N x (logging time) + (N – 1) x (changeover time) + waiting time
"

Utdrag från kapitel 9 "Gas Analysis", avsnitt 9.2 "Operation of Galvanic Cell Oxygen Analyzer" och underavsnitt 9.2.4 "Operating Life" om livslängden på galvaniska celler i syrgasanalysatorer, s 109:
"Sensor life is governed by the mass of lead available to react with the oxygen and its rate of consumption. High oxygen partial pressures and high temperatures will increase the sensor output, thus shortening the operating life. At the end of the operating life, the sensor signal will quickly collapse to around 0mV in air."
(Notera: “0mV” = noll millivolt)


Kommentarer:

Notera att boken har en separat sidnumrering för inledning, varför sidantalet mellan olika källor kan variera på 10-12 sidor.

Längst fram finns en bra innehållsförteckning, men boken saknar register, vilket gör det svårt att söka efter specifik information.

Boken är ganska väl illustrerad med fotografier, teckningar och grafer, allt dock i svart-vit. På sidan 20 har dock en bild blivit dålig, och man ser nästan bara texten i den översiktsskiss som borde finnas där – dock inget avgörande för läsaren.

Engelskan i boken är inte allt för svårt, dock så förekommer det en hel del tekniska begrepp som kanske inte är så vanliga – men boken får nog i sin helhet beskrivas som ganska lättläst.

Boken hoppar mellan metriska (ex bar) och engelska (ex psi) måttenheter, så att läsaren måste kunna hantera båda systemen för att till fullo kunna tillgodogöra sig boken – även om det på vissa ställen förekommer dubbla enheter. Enheterna är helt klart en av bokens stora brister, och en totalt onödig sådan, då dubbla värde kunde ha använts istället.

Boken verkar vara avsedd för att användas vid utbildning, då den har räkneexempel och blanka sidor avsedda för anteckningar.


Betyg: fyra av fem, boken är bra och enkel men samtidigt rik på användbar information för de som sysslar med omfattande fyllning – ur hemmafyllarens perspektiv så är den dock inte lika bra, då fokus ligger på en mer omfattande fyllningsverksamhet, men dock fortfarande värd att köpa.


Relaterade länkar:
Google Books sida om boken:
http://books.google.se/books?id=ITPWAAAACAAJ&dq=nicos+raftis
Amazon (US) sida om boken, med möjlighet att titta i boken:
http://www.amazon.com/Technical-Guide-Gas-Blending/dp/0941332845
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2011-01-16 13:18:22
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recen "THE TECHNICAL GUIDE TO GAS BLENDING" Pär Ahlgren 2011-01-16 13:18
svara Komplett innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2011-01-16 13:20

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: