Namn: Lösen:

Fullständig innehållsförteckning för intresserade

(Läst 2 749 gånger.)


Du måste vara inloggad för att skicka mail!


Nedan är en fullständig innehållsförteckning över kapitel, underavsnitt och förekommande arter, för den som vill djuploda i innehållet.

Förord
Summary
Inledning
Vad är alger?
Alger – en vikig resurs
Systematik
Algnamn
Hur ser Alger ut
- Algernas uppbyggnad/form
- Algerna färg
Algernas livlängd och livscykler
- Livslängd
- Fortplantning
- Livscykler
Algernas livsmiljö
Abiotiska faktorer
- Ljus
- Näring
- Kol
- Salthalt
Biotiska faktorer
- Konkurrens
- Betning
Zonering
- Ljus
- Årstider
- Is
- Vattenståndsväxling
Östersjön som livsmiljö
Miljöproblem och naturvård
Hot mot Östersjöns ekosystem
- Övergödning
- Miljögifter
- Fysisk störning
- Introduktion av främmande arter
Algblomning och tångvallar
Alger i nauturvårdens tjänst
- Alger som mätinstrument
Inspirationskällor
Läroböcker
Floror
Akademiska publikation
Övrigt
Pionjären Mats Wærn
Artbeskrivningar
Läsanvisningar
Grönalger (Charophyceae, Zygnematophyceae och Chlorophyceae)
- Sträfsen (Chara)
- Borststräfse (Chara aspera)
- Grönsträfse (Chara baltica)
- Barklös sträfse (Chara braunii)
- Hårsträfse (Chara canescens)
- Tuvsträfse (Chara connivens)
- Skörsträfse (Chara globularis)
- Papillsträfse (Chara globularis var. virgata)
- Raggsträfse (Chara horrida)
- Rödsträfse (Chara tomentosa)
- Havsrufse (Tolypella nidifica)
- Slinken (Nitella)
- Glansslinke (Nitella flexilis)
- Nordslike (Nitella wahlbergiana)
- Mattslinke (Nitella opaca)
- Vridbandsalger (Mougeotia)
- Spiralbandsalger (Spirogyra)
- Tvestjärntrådar (Zygnema)
- Liten grönkudde (Acrosiphonia arcta)
- Liten filtkudde (Spongomorpha aeruginosa)
- Fransalg (Urospora penicilliformis)
- Armbandsalger (Ulothrix, Ulothrix flacca och Ulothrix subflaccida)
- Skvalpalg (Ulothrix zonata)
- Klippspringsalg (Blidingia minima)
- Gyllentarmalg (Capsosiphon fulvescens)
- Tarmalger (Enteromorpha)
- Gallertarmalg och vek tarmalg (Enteromorpha clathrata och Enteromorpha flexuosa)
- Tarmalg och grov tarmalg (Enteromorpha intestinalis och Enteromorpha compressa)
- Fingrening tarmalg och spretig tarmalg (Enteromorpha procera och Enteromorpha prolifera)
- Ljus havssallat (Gayralia oxysperma)
- Östersjösallat (Monostroma balticum)
- Strutsallat (Monostroma grevillei)
- Tvillingtråd (Percursaria percursa)
- Havssallat (Ulva lactuca)
- Krullig borsttråd (Chaetomorpha linum)
- Grov borsttråd (Chaetomorpha melagonium)
- Grönslickar (Cladophora)
- Getraggsalg (Cladophora aegagropila)
- Näckhår (Cladophora fracta)
- Grönslick (Cladophora glomerata)
- Bergborsting (Cladophora rupestris)
- Grönkull (Rhizoclonium)
- Krusprasiola (Prasiola crispa)
- Öronprasiola (Prasiola furfuracea)
- Måsgrönska (Prasiola stipitata)
- Bred snörptråd (Rosenvingiella constricta)
- Smal snörptråd (Rosenvingiella polyrhiza)
- Hantelalger (Microspora)
- Hjorthornsalg (Chaetophora incrassata)
- Skivtofsar (Stigeoclonium)
- Bulbalger (Bulbochaete)
- Ringalger (Oedogonium)
Gulgrönalger (Xanthophyceae)
- Slangalger (Vaucheria)
Brunalger (Phaeophyceae)
- Gyllenskägg (Dictyosiphon chordarius)
- Smalskägg (Dictyosiphon foeniculaceus)
- Trådslick (Pylaiella littoralis)
- Vågig prickbindel (Punctaria tenuissima)
- Krulltrassel (Stictyosiphon tortilis)
- Molnslick (Ectocarpus siliculosus)
- Tångludd (Elachista fucicola)
- Olivslemming (Eudesme virescens)
- Murkelalg (Leathesia difformis)
- Korvsnöre (Scytosiphon lomentaria)
- Brunhudar (Pseudolithoderma)
- Mjukt käringhår (Desmarestia viridis)
- Taggtofs (Stypocaulon scoparium)
- Ishavstofs (Sphacelaria arctica)
- Smal fjädertofs (Sphacelaria plumigera)
- Stentofs (Sphacelaria radicans)
- Sudare (Chorda filum)
- Gullsundare (Halosiphon tomentosus)
- Sågtång (Fucus serratus)
- Blåstång (Fucus vesiculosos)
Rödalger (Phodophyceae)
- Havsris (Ahnfeltia plicata)
- Purpurtråd (Bangia atropurpurea)
- Smalpyssling (Acrochaetium efflorescens)
- Pysslingalger (Audouinella)
- Rödplysch (Phodochorton purpureum)
- Havsstenhinna (Hildenbrandia rubra)
- Pärlbandsalger (Batrachospermum)
- Mörk pärlbandsalg (Batrachospermum atrum)
- Skorpalger och Kalkskorpor (Lithothamnion och Phymatolithon)
- Rosendun (Aglaothamnion roseum)
- Grovsläke (Ceramium virgatum)
- Ullsläke (Ceramium tenuicorne)
- Ekblading (Phycodrys rubens)
- Ribbeblad (Delesseria sanguinea)
- Grovslick (Polysiphonia elongata)
- Violettslick (Polysiphonia fibrillosa)
- Fjäderslick (Polysiphonia fucoides)
- Rosenslick (Polysiphonia stricta)
- Rödris (Rhodomela confervoides)
- Kilrödblad (Coccotylus truncatus)
- Blåtonat rödblad (Phyllophora pseudoceranoides)
- Kräkel (Furcellaria lumbricalis)
- Klyving (Polyides rotundus)
Bestämningsnyckel
Läsanvisningar
Grönalger
Brunalger
Rödalger
Kustavsnitt
Skåne
Blekinge
Småland och Östergötland
Öland och Gotland
Södermanland och Uppland
Gästrikland
Ångermanland
Västerbotten
Norrbotten
Inventering av alger
- Fotografering och identifiering
- Insamling
- Pressning av alger för herbarium
Tack
Artlista
Ordlista
Referenser
Register
Pär Ahlgren
Pär Ahlgren 2008-08-01 08:57:00
2 606 postningar

mail 


Du måste vara inloggad för att skicka mail!

 Visa alla svar

Huvudinlägg Recension "ALGER VID SVERIGES ÖSTERSJÖKUST" Pär Ahlgren 2008-08-01 08:55
svara Fullständig innehållsförteckning för intresseradePär Ahlgren2008-08-01 08:57
svara Sv: Fullständig innehållsförteckning för intresseradeBjörn Carlsson2008-08-01 09:34
svara Ja, namngivningen kan man undra överPär Ahlgren2008-08-01 18:29
svara Sv: Vem i hela friden hittar på alla svenska namn?Mats Börje2008-08-01 23:10
svara Tillägg... (!)Mats Börje2008-08-01 23:27
svara Sv: Sv:Och vem..Hanna Onsdal2008-08-02 00:15
svara eller t ex...Mats Börje2008-08-02 13:26

«TILLBAKA

Svara på detta inlägg
Vi ber dig följa de riktlinjer som beskrivs under Netiquette. Rubrik:

Svar: